Soluții eficiente pentru asigurarea condițiilor optime de exploatare a unei amenajări de irigații

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 8413
Mărime: 2.20MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lidia Niculita
Proiectul isi propune găsirea soluțiilor eficiente pentru asigurarea condițiilor optime de exploatare a unei amenajări de irigații în vederea livrării apei de irigații prin aspersiune folosind udarea cu norme variabile cu ajutorul instalațiilor autodeplasabile

Extras din document

1. TITLUL COMPLET AL PROPUNERII DE PROIECT 1. TITLUL COMPLET AL PROPUNERII

1.1 Aplicarea normelor de udare variabile cu ajutorul instalații lor autodeplasabile de irigații ca bază a agricul-turii moderne

1.2 Acronimul proiectului: NUVIAI

1.3 Cuvinte cheie: irigație prin aspersiune,instalații autodeplasabile de irigații, norme de udare variabile, viteza optima de deplasare a instalațiilor

(Se va scrie titlul complet al proiectului si acronimul acestuia. Se vor scrie un număr de cuvinte cheie, cuprins intre 3 si 7 care sa reflecte conținutul propunerii de proiect, domeniul in care acesta se încadrează si domenii conexe)

2. REZUMATUL PROPUNERII DE PROIECT COMPLET AL PROPUNERII

2.1. Obiectivul specific al propunerii de proiect

Proiectul de Cercetare - Dezvoltare își propune găsirea soluțiilor eficiente pentru asigurarea condițiilor optime de exploatare a unei amenajări de irigații în vederea livrării apei de irigații prin aspersiune folosind udarea cu norme variabile cu ajutorul instalațiilor autodeplasabile

2.2. Obiectivele generale ale proiectului

• Determinarea elementelor fundamentale pentru a se asigura exploatarea și chiar proiectarea eficientă a instalațiilor de udare, care apoi vor fi utilizate în exploatarea amenajărilor de irigații existente;

• Creșterea eficienței și rentabilității amenajărilor de irigații existente care au fost proiectate să funcționeze cu instalații staționare prin reducerea și optimizarea consumului de apă;

• Îmbunătățirea exploatării prin înlocuirea activităților cu costuri ridicate de exploatare (datorită manoperei înglobate) cu procese mecanice cu randament ridicat și costuri mai mici;

• Protejarea texturii solului prin reducerea numărului de lucrări agricole și asigurarea unui grad de aerare optim datorită reducerii procesului de suprairigare.

2.3. Rezultatele proiectului

-Stabilirea soluțiilor tehnice de udare prin aspersiune cu norme variabile utilizând instalații autodeplasabile astfel încât să fie asigurate atât necesarul de apă la plantă cât și satisfacerea legii fundamentale a irigării culturilor;

-Reducerea costurilor cu livrarea apei prin optimizarea consumului;

-Se aplică distribuția de produse chimice (îngrășăminte, ierbicide, pesticide) sau ape uzate, în amestec cu apa de irigații;

-Se poate trece de la agricultura clasică la tehnologia cu lucrări minime (minimum tillage) datorită chimizării odată cu apa de irigație sau chiar fără apă;

-Se protejează textura solului.

2.4. Corelarea propunerii şi încadrarea acesteia în domeniul propus (Vezi domenii de activitate pe adresa http://www.cncsis.ro/PNCDI%20II/Idei/PACHET_IDEI_final.pdf sau http://www.cnmp.ro:8083/pncdi2/program4/pachet.php).

Proiectul este inclus in Domeniul 5: Agricultură, siguranță și securitate alimentară, având Tematica 5.1.5: Managementul producției agroalimentare (dimensionarea optimă a exploatațiilor agricole)

(Rezumatul proiectului nu trebuie sa depășească 2/3 dintr o pagina, trebuie sa fie explicit, sintetic si sa poată evidenția obiectivele proiectului si rezultatele concrete ale acestuia)

3. SITUATIA PE PLAN NATIONAL SI INTERNATIONAL LA NIVELUL DOMENIULUI PROPUSE:

Se vor prezenta situaţia pe plan naţional şi internaţional în aria tematică stabilită:

3.1 Orientări, priorităţi, direcţii, obiective cunoscute, stadiul existent

În România, agricultura reprezintă una din ramurile importante ale economiei naţionale, datorită potenţialului agricol ridicat. La nivel european, România se situează printre primele ţări din punct de vedere al potenţialului agricol:

- locul 1 după structura suprafeţei agricole;

- locul 5 după suprafaţa arabilă – 9,34 mil. Ha;

- fertilitatea solului ridicată – 27,4% din suprafaţa agricolă o reprezintă soluri bune şi foarte bune;

- climatului favorabil pentru un număr mare de culturi agricole

Cu toate acestea agricultura românească se confruntă în prezent cu o serie de probleme grave cum ar fi:

- producţii agricole scăzute;

- productivitate scăzută;

- calitate redusă a produselor primare şi secundare;

- importurile de alimente şi materii prime mari (peste 60%);

- autoconsum ridicat în exploataţii agricole.

