Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 36 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Gabriel Popescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA INSTITUTIE.4
1.1 Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.7
1.2 Filiare regionale.5
CAPITOLUL 2.PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT.10
2.1 Prezentarea generală a sectorului de pescuit şi acvacultură
din punct de vedere geografic, economic şi social.11
2.2 Pescuitul marin.12
2.3 Pescuitul comercial în apele interioare.14
2.4. Acvacultura.15
2.5. Procesarea.17
2.6. Pescuitul recreativ. .18
2.7 Cadrul general pentru implementarea
Programului Operational pentru Pescuit.18
2.8 Autoritatea de Management pentru Programul Operational de Pescuit.22
CAPITOLUL 3 FONDUL EUROPEAN pentru PESCUIT (FEP) .23
CAPITOLUL 4 ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR
DE CONTROL Şl INSPECŢIE.29
4.1 Programarea activităţii de control.31
4.2 Efectuarea controlului.31
4.3 Raportarea activităţii de control.32
4.3.1 Documentele de control.32
4.3.2 Documentele care se verifică cu ocazia controlului.35
5 BIBLIOGRAFIE.36

Extras din document

Capitolul 1 PREZENTAREA INSTITUIEI

1.1 Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura, instituţie publică de interes naţional din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr. 1194, privind organizarea, structura şi funcţionarea ANPA

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură(ANPA) este autoritatea de management a Programului Operaţional în domeniul pescuitului şi acvaculturii.

Agenţia are un număr maxim de 181 posturi, funcţionari publici şi personal contractual şi este condusă de un preşedinte-director general. Agenţia îşi exercită atribuţiile în teritoriu prin structuri proprii, în cadrul cărora, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, se pot organiza servicii şi birouri.

Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură are funcţii de:

• elaborare şi implementare a strategiei naţionale şi a reglementărilor privind organizarea şi administrarea sectorului pescăresc,

• protejarea şi exploatarea resurselor acvatice vii,

• acvacultura,

• procesarea şi piaţa produselor pescăreşti;

• autoritate de management a Programului Operaţional pentru Pescuit;

• control şi inspecţie.

În domeniul administrării şi exploatării resurselor acvatice vii, ANPA are atribuţii precum:

• stabilirea de măsuri de administrare a pescuitului, astfel încât să se obţină o mai bună raţionalizare a efortului de pescuit;

• elaborarea reglementărilor privind accesul la resursele acvatice vii, în vederea practicării pescuitului comercial, precum şi a reglementărilor privind pescuitul recreativ/sportiv;

• elaborarea de norme privind caracteristicile tehnice şi condiţiile de folosire ale uneltelor de pescuit, precum şi metodele de pescuit comercial în apele maritime interioare şi în apele continentale, în scopul realizării unui pescuit durabil;

• adoptarea de măsuri pentru integrarea activităţilor de valorificare a resurselor acvatice vii din ariile naturale protejate, în planurile de management ale ariilor respective adoptă măsuri de protecţie şi regenerare a resurselor acvatice vii, prin stabilirea anuală a TAC-lui şi a cotelor de pescuit, a perioadelor de prohibiţie, a zonelor protejate şi a zonelor de cruţare, precum şi a măsurilor preventive;

• propunerea de măsuri privind exercitarea pescuitului speciilor protejate în vederea emiterii unor reglementări specifice;

• sprijinirea şi participarea la acţiuni de populare a apelor din domeniul public al statului, precum şi la acţiuni pentru salvarea resurselor acvatice vii aflate în pericol;

• dispune distribuirea drepturilor de pescuit între navele sau grupuri de nave care activează într-o zonă de pescuit;

• monitorizarea activităţii de pescuit;

• organizarea şi actualizarea Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit şi eliberarea licenţelor de construcţie a navelor de pescuit.

În domeniul acvaculturii, ANPA stabileşte măsuri pentru:

• valorificarea superioară a potenţialului genetic prin acvacultura unor specii valoroase;

• creşterea calităţii produselor din acvacultură şi asigurarea sănătăţii publice;

• asigurarea producţiei din acvacultură pentru cazuri de forţă majoră;

• asigurarea sănătăţii şi bunăstării animale; modernizarea tehnologiilor de reproducere şi creştere a speciilor de peşti şi alte vieţuitoare acvatice corelate cu normele de protecţie a mediului;

• folosirea corespunzătoare a amenajărilor piscicole.

Pornindu-se de la o serie de considerente de ordin organizatoric, în anul 2008 au fost emise noi acte normative: Ordinul nr. 14/17.01.2008 pentru aprobarea structurii organizatorice a A.N.P.A., Ordinul nr. 654/28.10.2008 privind aprobarea structurii organizatorice detaliate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, H.G. nr. 1.194/2008 privind organizarea şi funcţionarea A.N.P.A., prin care a fost abrogată H.G. nr.865/2005, precum şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 23/2008 prin care a fost abrogată Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.doc

Alte informatii

Lucrare proiect practica 2009 A.S.E - facultatea Economia Agroalimentara si a Mediului