Strategie Carne Bovine

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Strategie Carne Bovine.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier ppt de 51 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

- Creşterea bovinelor este o activitate tradiţională a populaţiei din zona rurală şi în special din zona montană şi deluroasă (podiş);

- Diversitatea producţiilor pe care le realizează, consumul redus de energie şi natura furajelor pe care le valorifică, conferă creşterii şi exploatării bovinelor caracterul unei activităţi durabile şi de perspectivă;

- Există posibilitatea realizării de producţii pentru acoperirea necesarului intern şi de export de carne de bovine, care să aducă venituri mari producătorilor;

- Sursă pentru schimburile comerciale;

- Asigură stabilitatea forţei de muncă în zona rurală şi montană.

- AFACERE SUSTENABILĂ;

- AFACERE CU COSTURI REDUSE;

- AFACERE ADAPTATĂ LA FLUCTUAŢIILE PIEŢEI;

- AFACERE CU PRODUSE PREMIUM (CARNE DE CALITATE SUPERIOARĂ).

- Orientarea unei mase largi de crescători către creşterea şi exploatarea taurinelor de carne având în vedere posibilităţile oferite de structura efectivelor, de condiţiile geo-climatice, precum şi de cererea tot mai crescută a cărnii de bovine pe piaţa europeană;

- Înfiinţarea de loturi semincere pentru producerea seminţelor necesare loturilor de culturi furajere, care să asigure necesarul de furaje, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ la nivelul întregii ţări;

- Îmbunătăţirea activităţii de marketing şi management în domeniul creşterii, reproducţiei, ameliorării şi valorificării producţiei de carne şi alte produse, inclusiv prelucrarea industrială a acestora;

- Încurajarea organizării şi dezvoltării asociaţiilor de crescători  şi a cooperativelor de valorificare a producţiilor.

- Suprafeţe mari de păşuni şi fâneţe (4,9 mil. ha);

- Capacităţi de creştere şi exploatare a taurinelor pentru îngrăşare;

- Capacitate mare de producere a cerealelor destinate furajării tineretului taurin şi a bovinelor adulte în perioada de finisare;

- Efectiv matcă suficient de mare (1.441.783 capete) pentru structurarea producţiilor la taurine în cele două direcţii: lapte şi carne fără a afecta cota de lapte a României;

- Disponibil de resurse umane în mediul rural, în special în zonele colinare;

- Disponibil mare de specialişti în domeniul creşterii, reproducţiei, ameliorării, apărării sănătăţii, cercetare şi învăţământ de specialitate;

- Stare bună de sănătate a efectivelor de bovine manifestată prin absenţa unor boli majore ca BSE, Blutongue şi existenţa programelor de eradicare a TBC şi LEB.

Fisiere in arhiva (1):

  • Strategie Carne Bovine .ppt

Alte informatii

Proiectul a fost prezentat în cadrul Sesiunii Ştiinţifice din cadrul USAMV Iasi şi este o evidenţiere a situaţiei cărnii de bovine de pe piaţa românească.