Studiu de Caz privind Aprovizionarea cu Produsele Zahar si Ulei in Localitatea Tibanesti Judetul Iasi

Imagine preview
(6/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Studiu de Caz privind Aprovizionarea cu Produsele Zahar si Ulei in Localitatea Tibanesti Judetul Iasi.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 31 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Elena Gîndu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Agronomie, Industria Alimentara

Cuprins

1. Necesitatea elaborarii proiectului si consecintele social economice.
2.Scurta prezentare a localitatii Tibanesti.
3.Consideratii teoretice prind nevoia de cunsum pt produsele zahar si ulei.
4.Norme minime de consum pentru produsele zahar si ulei, prevazute in Romania, norme medii de consum in ue si consumul optim normal.
5. Autoconsumul la produsele zahar si ulei.
6 Populatia localitatii Tibanesti judetul Iasi si structura acestora pe grupe de sex, grupe de varsta, grupe de venituri, socio profesionala.
7. Proiectarea cantitatilor totale anuale de aprovizionare cu produsele zahar si ulei a populatiei din localitatea Tibanesti judetul Iasi si cheltuielile totale anuale cu achizitionarea produselor.
7.1. Calculul cererii de consum mediu lunar si anual a populatiei din localitatea Tibanesti pentru produsele zahar si ulei.
7.2. Determinarea cheltuielilor anuale cu achizitionarea produselor zahar si ulei pt loc Tibanesti.
8. Calculul dimensiunilor pietei efective si a pietei potentiale la orizontul anului 2010.
9. Promovarea produselor zahar si ulei in loc tibanesti.

Extras din document

1 NECESITATEA ELABORARII PROIECTULUI SI CONSECINTELE SOCIAL ECONOMICE

Ce este un studiu de caz? Potrivit Wikipedia, studiul de caz este una dintre metodele de a realiza o cercetare in domeniul stiintelor sociale. Alte metode de cercetare in domeniul stiintelor sociale: experimentul, chestionarul, istoricul si analiza informatiilor obtinute.

Studiul de caz este o analiza amanuntita a unei persoane sau a unui grup, in mod special ca model al unui fenomen medical, pishologic sau social.

Din punct de vedere managerial, studiul de caz este o analiza detaliata si intensiva a unei entitati sau a unei structuri componenta a unei entitati economice, realizata in vederea determinarii factorilor care stau la baza succesului sau a insuccesului sau.

Din punctul de vedere al psihologiei, studiul de caz reprezinta o metoda de analiza amanuntita a unei persoane. Cea mai mare parte a muncii si a teoriilor lui Frued au la baza studii de caz individuale. Intr-un astfel de studiu de caz, aproape orice aspect al vietii si istoriei unui subiect este analizat pentru a i se determina pattern-ul si cauza ce ii determina comportamenului.

Speranta este ca invatatura obtinuta prin realizarea unui studiu de caz sa fie generalizata ulterior asupra multor altor subiecti. Din pacate, astfel de studii de caz au tendinta de a deveni extrem de subiecte fapt ce face foarte dificila generalizarea rezultatelor asupra unei populatii.

In localitatile rurale din Romania nu s-a pus pana in acest moment problema aplicarii unor strategii de marketing, pentru atragerea clientilor deoarece concurenta era redusa. In ultima perioada oferta de produse s-a diversificat, concurenta a crescut iar pentru otinerea de profit societatile din acest mediu trebuie sa se orienteze mai mult catre marketing.

Prezenta lucrare urmareste satisfacerea nevoilor de consum pentru produsele zahar si ulei, aprovizionarea cu aceste produse si cheltuielile efectuate, in localitatea Tibanesti judetul Iasi.

Prin rezultatele obtinute se doreste cunoasterea procentului in care locuitorii localitatii Tibanesti isi satisfac nevoile de consum pentru aceste produse agroalimentare si motivele care impiedica aprovizionarea cu cantitatile dorite, conform nevoilor fiziologice, ajungand la consumul optim normal. Influentă asupra consumului de produse agroalimentare o au si factori socio-culturali, nu numai cei legati de venit.

