Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a Comunei Dobreni

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 4874
Mărime: 873.85KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
UNIVERSITAEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT ŞI INGINRIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

Extras din document

Strategia de dezvoltare economico-socială a comunei Dobreni îşi propune să valorifice potenţialul, oportunităţile i realele disponibilităţi pentru dezvoltare, inclusiv crearea unui mediu de afaceri stimulativ şi competitiv, meni a atrage investiţii private importante din ţară şi străinătate.

Planificarea strategică reprezintă unul din indtrumentele pe care comunităţile locale îl pot utiliza pentru a avea certitudinea că politicile şi programele prognozate corespund ateptărilor cetăţenilor şi necesităţilor de dezvoltare durabilă.

Printre obiectivele pe care ni le-am creat atunci când am propus acest proiect, aş menţiona importanţa formării unei dprinderi a participării publice, stimularea capacitatii de adaptare a cetăţenilor la cultura schimbării, transformarea comunei Dobreni într-un punct de referinţă pentru alte comune, şi nu în ultimul rând, utilizarea eficientă şi concentrată a tuturor resurselor locale corelată cu atragerea şi utilizarea raţională a fondurilor de finanţare publice şi privat interne şi intrenaţionale.

Capitolul I - Prezentarea potenţialului natural, economic şi uman

1.1 Caracteristicile generale

1.1.1 Scurt istoric

Săpăturile arheologice au condus la descoperirea a numeroase dovezi că această zonă a fost locuită din vremuri străvechi în special pe valea pârâului Horaiţa. Arheologul Constantin Mătase a descoperit urme de tip Cucuteni la Piciorul Crucii, Pârâul Bordeielor, Iliseni, Clugâriţa, Corhana.

Prima atestare documentară a satului Dobreni apare în 1428, când Alexandru cel Bun l-a dăruit mănăstirii Bistriţa.

Pentru satul Dobreni numele provine de la un anume Dobre sau Dobrin, fost administrator al acestei moşii prin secolele XV sau XVI.

În acele vremuri, ţăranii fugeau des de pe moşii în dorinţa de a scăpa de birurile grele. Fugarii adăpostiţi de Dobrin, au întemeiat această aşezare în jurul curţii boiereşti a conacului.

Potrivit legendei, locuitorii erau numiţi,,oamenii lui Dobrina” sau,,Dobrinii”, astfel se pare că numele s-a transformat în Dobreni aşa cum este cunoscut în cele mai vechi izvoare

Comuna Dobreni a luat fiinţă în anul 1880. Prin reforma administrativă din 1968 comuna cuprinde satele Dobreni, Căşăria, Sărata, Negreşti, Poiana. În anul 2005 s-au desprins satele Negreşti şi Poiana formând o nouă comună. Au rămas satele Dobreni, Căşăria, Sărata.

Personalităţi al căror nume au fost legate de localitate:

• Vornicul Ştefan Catargiu( în jurul anului 1800 avea în proprietate moşia Dobreni);

• Lascăr Catargiu, fiul vornicului Ştefan Catargiu, s-a născut în anul 1823 la Dobreni, a fost ispravnic de Neamţ şi Prim – Ministru al României între anii 1871 – 1876;

• Leon Bogdan, moştenitorul familiei Catargiu, a fost căsătorit cu fiica lui Mihail Kogălniceanu;

• Pictorul Constantin Dimitrie Stahie, s-a născut în anul 1844 la Dobreni, fiu al preotului Dimitrie Stahie;

• Mihai Avădanei, profesor universitar la Universitatea Al. I. Cuza Iaşi.

1.1.2. Aşezare geografică

Comuna Dobreni, cu o suprafaţă de 3 388 ha, din care 2353 ha în proprietate particulară iar 1053, proprietate publică, este situată în zona centrală a judeţului Neamţ, la limita vestică a delaurilor Moldovei.

Poziţia geografică: 46059’ latitudine nordică, 26025’ longitudine estică.

Această comună se întinde în zona cursului mijlociu al râului Cracău cu care se mărgineşte la est pe o porţiune foarte mică.

Limite geografice:

- La nord comuna Negreşti

- La est şi nord-est comuna Bodeşti

- La vest comuna Almaş

- La sud-vest comuna Gârcina

1.1.3. Relieful

Comuna Dobreni se află în partea est a Subcarpaţilor Moldovei, subdiviziunea Depresiunii Cracău – Bistriţa. Structura deluroasă este puţin accidentată cu rare înalţimi semnificative (spre dealul Balaurul).

Preview document

Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a Comunei Dobreni - Pagina 1
Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a Comunei Dobreni - Pagina 2
Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a Comunei Dobreni - Pagina 3
Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a Comunei Dobreni - Pagina 4
Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a Comunei Dobreni - Pagina 5
Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a Comunei Dobreni - Pagina 6
Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a Comunei Dobreni - Pagina 7
Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a Comunei Dobreni - Pagina 8
Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a Comunei Dobreni - Pagina 9
Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a Comunei Dobreni - Pagina 10
Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a Comunei Dobreni - Pagina 11
Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a Comunei Dobreni - Pagina 12
Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a Comunei Dobreni - Pagina 13
Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a Comunei Dobreni - Pagina 14
Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a Comunei Dobreni - Pagina 15
Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a Comunei Dobreni - Pagina 16
Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a Comunei Dobreni - Pagina 17
Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a Comunei Dobreni - Pagina 18
Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a Comunei Dobreni - Pagina 19
Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a Comunei Dobreni - Pagina 20
Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a Comunei Dobreni - Pagina 21
Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a Comunei Dobreni - Pagina 22
Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a Comunei Dobreni - Pagina 23
Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a Comunei Dobreni - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a Comunei Dobreni.docx

Alții au mai descărcat și

Strategie de Dezvoltare a Comunei Mihai Viteazul

Strategia de Dezvoltare a Comunei Mihai Viteazu 8 I. INTRODUCERE I.1. Procesul de Dezvoltare Regională Acest proces de dezvoltare regională...

Proiect Dezvoltare Rurala

Costul total al proiectului este de :177.000euro ,din care 100.000 euro sunt grant iar restul de 77.000 provin din co-finantare a Consiliului Local...

Modelarea Sistemelor Agricole

Capitolul I. DATE GENERALE 1.1 Amplasare geografică Judeţul se afla in sud estul Romaniei, la graniţa cu Bulgaria. La o distanţă de 65km la sud...

Strategia de Dezvoltare Rurala Durabila a unei Comunitati Rurale - Comuna Berzunti,Judetul Bacau - Ciupercarie

4.4.1.Tema proiectului Comuna Berzunti duce lipsa de locuri de munca , in afara celor din administratie publica si invatamant in comuna nu prea...

Ecotehnica Cultivarii Tutunului si Hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Modelarea și Simularea Sistemelor Agricole

INTRODUCERE In acesta etapa a dezvoltarii umane revolutia tehnico-stiintifica ramane este cea care se impune in toate aspctele pozitive si...

Plan de Afaceri pentru o Investitie in Fermele Agricole

Surse de finanţare bugetul exploataţiei agricole parteneriate iniţiative financiare private Uniunea Europeană, Banca Mondială, BERD, SAPARD...

Ai nevoie de altceva?