Cauzele nivelului scăzut al performanţei şi competitivităţii se regăsesc în:

- dimensiuni mici ale exploataţiilor agricole ca urmare a aplicării Legii 18/1991;

- neefectuarea lucrărilor agricole în perioadele agrotehnice optime datorate nivelului redus de dotare cu tractoare şi maşini agricole;

- gradul ridicat de uzură al parcului de tractoare şi maşini agricole (peste 70%);

- investiţii insuficiente pentru dotarea cu echipamente tehnice datorită puterii economice scăzute a fermierilor;

- pregătirea profesională redusă a micilor fermieri având drept consecinţă directă nerespectarea condiţiilor agrotehnice specifice;

- accesul greoi pe piaţă al micilor fermieri;

- fărâmițarea excesivă a terenurilor a făcut practic imposibilă exploatarea în condiții de eficiență economică a amenajărilor de irigații.

Suprafața totală deservită de sisteme de irigații în România atinge aproximativ 3 milioane hectare, din aceasta cam 75% reprezentând sisteme alimentate cu apă din Dunăre. Numai aproape 250.000 ha sunt deservite de surse care pot fi alimentate gravitațional. Aceasta conduce la o creștere a prețului de livrare a apei de irigații datorită pompării și, în special, a costului ridicat al energiei electrice și a randamentului scăzut al pompării. În aceste condiții specialiștii caută soluții de eficientizarea a exploatării amenajărilor iar metoda de udare cu norme variabile este una dintre cele mai importante datorită reducerii volumului de apă pompat și implicit a pierderilor.

3.2 Rezultate semnificative obţinute şi modalităţi de aplicare

Instalațiile autodeplasabile au o eficiență ridicată pentru a se asigura aplicarea de udări cu norme variabile la diverse culturi deoarece:

• Se poate uda când trebuie, unde trebuie, cu cât trebuie (asigurarea normei de udare momentane) și cum trebuie asigurându-se necesarul optim de apă de irigații;

• Scăderea prețului de exploatare în livrarea apei datorită reducerii aportului de manoperă prin utilizarea instalațiilor autodeplasabile a căror montare în poziția de lucru se face cu mijloace mecanice și întrun timp mult mai redus;

• Scăderea volumului de apă pompat prin stația de bază având ca efect o scădere semnificativă și a pierderilor pe rețeaua de aducțiune;

• Scăderea timpului de exploatare conduce la o prelevare mai rapidă a apei din rețeaua de aducțiune conduce de asemenea la reducerea pierderilor prin infiltrație din rețeaua de aducțiune;

• Prețul apei de irigații devine unul competitiv deoarece prin scăderea volumului de apă pompat și implicit a pierderilor ceea ce conduce la un consum mai redus de energie electrică.

3.3 Unităţi C-D cu preocupări în domeniu

Catedra de Îmbunătățiri Funciare și Dezvoltare Rurală din Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului București, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare – „ISPIF” Bucureşti, Banca Mondială – Unitatea de Management a Proiectului, TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD., ICITID Băneasa, CERITEX Brașov, SCCI Valul lui Traian Constanța, S.C. IRA S.A. Câmpina – atelierul de proiectare structuri metalice; SNIF București.

3.4 Potenţiali utilizatori

Tema propusă prezintă un real interes pentru majoritatea marilor fermieri care, prin constituirea în Asociații ale Utilizatorilor de Apă de Irigații (AUAI) sau Organizații ale Utilizatorilor de Apă (OUAI), au preluat gratuit în proprietate o parte din infrastructura aflată în domeniului privat al statului infrastructură reprezentând lucrările aflate în amenajările interioare compuse din Stații de Punere sub Presiune (SPP-uri) împreună cu rețeaua aferentă de conducte îngropate (plotul). Utilizarea pe scară largă al instalațiilor autodeplasabile pentru irigat ar conduce la o eficientizare a acestor amenajări care au fost proiectate și executate pentru exploatarea utilizându-se instalațiile staționare.

