Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 9556
Mărime: 66.11KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Gabriel Popescu
Lucrare proiect practica 2009 A.S.E - facultatea Economia Agroalimentara si a Mediului

Cuprins

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA INSTITUTIE.4

1.1 Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.7

1.2 Filiare regionale.5

CAPITOLUL 2.PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT.10

2.1 Prezentarea generală a sectorului de pescuit şi acvacultură

din punct de vedere geografic, economic şi social.11

2.2 Pescuitul marin.12

2.3 Pescuitul comercial în apele interioare.14

2.4. Acvacultura.15

2.5. Procesarea.17

2.6. Pescuitul recreativ. .18

2.7 Cadrul general pentru implementarea

Programului Operational pentru Pescuit.18

2.8 Autoritatea de Management pentru Programul Operational de Pescuit.22

CAPITOLUL 3 FONDUL EUROPEAN pentru PESCUIT (FEP) .23

CAPITOLUL 4 ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR

DE CONTROL Şl INSPECŢIE.29

4.1 Programarea activităţii de control.31

4.2 Efectuarea controlului.31

4.3 Raportarea activităţii de control.32

4.3.1 Documentele de control.32

4.3.2 Documentele care se verifică cu ocazia controlului.35

5 BIBLIOGRAFIE.36

Extras din document

Capitolul 1 PREZENTAREA INSTITUIEI

1.1 Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura, instituţie publică de interes naţional din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr. 1194, privind organizarea, structura şi funcţionarea ANPA

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură(ANPA) este autoritatea de management a Programului Operaţional în domeniul pescuitului şi acvaculturii.

Agenţia are un număr maxim de 181 posturi, funcţionari publici şi personal contractual şi este condusă de un preşedinte-director general. Agenţia îşi exercită atribuţiile în teritoriu prin structuri proprii, în cadrul cărora, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, se pot organiza servicii şi birouri.

Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură are funcţii de:

• elaborare şi implementare a strategiei naţionale şi a reglementărilor privind organizarea şi administrarea sectorului pescăresc,

• protejarea şi exploatarea resurselor acvatice vii,

• acvacultura,

• procesarea şi piaţa produselor pescăreşti;

• autoritate de management a Programului Operaţional pentru Pescuit;

• control şi inspecţie.

În domeniul administrării şi exploatării resurselor acvatice vii, ANPA are atribuţii precum:

• stabilirea de măsuri de administrare a pescuitului, astfel încât să se obţină o mai bună raţionalizare a efortului de pescuit;

• elaborarea reglementărilor privind accesul la resursele acvatice vii, în vederea practicării pescuitului comercial, precum şi a reglementărilor privind pescuitul recreativ/sportiv;

• elaborarea de norme privind caracteristicile tehnice şi condiţiile de folosire ale uneltelor de pescuit, precum şi metodele de pescuit comercial în apele maritime interioare şi în apele continentale, în scopul realizării unui pescuit durabil;

• adoptarea de măsuri pentru integrarea activităţilor de valorificare a resurselor acvatice vii din ariile naturale protejate, în planurile de management ale ariilor respective adoptă măsuri de protecţie şi regenerare a resurselor acvatice vii, prin stabilirea anuală a TAC-lui şi a cotelor de pescuit, a perioadelor de prohibiţie, a zonelor protejate şi a zonelor de cruţare, precum şi a măsurilor preventive;

• propunerea de măsuri privind exercitarea pescuitului speciilor protejate în vederea emiterii unor reglementări specifice;

• sprijinirea şi participarea la acţiuni de populare a apelor din domeniul public al statului, precum şi la acţiuni pentru salvarea resurselor acvatice vii aflate în pericol;

• dispune distribuirea drepturilor de pescuit între navele sau grupuri de nave care activează într-o zonă de pescuit;

• monitorizarea activităţii de pescuit;

• organizarea şi actualizarea Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit şi eliberarea licenţelor de construcţie a navelor de pescuit.

În domeniul acvaculturii, ANPA stabileşte măsuri pentru:

• valorificarea superioară a potenţialului genetic prin acvacultura unor specii valoroase;

• creşterea calităţii produselor din acvacultură şi asigurarea sănătăţii publice;

• asigurarea producţiei din acvacultură pentru cazuri de forţă majoră;

• asigurarea sănătăţii şi bunăstării animale; modernizarea tehnologiilor de reproducere şi creştere a speciilor de peşti şi alte vieţuitoare acvatice corelate cu normele de protecţie a mediului;

• folosirea corespunzătoare a amenajărilor piscicole.

Pornindu-se de la o serie de considerente de ordin organizatoric, în anul 2008 au fost emise noi acte normative: Ordinul nr. 14/17.01.2008 pentru aprobarea structurii organizatorice a A.N.P.A., Ordinul nr. 654/28.10.2008 privind aprobarea structurii organizatorice detaliate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, H.G. nr. 1.194/2008 privind organizarea şi funcţionarea A.N.P.A., prin care a fost abrogată H.G. nr.865/2005, precum şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 23/2008 prin care a fost abrogată Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura.

Preview document

Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 1
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 2
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 3
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 4
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 5
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 6
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 7
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 8
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 9
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 10
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 11
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 12
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 13
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 14
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 15
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 16
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 17
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 18
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 19
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 20
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 21
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 22
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 23
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 24
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 25
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 26
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 27
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 28
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 29
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 30
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 31
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 32
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 33
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 34
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 35
Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.doc

Alții au mai descărcat și

Plan de Afaceri - Pastravarie

1 . PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC Prezentul plan de afaceri este întocmit de către S.C.”AlexProd”S.A. cu sediul în oraşul Bicaz, judeţul Neamţ,...

Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România

Cap. 1. AGRICULTURA INTRODUCERE Anul 2007, data aderării României la Uniunea Europeană, marchează o epocă nouă în economia agricolă şi de...

Cresterea Superintensiva a Salaului

Se cere proiectarea unui sistem acvacol recirculant pentru cresterea superintensiva a salaului cu o productie de 20 tone. Materialul biologic va...

Planul National Strategic de Dezvoltare pentru Pescuit 2007-2013

1. INTRODUCERE Planul Naţional Strategic (PNS) pentru Pescuit şi Acvacultură din România a fost elaborat conform prevederilor art. 15 din...

Sistem Acvacol Recirculant pentru Cresterea Superintensiva a Salaului

II. TEMA PROIECTULUI Proiectarea si executarea unui sistem acvacol recirculant pentru cresterea superintensiva a salaului (Sander Lucioperca) cu o...

Agenția Națională de Consultanță Agricolă

Înfiinţare Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (A.N.C.A.) a fost înfiinţată şi îşi desfăşoară activitatea în baza Hotărârii Guvernului nr....

Consultanta Agricola

Consultanta Agricola Consultanta=transfer cunostinte noi catre fermieri pentru o schimbare de durata a comportamentului si a da incredere in...

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - APIA

Agentia a fost infiintata si functioneaza in baza Legii 1/2004, iar rolul sau consta in aplicarea masurilor de sprijin pentru producatorii...

Ai nevoie de altceva?