Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 26413
Mărime: 10.80MB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Adelaida Honţuş
FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI AGROTURISM

Cuprins

CAP. I CONTEXTUL NATURAL ŞI SOCIO – ECONOMIC AL ZONEI.pg.4

1.1. Localizare, delimitare, accesibilitate.pg.4

1.2. Cadrul natural.pg.5

1.3. Cadrul socio-economic al zonei.pg.17

CAP.II RESURSE TURISTICE.pg.23

2.1. Resurse turistice naturale.pg.23

2.2. Resurse turistice antropice.pg.23

CAP. III ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE.pg.32

3.1. Elemente de infrastructură.pg.32

3.2. Structuri turistice existente.pg.32

3.3. Circulaţie turistică.pg.32

3.4. Factori naturali de risc.pg.35

3.5. Starea mediului natural.pg.37

CAP.IV OPORTUNITATEA REALIZĂRII STUDIULUI.pg.41

CAP.V PROIECTUL DE AMENAJARE TURISTICĂ.pg.43

5.1. Puncte forte şi puncte slabe ale proiectului.pg.43

5.2. Oportunitatea dezvoltării agrementului.pg.49

5.3. Propuneri de amenajare turistică.pg.50

5.4. Impactul socio-economic al proiectului.pg.60

5.5. Riscuri potenţiale privind implementarea proiectului.pg.61

CAP.VI EVOLUŢIA PREVIZIBILĂ A ACTIVITĂŢII TURISTICE.pg.67

6.1. Servicii turistice.pg.67

6.2. Gradul de penetrare pe piaţă.pg.67

6.3. Estimarea gradului de ocupare a capacităţii de cazare.pg.70

6.4. Segmente de clientelă.pg.71

6.5. Politica tarifară.pg.72

CAP.VII ANALIZA ECONOMICO – FINANCIARĂ A PROIECTULUI.pg.73

7.1. Evaluarea investiţiilor.pg.73

7.2. Venituri şi cheltuieli din exploatarea structurilor turistice.pg.74

7.3. Indicatori economici ai activităţii.pg.76

7.4. Sinteza rezultatelor economice.pg.77

CAP.VIII PROMOVAREA PRODUSULUI TURISTIC.pg.78

8.1. Obiectivele acţiunii de promovare.pg.78

8.2. Campania publicitară.pg.78

CONCLUZII.pg.80

BIBLIOGRAFIE.pg.81

ANEXE

PLANŞE

Trasee turistice din zona Cheia.pg.82

PLANŞE

1.Judeţul Prahova – Harta turistică.pg.85

2. Judeţul Prahova – Reţeaua căilor rutiere.pg.86

3. Harta turistică Munţii Zăganu.pg.87

4. Fondul forestier.pg.89

5. Vânătoare şi pescuit.pg.91

Extras din document

CAP 1. CONTEXTUL NATURAL ŞI SOCIO – ECONOMIC AL ZONEI

1.1. Localizare,delimitare,accesibilitate:

Situată la 60 de Km de Ploieşti şi 100 Km de Braşov, staţiunea montană Cheia este o adevarată oază de linişte şi de verdeaţă.

Staţiunea Cheia ocupă o poziţie pitorească la poalele Masivului Ciucaş într-o mică depresiune străjuită de culmea Zăganului, ca şi de munţii Balaban şi Babeş. Spre ea converg pîraiele Tîmpa şi Cheiţa care constituie obîrşiile rîului Teleajen.

Pădurile de brad şi fag de pe înălţimile din jurul staţiunii Cheia asigură un aer puternic ozonat, care are un aer specific de depresiune intramontană. Climat subalpin cu veri răcoroase, peisajul de vis.

Staţiunea Cheia este o rezervaţie naturală complexă, cu o bogată vegetaţie de pajişti, tufărişuri şi plante de stâncărie. Masivul Ciucaş are un climat montan mai puţin rece decât cel din masivele înalte ale Carpaţilor. Temperatura medie anuală este mai mică pe culmi (2-4°C) şi creşte pe văi (4-6°C); media în ianuarie: 6-8°C; media în iulie: 12-14°C.

Precipitaţiile medii anuale se situează între 1000-12000 mm. În masivul Ciucaş trăiesc numeroase animale sălbatice, care alcătuiesc un preţios şi variat fond cinegetic: urşi, mistreţi, cerbi, râşi, vulpi, jderi, veveriţe, pisici sălbatice, iar recent a fost colonizată şi capra neagră (declarată monument al naturii şi ocrotită de lege).

Păsările sunt reprezentate prin vulturi, acvile de munte, ulii, privighetori, cinteze etc., iar reptilele prin vipera comună şi şopârla de munte. Munţii Ciucaş dispun de un bogat domeniu schiabil şi de un vast domeniu pentru amatorii de alpinism (Culmea Gropşoarele-Zăganu, Bratocea, Turnul Goliat de sub vf. Ciucaş).

