Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 23780
Mărime: 130.35KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

Cuprins

Conţinutul

I.Introducere

II.Starea actuală

2.1.Structura şi eficienţa sectorului agrar

2.2.Structura organizatorică şi instituţională

2.3.Rolul sectorului agroalimentar în asigurarea securităţii alimentare

III.Piaţa resurselor

3.1.Piaţa funciară

3.2.Piaţa forţei de muncă

3.3.Piaţa financiară

3.4. Piaţa serviciilor

IV.Principiile, scopul şi obiectivele strategiei

4.1.Principiile fundamentale

4.2.Scopuri şi obiective

4.3. Indicatorii generali de implementare şi evaluare a strategiei

V.Condiţiile şi mecanismele de realizare a strategiei

5.1.Cadrul legal şi armonizarea lui cu actele respective ale UE

5.2.Asigurarea ştiinţifică, pregătirea cadrelor, consultanţă, extensiune

5.3.Dezvoltarea antreprenoriatului şi competitivităţii

5.4.Cooperarea şi integrarea

5.5.Consolidarea terenurilor şi exploataţiilor agricole

5.6.Finanţarea, subvenţionarea, politica impozitară şi investiţională

5.7.Dezvoltarea sistemului de standardizare şi certificare

5.8.Dezvoltarea pieţei produselor agroalimentare interne şi promovarea exportului

5.9.Dezvoltarea infrastructurii de producere

5.10. Inofensivitatea ecologică a sectorului agroalimentar

VI.Dezvoltarea ramurilor şi direcţiilor strategice ale sectorului agroalimentar

6.1.Principiile selectării ramurilor şi direcţiilor strategice

6.2.Strategii ramurale de dezvoltare a sectorului fitotehnic

6.2.1.Viticultura şi vinificaţia

6.2.2. Fructe şi pomuşoare

6.2.3.Legume

6.2.4.Culturi tehnice

6.3.Strategii ramurale de dezvoltare a sectorului zootehnic

6.3.1.Bovine

6.3.2.Porcine

6.3.3.Păsări

6.4.Producţia agroalimentară ecologică

6.5.Strategii ramurale de dezvoltare a industriei alimentare

6.5.1.Situaţia actuală

6.5.2.Priorităţile de perspectivă ale industriei alimentare

6.5.3.Politicile şi reformele sectoriale

6.5.4.Politica investiţională în industria alimentară

6.6. Dezvoltarea altor ramuri ale sectorului agroalimentar

VII.Implementarea strategiei, monitorizarea şi evaluarea rezultatelor

7.1.Obiectivele sistemului de monitorizare şi evaluare

7.2.Indicatori de monitorizare şi evaluare

7.3.Surse informaţionale şi instrumente de monitorizare şi evaluare

7.4. Cadrul instituţional de monitorizare şi evaluare

VIII.Riscuri în implementarea Strategiei

8.1.Factori interni

8.2 Factori externi

Extras din document

Este bine cunoscut faptul că reforma agrară care a avut loc în Republica Moldova nu a adus succese palpabile nici economiei naţionale, în ansamblu, nici ţăranilor împroprietăriţi, în particular. Cât n-ar fi de tristă această constatare, de la un timp încoace ea a devenit o realitate dură.

Astăzi sectorul agrar produce abia o jumătate din ceea ce se obţinea înainte de lansarea reformei. Fiind lipsită de investiţiile necesare, ramura îşi pierde treptat capacităţile sale de altă dată. Odată cu distrugerea potenţialului de producţie, în ultimii ani au devenit tot mai pronunţate procesele depopulării satelor moldoveneşti.

Revitalizarea sectorului de producţie agricolă şi a spaţiului rural în ansamblu se manifestă în aceste condiţii drept o necesitate stringentă. Evident că rolul statului în acest proces nu poate fi decât al unui organizator iscusit, cointeresat şi eficient. Acţionînd cu operativitate şi maximă responsabilitate, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a fundamentat pe baze noi prezenta Strategie.