In concluzie, o buna cunoastere a cerintelor consumatorilor, a preferintelor acestora, face ca agentii economici sa poata creea politici speciale ,oferta putand fi orientata pentru obtinerea de venituri, din punctul de vedere al comerciantului, si pentru satisfacreea nevoilor, din punctul de vedere al cumparatorului.

2 SCURTA PREZENTARE A LOC. TIBANESTI JUDETUL IASI

Situat în partea de nord-est a României, Judeţul Iaşi este mărginit la vest de râul Moldova şi la est de râul Prut (care constituie şi graniţa cu Republica Moldova). Cu o suprafaţă de 5476 Kmp, Iaşul este un judeţ mediu ca întindere, reprezentând 2,3% din suprafaţa ţării (ocupând locul 23 între celelalte judeţe ale României).

AŞEZARE

Comuna Ţibăneşti este situată la limita sudică a judeţului Iasi, la 45 Km. de municipiul

Iaşi, cea mai apropiată staţie CFR fiind plasată la 17 km. spre vest ( Dagata pe linia

Roman – Negreşti). Nu dispune de staţie CFR.

Grieşti, este aşezat la 3 km est de centrul comunei , la confluenţa pârâului Zoie cu

Sacovăţul, datând ca aşezare din anul 1651.

Glodenii Gândului, este aşezat pe valea pârâului Pietrosul , la 7 km nord-vest de

centrul comunei, fiind atestat documentar din anul 1578. Posedă cariere de gresii.

Jigoreni, se situează pe pantele de nord ale dealului Jigoreanca , la 4 km sud-vest de

centrul comunal, datând din anul 1439. Posedă cariere de gresii.

Răsboieni, se situează la aproximativ 4 km nord- vest de centrul comunei , pe valea

pârâului Călina. Este infiinţat in anul 1864 de împroprietăriţi

Tungujei, este plasat la 2-3 km de centrul de comună , pe direcţia nord- est, pe valea

si pantele dealului cu acelasi nume. Ca aşezare este atestat documentar din anul 1469.

Dispune de cariere de gresii.

Ţibăneşti, centrul de comună , este situat pe valea Şacovăţului si pe coasta dealului cu

acelasi nume, datând din anii 1399. Ca resursă naturală dispune de cateva cariere de gresii.

In localitate, Biserica Sf Spiridon este din 1802, iar ansamblul conacului P.P. Carp este din

secolul XIX-lea.

Vălenii, se situează pe valea pârâului Găureni, la 7km sud-est de centrul comunei,

fiind atestat documentar din anul 1457 sub numele de Găureni. Ca resurse naturale

dispune de cariere de gresii.

Recea, este plasat la 5 km nord-est de centrul comunei, pe valea pârâului Zoie,

dispunând de câteva cariere de gresii. Este infiinţat prin improprietărirea de la 1864.

FORME DE RELIEF

1. Relieful structural - cele mai caracteristice forme de relief sunt podişurile structurale şi

cuestele. Existenţa acestora este legată de alcătuirea geologică. Reţeua hidrografică de pe

stânga Bărladului superior a contribuit la fragmentarea orizontală a reliefului şi la apariţia

văilor. Pe platourile structurale s-au format solurile brune luvice şi brune argiloiluviale. Platourile structurale sunt mărginite de cueste cu pante mari.

2. Relieful sculptural - include interfluviile (platouri şi culmi) şi versanţi modelaţi de procese

de eroziune şi aluncări. Interfluviile sculpturale se prezintă sub forma unor culmi înguste:

Dealul Boului, Dealul Jigoreni, Dealul Cioatele.

3. Relieful de acumulare - are o puternică dezvoltare în partea centrală şi sudică a

teritoriului. Şesurile sunt cele mai recente forme de relief de acumulare, cu excepţia unor conuri de dejecţie şi glacisuri care continuă să se formeze şi în prezent. Şesurile ocupă porţiunile cele

mai coborâte a reliefului având o pantă redusă şi o energie de relief sub 40m.

În cadrul teritoriului deosebim următoarele şesuri:

- şesul pârâului Şacovăţ;

- şesul pârâului Durăceasca;

- şesul pârâului Călina;

- şesul pârâului Recea.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu de Caz privind Aprovizionarea cu Produsele Zahar si Ulei in Localitatea Tibanesti Judetul Iasi.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI 2009-2010