Studiu de Fezabilitate - SC Eden SRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Studiu de Fezabilitate - SC Eden SRL.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 120 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domenii: Agronomie, Economie

Extras din document

I. Părțile scrise

1. Date generale

1.1 Denumirea/Numele solicitantului și date de identificare ale acestuia

S.C. EDEN S.R.L. cu sediul social în Buzău, str. Alexandru Marghiloman, nr. 37, județul Buzău, are Codul Unic de Înregistrare RO 1145077 şi numărul de ordine în Registrul Comerțului J10/184/2010.

1.2 Scurt istoric al solicitantului

S.C. EDEN S.R.L. s-a înființat la data de 15.10.2010 atribuindu-se Codul Unic de Înregistrare RO 1145077 și numărul de ordine în Registrul Comertului J10/184/2010, cu sediul social în Buzău, str. Alexandru Marghiloman, nr. 37, județul Buzău, reprezentată prin , în calitate de administrator, telefon 0745104862.

Capital social subscris: 1500 lei, integral vărsat, numărul total de părți sociale: 30, valoarea unei părți sociale este de 50 lei.

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului în sensul că desfășoară respectivele activități).

Solicitantul are ca obiect de activitate principal:

5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Solicitantul are ca obiecte de activităţi secundare:

5520 – Faciliăţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

5610 – Restaurante

5621 – Alte activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente

5629 – Alte servicii de alimentație

5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor

7911 – Activități ale serviciilor turistice

9313 – Activităţi ale centrelor de fitness

9604 – Activități de întreținere corporală

Obiectele de activitate aferente proiectului sunt:

5520 - „Faciliăţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată’’ – aferent componentei „a” (Investiții în infrastructura de primire turistică)

9313 – „Activităţi ale centrelor de fitness” – aferent componentei „b” (Investiții în activități recreaționale)

1.4 Principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietății), construcții, utilaje și echipamente, animale, etc.

Denumire mijloc fix Data achiziției Valoare netă la data întocmirii ultimului bilanț -lei- Bucăți

1.CLĂDIRI TOTAL 25.08.2011 21.706,92 -

1.1 Casa de locuit cu o suprafata de 115 mp notată pe schiță topocadastrală C1 25.08.2011 21.706,92 1

1.2 Anexele gospodărești aferente casei de locuit (magazie și beci ) notate cu C2 – suprafața construită la sol de 139 mp și C3 – suprafața construită la sol de 12 mp. 25.08.2011 1 bucată de fiecare

2.UTILAJE TOTAL - - -

2.1 detaliati - - -

2.n detaliati - - -

3.ANIMALE - - -

3.1 detaliati - - -

3.n detaliati - - -

4.ALTELE - detaliati - - -

TOTAL - 21.706,92 -

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu de Fezabilitate - SC Eden SRL.docx

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ ION IONESCU DE LA BRAD FACULTATEA DE AGRICULTURĂ