Subventionarea Laptelui in Sectorul Zootehnic

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Subventionarea Laptelui in Sectorul Zootehnic.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Negrei Costel

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Agronomie, Industria Alimentara

Cuprins

Introducere 3
Structura organizatorică A.P.I.A 4
Resurse financiare şi materiale 9
Subvenţionarea laptelui în sectorul zootehnic 11
Plăţi Naţionale Nirecte Complementare sector zootehnic 18
Alocarea sprijinului financiar 20

Extras din document

INTRODUCERE

APIA este institutie publică aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat.

APIA reprezintă organismul ce derulează fondurile europene prin implementarea măsurilor de sprijin pentru producătorii agricoli, finanţate atât de la bugetul Uniunii Europene, prin intermediul Fondului European pentru Garantare Agricolă, cât şi de la bugetul de stat al României, în limita sumelor alocate anual prin legea bugetului.

În contextul nou creat, fermierul român trebuie să se adapteze la realitatea economică existentă pe plan mondial, să adopte metode tehnice şi economice care să îi ofere stabilitate şi eficienţă economică sigură, fiind în acelaşi timp nevoit să producă în conformitate cu standardele pietei europene.

In baza atributiilor care i-au fost conferite prin legislatia comunitara si nationala, APIA a avut in vedere elaborarea procedurilor necesare pentru acordarea sprijinului financiar catre fermieri. Astfel, inca inainte de aderarea Romaniei la Uniunea Europeana APIA a initiat demersurile necesare pentru informarea fermierilor cu privire la conditiile ce trebuiesc indeplinite pentru primirea subventiilor.

De la data aderării României la Uniunea Europeană, APIA este instituţia acreditată răspunzătoare de derularea şi gestionarea fondurilor europene pentru agricultură. Una din functiile gestionate de APIA este şi măsura de efectuare a platilor.

Pentru efectuarea platii, APIA – DEC – Serviciul Platii UE a elaborat principalele instrumente de lucru: manualul de proceduri şi formularele necesare.

Conform Regulamentului Comisiei (CE) Nr.885/2006, Anexa I B „Agentia adopta procedurile necesare pentru a asigura ca plata este efectuata numai in contul bancar al solicitantului. Plata se executa de catre banca agentiei sau, dupa caz, de un serviciu guvernamental de plati, in termen de 5 zile lucratoare de la data imputarii catre EAGF sau EAFRD. Se adopta proceduri pentru a se asigura ca toate platile pentru care nu se executa transferuri sunt re-creditate catre Fonduri. Nici o plata nu se face in numerar. Aprobarea din partea functionarului responsabil cu autorizarea şi/sau a superiorului sau poate fi facuta electronic, cu conditia asigurarii unui nivel de securitate corespunzator şi a introducerii identitatii acestuia in registrele electronice. „

STRUCTURA ORGANIZATORICA A AGENŢIEI DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) este o instituţie acreditată în conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (CE) NR. 1290/2005 AL CONSILIULUI din 21 iunie 2005 privind finanţarea politicii agricole comune şi REGULAMENTULUI (CE) NR. 885/2006 AL COMISIEI din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce priveşte autorizarea agenţiilor de plăti şi a altor entităţi precum şi lichidarea conturilor FEGA şi FEADR, organizarea şi funcţionarea Agenţiei făcându-se în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare.

Începând cu anul 2007, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură îşi desfăşoară activitatea pe trei mari direcţii, derulând măsuri de sprijin finanţate atât din bugetul naţional, cât şi din fonduri europene:

a) plăţile directe şi mãsurile de piaţã;

b) unele mãsuri finanţate din fonduri europene pentru agriculturã şi dezvoltare ruralã, stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;

c) plăţi reprezentând sprijin financiar din bugetul naţional.

Agenţia trebuie să dispună de o structură organizatorică ce îi permite să exercite următoarele funcţii principale în ceea ce priveşte cheltuielile FEGA şi FEADR, respectiv:

- ordonanţarea şi controlul plăţilor

- executarea plăţilor

- înregistrarea contabilă a plăţilor

Fisiere in arhiva (1):

  • Subventionarea Laptelui in Sectorul Zootehnic.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI 2010