Stabilirea Necesarului de Nutreturi si a Eficientei Utilizarii Lor pentru o Exploatatie Zootehnica

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Stabilirea Necesarului de Nutreturi si a Eficientei Utilizarii Lor pentru o Exploatatie Zootehnica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 19 pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof.Ioan Mircea Pop, Asist.Radu-Rusu Cristina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Agronomie, Alte Domenii

Cuprins

INTRODUCERE 4
1. Definirea exploataţiei 6
2. Norme de hrană 7
3. Caracteristicile nutritive ale nutreţurilor utilizate 8
4. Raţii de hrană pentru vaci de lapte 10
5. Amestec de nutreţuri concentrate pentru monogastrice 11
6. Stabilirea necesarului de nutreţuri pentru vacile de lapte 14
7. Stabilirea necesarului de nutreţuri pentru monogastrice 16
8. Aspecte privind eficienţa economică a utilizării nutreţurilor 17
CONSIDERAŢII PROPRII 18
BIBLIOGRAFIE 19

Extras din document

IMPORTANŢA ALIMENTAŢIEI ANIMALELOR

Intr-o ferma mixta vaci si gaini ouatoare

Creşterea animalelor pe principii moderne a condus la elaborarea unor tehnologii de producţie din ce în ce mai avansate, care să ţină seama atât de cerinţele de ordin general ale speciei în cauză cât şi de cele ale categoriilor de vârstă, de stările fiziologice, scopurile de producţie etc. luându-se în considerare şi cererea pieţii pentru diferite sortimente de produse animaliere.

Sporirea productivităţii animalelor este posibilă în primul rând prin nutriţie şi alimentaţie.

Este de neconceput o activitate de selecţie şi ameliorare a animalelor în condiţii necorespunzătoare de hrănire; la fel reproducţia normală a animalelor depinde în măsură hotărâtoare de o alimentaţie raţională. Nutriţia şi alimentaţia animalelor nu creiază animale cu potenţial ridicat, dar permit acestora să-şi pună în valoare potenţialul productiv din ce în ce mai mare.

Importanţa nutriţiei în producţia animală este evidenţiată şi prin ponderea costului hranei (peste 50%) în costurile produselor animale.

Nutriţia şi alimentaţia animalelor au o influenţă importantă asupra calităţii produselor de origine animală, prin intermediul lor putându-se modifica proporţia diferitelor componente ale corpului (proteine, lipide, apa, etc.), însuşirile organoleptice (culoare, gust, miros) şi cele chimice (proporţia diferiţilor acizi graşi) ale produselor animale şi chiar calităţile tehnologice ale acestora (la lapte, ouă etc.).

Produsele de origine animală sau vegetală asigură în proporţii diferite cerinţele omului în nutrienţi ceea ce înseamnă că o dietă normală este compusă dintr-un amestec de alimente de origine animală(1/3) şi vegetală (2/3) excluderea produselor animale din alimentaţia omului este incompatibilă cu existenţa umană.

Ca ştiinţă, nutriţia a cunoscut o dezvoltare continuă, sau făcut progrese deosebite pe linia aspectelor cantitative ale nutriţiei, precizându-se cu o mai multă acurateţe, condiţii diferite de exploatare, au fost precizate, mai bine simptomele de carenţă; s-au obţinut rezultate deosebite în privinţa cunoştinţelor referitoare la metabolismul diferiţilor nutrienţi.

Progrese importante s-au realizat în direcţia formulării raţiilor şi a reţetelor de hrană astfel încât să se asigure o ingestie corespunzătoare, care să permită atingerea scopului urmărit. De asemenea, au fost introduşi în hrana animalelor promotorii de creştere, aditivi nutritivi, s-au gasit soluţii alternative folosirea antibioticelor şi a altor aditivi dăunători pentru om.

DEFINIREA EXPLOATAŢIEI

Ferma zootehnică luată în analiză este situată în judeţul Iaşi, comuna Mircesti. Aceasta se afla la o distanta de 15 de km de municipiul Roman ceea ce poate asigura piaţa de desfacere a produselor obţinute precum şi aprovizionarea cu materii prime.

Scopul proiectului este de a stabili eficienţa utilizării nutreţurilor într-o fermă zootehnică. Exploataţia zootehnică luată în calcul cuprinde un efectiv de 70 de vaci de lapte , care au o greutate medie de 600 de kg cu o producţie de 24 l lapte/zi - 4 % grăsime, şi 1500 de capete de găini ouătoare.

Pentru valorificarea nutreţurilor obţinute se urmăreşte optimizarea raţiilor cu o eventuală completare cu nutreţuri concentrate ce vor fi achiziţionate de la firme specializate.

Atât raţiile la taurine cât şi reţetele la găini, au scopul de a utiliza la maxim atât valoarea nutritivă a nutreţurilor cât şi crearea echilibrului proteic energetic şi mineral, important pentru o bună dezvoltare a animalelor şi pentru obţinerea unor producţii cât mai ridicate şi de o calitate superioară.

Pe lângă realizarea echilibrului mai sus menţionat se va urmări şi eficienţa economică a utilizării nutreţurilor.

O alimentaţie dezechilibrată sau insuficientă atrage după sine o serie de aspecte ce afectează economia fermei, cum ar fi: slăbirea rezistenţei animalelor la factorii de mediu, scăderea producţiei şi nu în ultimul rând influenţează negativ reproducţia.

2. NORME DE HRANĂ

Tabelul 1.1. Norme de hrană pentru vaci de lapte cu greutatea de 600 kg, cu producţie de lapte de 24 kg de lapte:

Categoria de animale UFL PDI (g) Ca (g) P (g) SU (kg) UIDL

Vaci de lapte 13,8 1355 115 62 16,7 16,5

Fisiere in arhiva (2):

  • pag 1,2,3.doc
  • Stabilirea Necesarului de Nutreturi si a Eficientei Utilizarii Lor pentru o Exploatatie Zootehnica.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD “ IAŞI FACULTATEA DE ZOOTEHNIE