Studiu de Fezabilitate - Canalizare Menajera in Comuna Salistea de Sus, Judetul Maramures

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Studiu de Fezabilitate - Canalizare Menajera in Comuna Salistea de Sus, Judetul Maramures.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domenii: Agronomie, Merceologie, Turism

Extras din document

MEMORIU TEHNIC

1. Date generale

1.1 Denumirea investitiei

Canalizare menajera comuna Salistea de Sus, judetul Maramures

1.2. Elaborator

Budica Teodora

1.3.Oronatorul principal de credite

Consiliul Judetean Maramures

1.4. Autoritatea contractanta

Consiliul Local al comunei Salistea de Sus

1.5. Amplasamentul

Lucrarile de canalizare sunt amplasate in judetul Maramures, comuna Salita de Sus.Ca localizare ele sunt amplasate in intravilanul comunei.

1.6.Necesitatea si oportunitatea investitiei

Localitatea Salistea de Sus care face obiectul proiectului are in prezent un numar de 5240 locuitori.

1.7.Descrierea functionala si tehnologica

1.7.1.Date hidrogeologice

1.7.2 Descrierea tehnologica a solutiei adoptate

Tinand cont de particilarutatile locale, soluti propusa pentru sistemul de canalizare este urmatoarea:

1.Retea de canalizare pentru intreaga localitate cu diametrul de 250 -400 mm si lungime de 20 km

2.Statie de pompare a apelor uzate

3.Statie de epurare a apelor menajere

4.Alimentare cu energie electrica

1. Reteua de canalizare

Reteaua de canalizare are o lungime totala de 20 km.Colectoarele se prvad a se realiza din tuburi PAFSIN mbinate cu mufa, sau tuburi din pvc cu mufa si garnitura, avand diametre de 250 – 400 mm.

2.Statia de pompare a apelor uzate (SP)

Statia de pompare a apelor uate pentru localitate este din beton armat –tip cheson si amplasata in apropierea localitatii.

3.Statia de epurare- Qzi med=650 m³/zi

Schema de epurare cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice:

• Retele tenologice

• Camine de canalizare

• Gratar manual

• Bazin de omogenizare, egalizare si pompare ape menajere

• Treapta de epurare mecano- biologica compacta

• Unitate de dezinfectie cu ultraviolete

• Unitate de stocare si dozare coagulant

• Bazin colectare si pompare sediment

• Unitate de deshidratare sediment

• By-pass general

• Platforme depozitare containere reziuduri

• Container de personal

• Instalatii electrice exterioare

• Platforme de servire obiecte tehnologice

Descarcarea apelor epurate se face in raul Iza, printr-un canal si o gura de descarcare constituita dintr-un timpan de beton armat, in care se incastreaza capatul aval al colectorului.

2.Date tehnice ale investitiei

2.1 Suprafata si situatia juridica a terenului ce urmeza a fi ocupat

In zona statiei de epurare si statiei de pompare, vor fi ocupate definitiv suprafete de teren aferente, care apartin primariei.

Terenurile pe care urmeaza sa se amplaseze lucrarile de executie a retelelor subterane fac parte din suprafetele administrate de primaria localitatii Salistea de Sus.

Pentru realizarea retelei de canalizare este necesara ocuparea temporara a unor suprafete de teren pe o durata de maxim 24 luni.

2.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament

Terenul de fundare-

Nivelul maxim al apelor subterane este la 3 m.

Adancimea de inghet este de 1.20m de la cota terenului natural.

Zona seismica

Grad de intensitate seismica

2.3 Principalele caracteristici ale constuctiilor si instalatiilor proiectate

2.3.1. Reteaua de canalizare

Reteaua de canalizare proiectata s-a dimensionat la un debit de apa uzata de 65 m³/h, iar apele meteorice cazute pe tritorilul localitii putand fii considerate, conventional, curate si evacuate prin rigole standarde in apele raului.

Reteaua de canalizare urmareste traseu strzilor principale si secundare, fiind alcatuita din colectore secundare care evacueaza apa in colectoare principale.

Reteaua de canalizare este prevazuta a se realiza din tuburi PVC cu mufa si garnitura, sau din tuburi PAFSIN imbinate cu mufa.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu de Fezabilitate - Canalizare Menajera in Comuna Salistea de Sus, Judetul Maramures.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICA IN AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA SPECIALIZAREA INGINERIE SI MANAGEMENT IN ALIMENTETIE PUBL;ICA SI AGROTURISM