Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar in Perioada Anilor 2006-2015

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar in Perioada Anilor 2006-2015.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 51 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

Conţinutul
I.Introducere
II.Starea actuală
2.1.Structura şi eficienţa sectorului agrar
2.2.Structura organizatorică şi instituţională
2.3.Rolul sectorului agroalimentar în asigurarea securităţii alimentare
III.Piaţa resurselor
3.1.Piaţa funciară
3.2.Piaţa forţei de muncă
3.3.Piaţa financiară
3.4. Piaţa serviciilor
IV.Principiile, scopul şi obiectivele strategiei
4.1.Principiile fundamentale
4.2.Scopuri şi obiective
4.3. Indicatorii generali de implementare şi evaluare a strategiei
V.Condiţiile şi mecanismele de realizare a strategiei
5.1.Cadrul legal şi armonizarea lui cu actele respective ale UE
5.2.Asigurarea ştiinţifică, pregătirea cadrelor, consultanţă, extensiune
5.3.Dezvoltarea antreprenoriatului şi competitivităţii
5.4.Cooperarea şi integrarea
5.5.Consolidarea terenurilor şi exploataţiilor agricole
5.6.Finanţarea, subvenţionarea, politica impozitară şi investiţională
5.7.Dezvoltarea sistemului de standardizare şi certificare
5.8.Dezvoltarea pieţei produselor agroalimentare interne şi promovarea exportului
5.9.Dezvoltarea infrastructurii de producere
5.10. Inofensivitatea ecologică a sectorului agroalimentar
VI.Dezvoltarea ramurilor şi direcţiilor strategice ale sectorului agroalimentar
6.1.Principiile selectării ramurilor şi direcţiilor strategice
6.2.Strategii ramurale de dezvoltare a sectorului fitotehnic
6.2.1.Viticultura şi vinificaţia
6.2.2. Fructe şi pomuşoare
6.2.3.Legume
6.2.4.Culturi tehnice
6.3.Strategii ramurale de dezvoltare a sectorului zootehnic
6.3.1.Bovine
6.3.2.Porcine
6.3.3.Păsări
6.4.Producţia agroalimentară ecologică
6.5.Strategii ramurale de dezvoltare a industriei alimentare
6.5.1.Situaţia actuală
6.5.2.Priorităţile de perspectivă ale industriei alimentare
6.5.3.Politicile şi reformele sectoriale
6.5.4.Politica investiţională în industria alimentară
6.6. Dezvoltarea altor ramuri ale sectorului agroalimentar
VII.Implementarea strategiei, monitorizarea şi evaluarea rezultatelor
7.1.Obiectivele sistemului de monitorizare şi evaluare
7.2.Indicatori de monitorizare şi evaluare
7.3.Surse informaţionale şi instrumente de monitorizare şi evaluare
7.4. Cadrul instituţional de monitorizare şi evaluare
VIII.Riscuri în implementarea Strategiei
8.1.Factori interni
8.2 Factori externi

Extras din document

Este bine cunoscut faptul că reforma agrară care a avut loc în Republica Moldova nu a adus succese palpabile nici economiei naţionale, în ansamblu, nici ţăranilor împroprietăriţi, în particular. Cât n-ar fi de tristă această constatare, de la un timp încoace ea a devenit o realitate dură.

Astăzi sectorul agrar produce abia o jumătate din ceea ce se obţinea înainte de lansarea reformei. Fiind lipsită de investiţiile necesare, ramura îşi pierde treptat capacităţile sale de altă dată. Odată cu distrugerea potenţialului de producţie, în ultimii ani au devenit tot mai pronunţate procesele depopulării satelor moldoveneşti.

Revitalizarea sectorului de producţie agricolă şi a spaţiului rural în ansamblu se manifestă în aceste condiţii drept o necesitate stringentă. Evident că rolul statului în acest proces nu poate fi decât al unui organizator iscusit, cointeresat şi eficient. Acţionînd cu operativitate şi maximă responsabilitate, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a fundamentat pe baze noi prezenta Strategie.

Trebuie de menţionat că la elaborarea acestei strategii au participat oamenii de ştiinţă, reprezentanţi ai multor organe şi instituţii guvernamentale şi neguvernamentale cu domeniile de competenţă respective.

Aspectul principal al acţiunilor strategice îl constituie restructurarea agriculturii prin implementarea mecanismelor de fortificare a segmentului specializat de producţie – marfă, orientat spre dezvoltarea accelerată a ramurilor cu valoarea adăugată sporită, implementarea tehnologiilor moderne de cultivare, prelucrare, ambalare, a marketingului adecvat, etc.

Al doilea aspect de importanţă majoră îl constituie crearea condiţiilor favorabile de activitate agricolă prin optimizarea proceselor de subvenţionare, impozitare, creditare, asigurare, inclusiv asigurare ştiinţifică, pregătire a cadrelor, dezvoltare a serviciilor de consultanţă etc. O atenţie deosebită se acordă în Strategie problemelor integrării şi cooperării, precum şi dezvoltării infrastructurii, în ambele aspecte ale acesteia - de producţie şi social.

Sperăm că implementarea pe scară largă a prezentei Strategii va contribui la dezvoltarea de mai departe a sectorului agroalimentar, transformarea lui într-un domeniu profitabil de activitate, atractiv pentru investitori şi capabil să imprime populaţiei rurale mai mult optimism şi încredere în viitor.

Întru asigurarea realizării prevederilor Strategiei alăturate, conducerea ministerului îşi exprimă disponibilitatea pentru receptarea propunerilor constructive privind implementarea obiectivelor ce stau în faţa agriculturii şi industriei alimentare ale Republicii Moldova.

Anatol GORODENCO,

Ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare

Fisiere in arhiva (1):

  • Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar in Perioada Anilor 2006-2015.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI