Surse de Finantare a Investitiilor Agricole

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 28072
Mărime: 309.23KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Costica Mihai
UNIVERSITATEA “AL. I. CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

INTRODUCERE

Capitolul 1. INVESTIŢIILE COMPONENTǍ A POLITICII

DE DEZVOLTARE 1

1.1.Rolul investiţiilor în circuitul economic şi social 1

1.2.Conceptul de investiţie 4

1.3.Clasificarea invenstiţiilor 6 1.4.Particularităţi ale procesului investiţional 10

Capitolul 2. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR

AGRICOLE 13

2.1.Abordări conceptuale privind finanţarea agriculturii 13

2.2.Surse de finanţare externă a agriculturii 19

2.3.Alocatiile de la bugetul de stat 26

2.4.Sursele proprii sau autofinanţarea 31

2.5.Creşterea capitalului propriu (emisiunea de acţiuni) 36

2.6.Împrumutul pentru investiţii 41

2.7.Credit-bail (leasing) 43

Capitolul 3. SISTEMUL DE FINANŢARE A AGRICULTURII ŞI DEZVOLTǍRII

RURALE ÎN UNIUNEA EUROPEANǍ 44

3.1.Instrumente şi mecanisme de finanţare a agriculturii şi dezvoltării rurale

aplicate prin noua reformă a Politicii Agricole Comune

din anul 2003 46

3.2.Bugetul agricol al Uniunii Europene 54

Capitolul 4.ANALIZA FINANŢǍRILOR LA NIVELUL JUDEŢULUI PRAHOVA.

STUDIU DE CAZ 62

4.1.Agricultura judeţului Prahova înainte de aplicarea PAC 63

4.2.Analiza finanţărilor la fermele S.C Agroindustriala CEREŞ S.A

şi S.C ECOFARM S.A Bolteşti Scăieni 74

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 82

BIBLIOGRAFIE 88

Extras din document

INTRODUCERE

După anul 1989, ţara noastră s-a aflat într-o perioadă de tranziţie, prin trecerea de la economia centralizată la economia de piaţă.

În acest context, agricultura ca ramură cu rol strategic important în economia de piaţă a necesitat alocări de resurse financiare considerabile pentru restructurare şi modernizare.

Finanţarea agriculturii s-a realizat din sursele proprii ale întreprinderilor agricole şi

gospodăriilor ţărăneşti, sprijin de la bugetul de stat, credite, fonduri externe rambursabile şi nerambursabile şi alte surse.

Susţinerea bugetară a agriculturii a cunoscut variaţii importante în ceea ce priveşte

instrumentele şi mecanismele economico-financiare folosite, fiind puternic influenţată de politicile agricole ale guvernelor care s-au situat adesea pe poziţii diferite faţă de obiectivele fundamentale comune necesare pentru orice guvernare.

Lipsa unui sistem de sprijin al agriculturii, fundamentat pe studii şi analize şi pe cunoaşterea realităţilor din acest sector, ca şi pe înţelegerea corectă a mecanismelor Politicii Agricole Comune a fost dăunătoare, cu impact negativ de lungă durată asupra performanţei economice.

În anumite etape s-au implementat politici elaborate în condiţiile preluării unor mecanisme de politică agricolă din Uniunea Europeană, folosite până la reforma din anul 1992, inadecvate realităţilor agriculturii româneşti.

Sprijinul bugetar a fost orientat în special fie pentru protecţia socială a milioane de gospodării de subzistenţă sau semisubzistenţă care produc pentru autoconsum, fie în beneficiul unor mari întreprinderi agricole de stat în defavoarea susţinerii exploataţiilor agricole mijlocii de tip comercial.

Pentru armonizarea legislaţiei româneşti cu reglementările UE au fost elaborate o serie de acte normative care să creeze cadrul general de implementare a PAC privind plăţile directe şi măsurile de piaţă, realizarea obiectivelor de dezvoltare rurală, constituirea organizaţiilor profesionale, interprofesionale şi a grupurilor de producători.

CAP I INVESTIŢIILE COMPONENTǍ A POLITICII

DE DEZVOLTARE

1.1 Rolul investiţiilor în circuitul economic şi social

Indiferent de orânduirea socială, de regimul politic, investiţiile, au constituit şi constituie un factor hotărâtor al dezvoltării economico-sociale, prin volumul, structura şi prin calitatea lor.

La nivelul unităţilor economice rolul investiţiilor poate fi apreciat în complementaritate cu activitatea de bază care reflectă profilarea oricărei unităţi (industriale, agricole, de transport, comerciale etc.) şi pe care investiţiile o amplifică.

O analiză a rolului investiţiilor în ţara noastră nu poate fi realizată decât în cele două ipostaze ale sale: retrospectivă şi prospectivă

În context retrospectiv vom remarca folosirea insistentă a pârghiei investiţiilor în dezvoltarea economico - socială, în mod deosebit în deceniile 7-9 ale secolului al XX-lea, în România. Faptul era posibil într-o economie etatizată, aproape integral, bazată pe monopolul puterii asupra proprietăţii.

Prin urmare rolul investiţiilor s-a manifestat în următoarele direcţii:

- Promovarea procesului de industrializare globală a ţării, fapt care nu poate fi nici negat nici ignorat. Nu poate fi negat pentru că efectele acestor investiţii au însemnat fabrici şi uzine, în mai toate localităţile urbane sau urbanizate, căi de comunicaţie, obiective social culturale. Numai că folosirea excesivă a pârghiei investiţiilor în procesul industrializării a condus la scăparea ei de sub control. S-a ajuns mai ales după 1975 ca industriile create, multe axate pe bunuri de investiţii, să impună noi investiţii. Şi aceasta în condiţiile accentuării crizei energetice, a crizei resurselor materiale, a restructurării pieţelor externe. S-a ajuns astfel ca rolul investiţiilor într-un proces de industrializare, necesar în economia postbelică a României, să fie deturnat prin supralicitare. Ca urmare s-a creat o structură a industriei greu de susţinut, energofagă şi materialofagă, cu un coeficient de eficienţă economică în scădere.

Rolul investiţiilor în procesul de industrializare în România postbelică, nu poate fi ignorat pentru că stadiul înregistrat şi structurile inadecvate ale industriei româneşti actuale constituie un punct de plecare în procesul de reformă şi de tranziţie la economia de piaţă.

- Remarcăm că pentru o serie de ramuri, printre care construcţii, transporturi, gospodărire comunală, investiţiile au însemnat o amplificare a bazei lor materiale. Pentru agricultură trebuie să remarcăm în plus faptul că investiţiile au succedat deposedarea de pământ a proprietarilor şi prin aceasta ele au generat într-o anumită măsură scăderea interesului populaţiei rurale cu privire la modul şi gradul de valorificare a pământului.

Preview document

Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 1
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 2
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 3
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 4
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 5
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 6
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 7
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 8
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 9
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 10
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 11
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 12
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 13
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 14
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 15
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 16
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 17
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 18
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 19
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 20
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 21
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 22
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 23
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 24
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 25
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 26
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 27
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 28
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 29
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 30
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 31
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 32
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 33
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 34
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 35
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 36
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 37
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 38
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 39
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 40
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 41
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 42
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 43
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 44
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 45
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 46
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 47
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 48
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 49
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 50
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 51
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 52
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 53
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 54
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 55
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 56
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 57
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 58
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 59
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 60
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 61
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 62
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 63
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 64
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 65
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 66
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 67
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 68
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 69
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 70
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 71
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 72
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 73
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 74
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 75
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 76
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 77
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 78
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 79
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 80
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 81
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 82
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 83
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 84
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 85
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 86
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 87
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 88
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 89
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 90
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 91
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 92
Surse de Finantare a Investitiilor Agricole - Pagina 93

Conținut arhivă zip

  • Surse de Finantare a Investitiilor Agricole
    • cap 1,2,3,4.doc
    • PRIMELE PAG.doc

Alții au mai descărcat și

Impactul investițiilor realizate prin accesarea fondurilor europene asupra exploatațiilor agricole

Introducere Intre conditiile de trai din mediul rural din Romania si spatiul rural al tarilor dezvoltate ale Uniunii Europene exista decalaje...

Managementul exploatațiilor agricole - planul de afaceri al unei exploatații agricole

Cap 1. Functia de previziune a managementului A întrezări şi, eventual, a cuantifica evoluţia viitoare a unor fenomene de natură...

Prezentare Casa de Vinuri Vernesti - S.C. Rovinsah SA

CAPITOLUL I PREZENTARE C.V. VERNESTI - S.C. "ROVINSAH" S.A. I.1 Elemente de baza in strategia de refacere si dezvoltare a viticulturii din...

Proiect Dezvoltare Rurala

Costul total al proiectului este de :177.000euro ,din care 100.000 euro sunt grant iar restul de 77.000 provin din co-finantare a Consiliului Local...

Management Exploatatie Agricola

Societatea agricola BOGDAN S.R.L s-a constituit de catre proprietarii de terenuri in anul 1995. Ea exista ca persoana juridical romana si...

Ecotehnica Cultivarii Tutunului si Hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Lepidoptere

FLUTURELE ALB AL VERZEI - PIERIS BRASSICAE Fluturele alb al verzei este raspandit in majoritatea tarilor din Europa, in Asia (Japonia) si in...

Te-ar putea interesa și

Relațiile urban-rural în cadrul politicilor regionale europene

INTRODUCERE Politica regională europeană a devenit de-a lungul timpului una dintre cele mai importante politici de dezvoltare, întrucât acţiunile...

Dezvoltarea Durabila in Romania

Introducere Criza ecologică determinată de intensa exploatare industriala a resurselor şi degradarea continuă a mediului necesita o solutie....

Finantarea unui Proiect de Investitii

INTRODUCERE În economia oricărei ţări investiţiile reprezintă fundamentul pentru dezvoltarea economico-socială. Prin investiţii se asigură...

Studiu de fezabilitate al societății agricole Unirea

Cuvânt înainte Planul de afaceri prezentat, sub forma unui studiu de caz, serveşte ca ghid studenţilor şi participanţilor la cursurile...

Programe și Proiecte de Dezvoltare Rurală

CAPITOLUL I PROGRAME ȘI PROIECTE DE DEZVOLTARE RURALĂ 1.1.Programe de dezvoltare rurală În condițiile în care în Romania sunt dominante ca număr...

Controlul Financiar în România

1 EVOLUTIA CONTROLULUI FINANCIAR IN ROMÂNIA 1.1 REPERE ISTORICE ALE CONTROLULUI FINANCIAR Indiferent de forma sa de organizare , statul si-a...

Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje

I. CONCEPEREA PROIECTULUI Introducere Ideea acestui proiect este legata de achizitionarea de masini si utilaje agricole necesare unei ferme...

Monografie Invatamant - Colegiul National Falticeni

CAP. 1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE 1.1. SCURT ISTORIC În condiţiile politice, economice şi sociale din România, după al doilea război mondial,...

Ai nevoie de altceva?