Bibliografie: Culturi irigate – M. Botzan, 1966; Exploatarea și întreținerea lucrărilor de îmbunătățiri funciare – Ion Măgdălina, 1994; Irigații, desecări și combaterea eroziunii solului – D. Mureșan ș.a., 1992; Curs de irigații – Dimensionarea sistemelor de irigații - Ion Nicolaescu, 2002; Rezumat teză doctorat - Contribuţii privind optimizarea regimului de exploatare al instalaţiilor de irigat prin aspersiu-ne cu tambur şi furtun – Nedelcu Mihai, 2010; Minimum level of water demand for a profitable operation of an irrigation scheme - Nicolaescu I., Manole E., 1998; Metode şi tehnici de udare cu pierderi reduse de apă. Surse suplimentare şi posibilităţi de economisire a apei in sistemele de irigaţii - Nicolaescu I., 1980;

(In urma documentarii, din diverse surse, se vor prezenta: realizări obținute in domeniul proiectului de cercetători din tara sau din străinătate; cercetări efectuate de diferite organizații de cercetare; cine poate utiliza si este interesat de rezultatele cercetărilor din domeniul proiectului;bibliografia consultata pentru prezentarea acestui capitol)

Preview document

Soluții eficiente pentru asigurarea condițiilor optime de exploatare a unei amenajări de irigații - Pagina 1
Soluții eficiente pentru asigurarea condițiilor optime de exploatare a unei amenajări de irigații - Pagina 2
Soluții eficiente pentru asigurarea condițiilor optime de exploatare a unei amenajări de irigații - Pagina 3
Soluții eficiente pentru asigurarea condițiilor optime de exploatare a unei amenajări de irigații - Pagina 4
Soluții eficiente pentru asigurarea condițiilor optime de exploatare a unei amenajări de irigații - Pagina 5
Soluții eficiente pentru asigurarea condițiilor optime de exploatare a unei amenajări de irigații - Pagina 6
Soluții eficiente pentru asigurarea condițiilor optime de exploatare a unei amenajări de irigații - Pagina 7
Soluții eficiente pentru asigurarea condițiilor optime de exploatare a unei amenajări de irigații - Pagina 8
Soluții eficiente pentru asigurarea condițiilor optime de exploatare a unei amenajări de irigații - Pagina 9
Soluții eficiente pentru asigurarea condițiilor optime de exploatare a unei amenajări de irigații - Pagina 10
Soluții eficiente pentru asigurarea condițiilor optime de exploatare a unei amenajări de irigații - Pagina 11
Soluții eficiente pentru asigurarea condițiilor optime de exploatare a unei amenajări de irigații - Pagina 12
Soluții eficiente pentru asigurarea condițiilor optime de exploatare a unei amenajări de irigații - Pagina 13
Soluții eficiente pentru asigurarea condițiilor optime de exploatare a unei amenajări de irigații - Pagina 14
Soluții eficiente pentru asigurarea condițiilor optime de exploatare a unei amenajări de irigații - Pagina 15
Soluții eficiente pentru asigurarea condițiilor optime de exploatare a unei amenajări de irigații - Pagina 16
Soluții eficiente pentru asigurarea condițiilor optime de exploatare a unei amenajări de irigații - Pagina 17
Soluții eficiente pentru asigurarea condițiilor optime de exploatare a unei amenajări de irigații - Pagina 18
Soluții eficiente pentru asigurarea condițiilor optime de exploatare a unei amenajări de irigații - Pagina 19
Soluții eficiente pentru asigurarea condițiilor optime de exploatare a unei amenajări de irigații - Pagina 20
Soluții eficiente pentru asigurarea condițiilor optime de exploatare a unei amenajări de irigații - Pagina 21
Soluții eficiente pentru asigurarea condițiilor optime de exploatare a unei amenajări de irigații - Pagina 22
Soluții eficiente pentru asigurarea condițiilor optime de exploatare a unei amenajări de irigații - Pagina 23
Soluții eficiente pentru asigurarea condițiilor optime de exploatare a unei amenajări de irigații - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Solutii Eficiente pentru Asigurarea Conditiilor Optime de Exploatare a unei Amenajari de Irigatii.docx

Alții au mai descărcat și

Viticultură românească - tehnologia de cultură a viței de vie și importanța ei

INTRODUCERE Viticultura românească este una multimilenară, viticultură de mare tradiţie ale cărei rădăcini se pierd adânc în preistorie în...

Proiect înființare a unei plantații viticole de struguri de masă

1. TEMA PROIECTULUI Înfiinţarea unei plantaţii viticole, cu suprafaţa de 32 ha, pentru obţinerea de struguri de masa, cu ststem de conducere...

Sisteme horticole - vița de vie

Cultura vitei de vie si prepararea vinului reprezinta practici umane realizate din cele mai vechi timpuri, in care conditiile de clima si sol...

Tehnologia Creșterii Cabalinelor

1.Importanta cresterii cabalinelor Munca sau forta de tractiune este principala productie de economica realizata de cabaline in conditii de...

Ecotehnica cultivării tutunului și hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Lepidoptere

FLUTURELE ALB AL VERZEI - PIERIS BRASSICAE Fluturele alb al verzei este raspandit in majoritatea tarilor din Europa, in Asia (Japonia) si in...

Ai nevoie de altceva?