Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a Comunei Dobreni

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a Comunei Dobreni.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 24 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

Strategia de dezvoltare economico-socială a comunei Dobreni îşi propune să valorifice potenţialul, oportunităţile i realele disponibilităţi pentru dezvoltare, inclusiv crearea unui mediu de afaceri stimulativ şi competitiv, meni a atrage investiţii private importante din ţară şi străinătate.

Planificarea strategică reprezintă unul din indtrumentele pe care comunităţile locale îl pot utiliza pentru a avea certitudinea că politicile şi programele prognozate corespund ateptărilor cetăţenilor şi necesităţilor de dezvoltare durabilă.

Printre obiectivele pe care ni le-am creat atunci când am propus acest proiect, aş menţiona importanţa formării unei dprinderi a participării publice, stimularea capacitatii de adaptare a cetăţenilor la cultura schimbării, transformarea comunei Dobreni într-un punct de referinţă pentru alte comune, şi nu în ultimul rând, utilizarea eficientă şi concentrată a tuturor resurselor locale corelată cu atragerea şi utilizarea raţională a fondurilor de finanţare publice şi privat interne şi intrenaţionale.

Capitolul I - Prezentarea potenţialului natural, economic şi uman

1.1 Caracteristicile generale

1.1.1 Scurt istoric

Săpăturile arheologice au condus la descoperirea a numeroase dovezi că această zonă a fost locuită din vremuri străvechi în special pe valea pârâului Horaiţa. Arheologul Constantin Mătase a descoperit urme de tip Cucuteni la Piciorul Crucii, Pârâul Bordeielor, Iliseni, Clugâriţa, Corhana.

Prima atestare documentară a satului Dobreni apare în 1428, când Alexandru cel Bun l-a dăruit mănăstirii Bistriţa.

Pentru satul Dobreni numele provine de la un anume Dobre sau Dobrin, fost administrator al acestei moşii prin secolele XV sau XVI.

În acele vremuri, ţăranii fugeau des de pe moşii în dorinţa de a scăpa de birurile grele. Fugarii adăpostiţi de Dobrin, au întemeiat această aşezare în jurul curţii boiereşti a conacului.

Potrivit legendei, locuitorii erau numiţi,,oamenii lui Dobrina” sau,,Dobrinii”, astfel se pare că numele s-a transformat în Dobreni aşa cum este cunoscut în cele mai vechi izvoare

Comuna Dobreni a luat fiinţă în anul 1880. Prin reforma administrativă din 1968 comuna cuprinde satele Dobreni, Căşăria, Sărata, Negreşti, Poiana. În anul 2005 s-au desprins satele Negreşti şi Poiana formând o nouă comună. Au rămas satele Dobreni, Căşăria, Sărata.

Personalităţi al căror nume au fost legate de localitate:

• Vornicul Ştefan Catargiu( în jurul anului 1800 avea în proprietate moşia Dobreni);

• Lascăr Catargiu, fiul vornicului Ştefan Catargiu, s-a născut în anul 1823 la Dobreni, a fost ispravnic de Neamţ şi Prim – Ministru al României între anii 1871 – 1876;

• Leon Bogdan, moştenitorul familiei Catargiu, a fost căsătorit cu fiica lui Mihail Kogălniceanu;

• Pictorul Constantin Dimitrie Stahie, s-a născut în anul 1844 la Dobreni, fiu al preotului Dimitrie Stahie;

• Mihai Avădanei, profesor universitar la Universitatea Al. I. Cuza Iaşi.

1.1.2. Aşezare geografică

Comuna Dobreni, cu o suprafaţă de 3 388 ha, din care 2353 ha în proprietate particulară iar 1053, proprietate publică, este situată în zona centrală a judeţului Neamţ, la limita vestică a delaurilor Moldovei.

Poziţia geografică: 46059’ latitudine nordică, 26025’ longitudine estică.

Această comună se întinde în zona cursului mijlociu al râului Cracău cu care se mărgineşte la est pe o porţiune foarte mică.

Limite geografice:

- La nord comuna Negreşti

- La est şi nord-est comuna Bodeşti

- La vest comuna Almaş

- La sud-vest comuna Gârcina

1.1.3. Relieful

Comuna Dobreni se află în partea est a Subcarpaţilor Moldovei, subdiviziunea Depresiunii Cracău – Bistriţa. Structura deluroasă este puţin accidentată cu rare înalţimi semnificative (spre dealul Balaurul).

Fisiere in arhiva (1):

  • Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a Comunei Dobreni.docx

Alte informatii

UNIVERSITAEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT ŞI INGINRIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