Studiul Productivitatii Muncii si Caile Cresterii ei la SC Cicos SRL Dorohoi

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Studiul Productivitatii Muncii si Caile Cresterii ei la SC Cicos SRL Dorohoi.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 84 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

INTRODUCERE. 6
Cap 1. TEORIA PRODUCTIVITĂŢII FACTORILOR. 9
1.1. Conceptul de producţie al factorilor. 9
1.2. Tipologia productivităţii factorilor. 14
1.3. Analiza calitativă a productivităţii factorilor. 17
Cap 2. METODOLOGIA DE CALCUL ŞI ANALIZA PRODUCTIVITĂŢII MUNCII. 20
2.1. Măsurarea productivităţii muncii. 20
2.2. Productivitatea muncii şi avantajul comparativ. 21
Cap 3. ANALIZA ECONOMICĂ A PRODUCTIVITĂŢII MUNCII LA S.C. CICOS SRL DOROHOI. 23
3.1. Descrierea activităţii curente. 24
3.2. Analiza productivităţii medii. 39
3.3. Analiza comercială. 43
3.2.1. Caracteristici generale ale pieţei produselor. 44
3.2.2. Analiza competiţiei. 47
3.3.3. Analiza Swot. 53
3.4. Descrierea proceselor de producţie. 55
Cap. 4. DIAGNOSTICUL STĂRII DE PRODUCTIVITATE LA S.C. CICOS S.R.L. 65
4.1. Analiza productivităţii muncii pe baza indicatorului „valoarea cifrei de afaceri ce revine unei persoane salariat”. 65
4.2. Analiza productivităţii muncii pe baza indicatorului „valoarea cifrei de afaceri la o zi-om”. 68
4.3. Strategii posibile în creşterea productivităţii muncii. 71
4.4. Căi de creştere a eficienţei firmei. 73
CONCLUZII. 77
PROPUNERI. 78
BIBLIOGRAFIE. 85

Extras din document

INTRODUCERE

În toate ţările lumii agricultura a constituit dintotdeauna o componentă esenţială a producţiei materiale. Progresul tuturor ţărilor a fost şi este strâns legat de realizările din agricultură. Cele mai dezvoltate ţări din punct de vedere economic sunt ţările care au reuşit să-şi dezvolte agricultura şi care au influenţat nemijlocit dezvolatarea celorlalte ramuri ale economiei naţionale.

Locul agriculturii în economia naţională este şi va fi apreciat după nivelul şi dinamica unor indicatori economici cum ar fi:

- nivelul, dinamica, şi ponederea produsului intern brut, creat în agricultură, din totalul produsului intern brut pe economie;

- nivelul şi dinamica venitului naţional creat în agricultură şi ponderea acestui venit din venitul naţional;

- fondurile fixe extinse în agricultură, dinamica şi ponderea acestor fonduri fixe din fondurile fixe pe economie;

- dinamica forţei de muncă şi ponderea acesteia din totalul persoanelor ocupate în economia naţională.

Evoluţia acestor indicatori, privind locul agriculturii în economia naţională va fi urmatoarea: va creşte produsul intern brut ca urmare a dezvoltarii şi adâncire a procesului de intensivizare a agriculturii. Ponderea acestui indicator va continua să scadă ca urmare a creşterii lui mai accentuate în ramurile agricole.

Venitul naţional creat în agricultură va creşte din aceleaşi considerente, iar ponderea lui din venitul naţional va continua să scadă, însa în ritm mai redus.

Fondurile fixe vor continua sa scadă în funcţie de evoluţia investiţiilor ce se vor efectua de către agenţii economici.

Resursele de forţă de muncă se vor diminua atât ca volum, ca număr cât şi ca pondere din populaţia ocupată pe economie.

Această întreagă evoluţie va asigura o sporire a contribuţiei agriculturii la dezvoltarea de ansamblu a economiei şi a rolului acesteia la dezvoltarea ascendentă a celorlalte ramuri ale producţiei interne.

Agricultura are un rol hotarâtor în creşterea nivelului de trai al populaţiei. Abundenţa de produse agricole constituie componenta esenţială a bunăstării populaţiei.

De nivelul rezultatelor din agricultură depinde nivelul de dezvoltare al ramurilor industriale. Rolul agriculturii în această direcţie constă în asigurarea materiilor prime pentru industria prelucrătoare: alimentară, uşoară şi farmaceutică şi în participarea crescândă la consumul produselor din ramurile industriale, producătoare de mijloace fixe şi circulante pentru agenţii economici.

O agricultură nu poate fi performantă din punct de vedere etnic dacă nu are o productivitate a muncii ridicată. De regulă, prin specificul ei, productivitatea muncii în agricultură este mai redusă decât în alte ramuri productive ale economiei naţionale. Este de dorit ca acest decalaj să fie în permanenţă redus pentru ca şi productivitatea muncii în agricultură să se apropie de cea obţinută în industrie, permiţând astfel relizarea unui nivel de salarizare competitiv cu alte ramuri ale economiei naţionale.

Organizarea muncii, creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi a productivităţii muncii agricole sub impactul progresului tehnico-ştiinţific constituie baza progresului economic în agricultură.

În exploataţiile agricole, valorificarea factorului uman constă, în esenţă, în asigurarea atât sub aspect cantitativ cât şi calitativ a resurselor de muncă necesare şi utilizarea într-un grad cât mai înalt a acestora.

În lucrarea de faţă ne propunem să analizăm nivelul şi evoluţia productivităţii muncii în cadrul firmei S.C. CICOS S.R.L.

Analiza nivelului general al productivităţii muncii ne permite să identificam căile de creştere a acestui indicator economic (productivitatea muncii) atât de importantă nu umai pentru economia ţării noastre cât şi pentru cea mondială.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiul Productivitatii Muncii si Caile Cresterii ei la SC Cicos SRL Dorohoi.doc