Trebuie de menţionat că la elaborarea acestei strategii au participat oamenii de ştiinţă, reprezentanţi ai multor organe şi instituţii guvernamentale şi neguvernamentale cu domeniile de competenţă respective.

Aspectul principal al acţiunilor strategice îl constituie restructurarea agriculturii prin implementarea mecanismelor de fortificare a segmentului specializat de producţie – marfă, orientat spre dezvoltarea accelerată a ramurilor cu valoarea adăugată sporită, implementarea tehnologiilor moderne de cultivare, prelucrare, ambalare, a marketingului adecvat, etc.

Al doilea aspect de importanţă majoră îl constituie crearea condiţiilor favorabile de activitate agricolă prin optimizarea proceselor de subvenţionare, impozitare, creditare, asigurare, inclusiv asigurare ştiinţifică, pregătire a cadrelor, dezvoltare a serviciilor de consultanţă etc. O atenţie deosebită se acordă în Strategie problemelor integrării şi cooperării, precum şi dezvoltării infrastructurii, în ambele aspecte ale acesteia - de producţie şi social.

Sperăm că implementarea pe scară largă a prezentei Strategii va contribui la dezvoltarea de mai departe a sectorului agroalimentar, transformarea lui într-un domeniu profitabil de activitate, atractiv pentru investitori şi capabil să imprime populaţiei rurale mai mult optimism şi încredere în viitor.

Întru asigurarea realizării prevederilor Strategiei alăturate, conducerea ministerului îşi exprimă disponibilitatea pentru receptarea propunerilor constructive privind implementarea obiectivelor ce stau în faţa agriculturii şi industriei alimentare ale Republicii Moldova.

Anatol GORODENCO,

Ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare

Preview document

Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 1
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 2
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 3
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 4
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 5
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 6
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 7
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 8
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 9
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 10
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 11
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 12
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 13
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 14
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 15
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 16
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 17
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 18
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 19
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 20
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 21
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 22
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 23
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 24
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 25
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 26
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 27
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 28
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 29
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 30
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 31
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 32
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 33
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 34
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 35
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 36
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 37
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 38
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 39
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 40
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 41
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 42
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 43
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 44
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 45
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 46
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 47
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 48
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 49
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 50
Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015 - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar in Perioada Anilor 2006-2015.doc

Alții au mai descărcat și

Politica de Asociere a Producatorilor Agricoli din Republica Moldova

Capitolul I AGRICULTURA ŞI COOPERAREA 1.1 Conceptul de cooperare şi asiociere în agricultură În sens larg, “a coopera”, adică acţiunea de unire...

Planificarea si Prognozarea Productiei in Cultura Plantelor de Camp - Tutun

Introducere Cunoaşterea realizărilor şi stării actuale ale agriculturii, ca una din principalele ramuri ale economiei naţionale, precum şi...

Scorțișoara

2. PREZENTARE GENERALĂ 2.1. Planşă color Frunze SCORŢIŞOARĂ Floare Scoarţă 2.2. Denumirea latină şi alte denumiri ale scorţişoarei:...

Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție

1.ANALIZA CONDIŢIILOR NATURALE, FACTORII ECONOMICI, ORGANIZATORICI ŞI MANAGERIALI AI GOSPODĂRIEI. Ca agent economic de importanţă în cadrul...

Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România

Cap. 1. AGRICULTURA INTRODUCERE Anul 2007, data aderării României la Uniunea Europeană, marchează o epocă nouă în economia agricolă şi de...

Impactul Investiției asupra Dezvoltării Sectorului Agrar

Introducere Este cunoscut faptul că de nivelul de dezvoltare şi de eficienţa funcţionării sectorului agricol depinde securitatea alimentară,...

Aroma Cafelei

1. GENERALITATI 1.1 ISTORIA CAFELEI Istoria cafelei este la fel de bogată ca însăşi cafeaua, datând de mai mult de 1000 de ani. În occident,...

Eficiența Economică a Culturilor de Cereale

Introducere CULTURA CEREALELOR reprezintă pe glob o sursă de bază în hrana populaţiei şi a animalelor crescute de om, fiind răspândite pe o...

Ai nevoie de altceva?