Staţiunea Cheia este o staţiune de odihnă şi tratament de importanţă naţională, accesibilă în toate anotimpurile, situată în sud-estul central al României, în cadul comunei Măneciu (judeţul Prahova), pe râul Teleajen, în depresiunea Teleajen, la poalele munţilor Ciucaş (Carpaţii Orientali), la o altitudine de 871 m, 61 km nord de Ploieşti (reşedinţa judeţului Prahova).

Staţiunea se caracterizează prin presiune atmosferică relativ coborâtă, aer curat fără praf şi alergeni, bogat în raze ultraviolete, ionizare atmosferică substanţială. Este un loc minunat de odihnă şi recreere pentru persoane care suferă de astenie nervoasă, suprasolicitare fizică şi intelectuală, hipertiroitism benign, rahitism, dereglări de creştere juvenilă, anemii secundare etc.

Datorită aşezării geografice, există numeroase posibilităţi de organizare a timpului liber: vizitarea obiectivelor turistice din zonă; numeroase variante de excursii şi trasee turistice, ţinând cont că în împrejurimi se află Munţii Ciucaş, Munţii Zăganu, Muntele Roşu, Valea Teleajenului, Barajul si Lacul de acumulare Măneciu Pământeni; trasee de mountain-bike pe Valea Teleajenului, Muntele Roşu şi Valea Berii; partide de pescuit şi vânătoare (cu aprobarea Ocolului Silvic Măneciu).

Accesabilitate:

Distanţe pe sosea:

• DN.1A Bucureşti-Cheia - 125km

• DN.1A Braşov-Săcele-Cheia - 50km

• Cu microbuzul-curse zilnice Bucureşti-Cheia şi retur

Sau: Trenul până la Măneciu-Ungureni, apoi cu microbuzul ori maşina personală pe DN1 A.

1.2. Cadrul natural al staţiunii Cheia:

Condiţiile naturale: sunt reprezentate de prin: relief, hidrografie, climă, floră, faună.

Aşezare şi limite:

Situat în partea centrală a Carpaţilor, în grupul muntos al Carpaţilor de Curbură, Masivul Ciucaş se detaşează faţă de regiunile înconjurătoare prin abrupturile sale, dar în special prin peisajul variat dat de conglomerate şi calcare.

Ciucaşul nu scapă privirilor din orice parte l-ai vedea. Dacă porneşti pe valea Teleajenului, el se remarcă pe fundalul peisajului de îndată ce depăşeşti Vălenii de Munte; de la Întorsura Buzăului închide zarea spre sud-vest; venind dinspre Braşov pare inaccesibil prin masivitate, dar irezistibil de atrăgător prin formele de relief.

Masivul Ciucaş este cuprins între 450 25’ şi 450 35’ latitudine nordică şi 25055’ şi 2604’ longitudine estică şi ocupă o arie destul de restrânsă (circa 200 km2) faţă de alte unităţi montane din ţară.

Preview document

Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 1
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 2
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 3
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 4
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 5
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 6
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 7
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 8
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 9
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 10
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 11
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 12
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 13
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 14
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 15
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 16
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 17
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 18
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 19
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 20
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 21
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 22
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 23
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 24
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 25
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 26
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 27
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 28
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 29
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 30
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 31
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 32
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 33
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 34
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 35
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 36
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 37
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 38
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 39
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 40
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 41
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 42
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 43
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 44
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 45
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 46
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 47
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 48
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 49
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 50
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 51
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 52
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 53
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 54
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 55
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 56
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 57
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 58
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 59
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 60
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 61
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 62
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 63
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 64
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 65
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 66
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 67
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 68
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 69
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 70
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 71
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 72
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 73
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 74
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 75
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 76
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 77
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 78
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 79
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 80
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 81
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 82
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 83
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 84
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 85
Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistică a Stațiunii Cheia și Împrejurimile - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Agroturistica a Statiunii Cheia si Imprejurimile.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Economica a Unitatilor de Alimentatie Publica si Agroturism

TEMA 1. ANALIZA PENSIUNILOR TURISTICE SI AGROTURISTICE DIN ROMÂNIA Etape de lucru: 1. culegerea datelor referitoare la pensiunile turistice şi...

Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Turistica si Agroturistica a Zonei Bran din Judetul Brasov

Introducere Comuna Bran este una din cele 44 de comune ale judetului Brasov. Situat intr-un loc pitoresc, la 24 de km de Brasov pe DN 73, care...

Ecotehnica Cultivarii Tutunului si Hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Ai nevoie de altceva?