Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 29774
Mărime: 538.05KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti Facultatea de Inginerie si Management in alimentatie publica si agroturism

Extras din document

Creşterea animalelor pe teritoriul României a fost şi va fi o activitate de primă însemnătate în asigurarea bunurilor agroalimentare necesare pentru hrana populaţiei, pentru industria alimentară prelucrătoare, ca şi pentru participarea la schimburile comerciale internaţionale.

Condiţiile naturale, de sol şi climă, deosebit de favorabile, o îndelungată tradiţie, ca şi calitatea cercetării ştiinţifice şi a învăţământului zootehnic de toate gradele, reprezintă factori importanţi care stau la temelia dezvoltării zootehniei, creşterii performanţei şi competitivităţii.

Evident că, de convulsiile şi neajunsurile unor evenimente nedorite, cum au fost războaiele, crizele economice, unele calamităţi naturale sau chiar unele erori, în anumite perioade ale strategiei în dezvoltarea economiei, nu putea scăpa nici sectorul creşterii animalelor.

Ca urmare, au fost perioade, mai scurte sau mai lungi de timp, când s-au înregistrat diminuări ale efectivelor de animale şi scăderi ale producţiilor acestora. De fiecare dată însă, au urmat perioade de redresare, aceasta fiind o dovadă de netăgăduit că în România activitatea de creştere a animalelor este la ea acasă.

În România s-au crescut şi se cresc aproape toate speciile de animale de fermă, existând posibilitatea de asigurare a întregului sortiment de produse agroalimentare de origine animală.

În acelaşi timp, întinsele suprafeţe de pajişti naturale şi cultivate, ca şi potenţialul deosebit în ceea ce priveşte producţia de cereale şi leguminoase furajere, pot crea importante disponibilităţi de produse animale pentru export, obţinute în condiţii ecologice.

Transformările fundamentale care au avut loc după 1989, cu toată scăderea drastică a efectivelor de animale şi, ca urmare, a producţiilor obţinute, fenomene întâlnite în toate fostele ţări socialiste, au creat premisele unor noi orientări în practicarea zootehniei, care se vor materializa în performanţe tehnice cantitative şi calitative, ca şi de eficienţă economică în cadrul comunităţii europene şi mondiale.

Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere este domeniul ştiinţific care se ocupă cu cercetarea particularităţilor biologice şi productive ale animalelor domestice, păsărilor, albinelor şi peştilor cu scopul folosirii eficiente a acestora pentru obţinerea produselor animaliere, elaborează metode de creştere şi regimuri de întreţinere a animalelor domestice, tehnologii performante pentru obţinerea produselor animaliere. Importanţa problemelor ştiinţifice şi tehnologice a specialităţii nominalizate pentru economia naţională este în majorarea producerii produselor animaliere, îmbunătăţirea calităţii, reducerea cheltuielilor pe unitatea de producţie obţinută.

Respectarea standardelor de calitate şi a reglementărilor sanitare constituie o altă direcţie de maximă importanţă în procesul de armonizare la normele comunitare. Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor de acest tip de către fermieri sunt vitale din cel puţin două motive. Pe de o parte ele constituie o condiţie pentru accesul la mecanismele comunitare de sprijin (principiul condiţionalităţii). Pe de altă parte, nerespectarea standardelor de către producători atrage după sine imposibilitatea comercializării produselor agricole pe piaţa comunitară. În ultimii ani s-a înregistrat o transpunere accelerată a aquis-ului în domeniul calitativ, sanitar şi fito-sanitar. Totuşi acest ritm ridică o serie de probleme atât pentru fermieri cât şi pentru procesatori.

Cea mai mare parte a măsurilor vitale pentru restructurarea sectorului agricol se înscriu în cadrul politicii comunitare, în rândul componentei de dezvoltare rurală. Această componentă importantă a politicii PAC presupune şi o contribuţie naţională care să suplimenteze bugetul comunitar. Iniţial această contribuţie naţională era de 50% din valoarea totală a proiectului de finanţat.

Creşterea bovinelor reprezintă un sector de bază în cadrul unei agriculturi moderne. Prin producţiile pe care le furnizează, bovinele şi, în special, taurinele asigură aprovizionarea consumatorilor cu produse alimentare de primă necesitate, de înaltă valoare biologică şi nutritivă, contribuind astfel la creşterea nivelului de trai şi civilizaţie al populaţiei umane. De asemenea, creşterea şi exploatarea bovinelor asigură materii prime pentru industria alimentară, industria uşoară şi industria farmaceutică.

Creşterea bovinelor reprezintă o ramură de primă importanţă a agriculturii

mondiale, datorită volumului, diversităţii şi valorii producţiilor şi produselor care se obţin din această activitate. Astfel, bovinele asigură 90-96% din cantitatea totală de lapte consumată pe glob, 30-35% din cea de carne şi cca. 90% din totalul pieilor grele prelucrate în industri mondială de tăbăcărie. În condiţii normale de exploatare, o vacă poate asigura necesarul optim de carne pentru 6-8 locuitori, iar cel de lapte pentru 10-15 locuitori.

Preview document

Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 1
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 2
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 3
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 4
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 5
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 6
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 7
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 8
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 9
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 10
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 11
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 12
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 13
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 14
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 15
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 16
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 17
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 18
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 19
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 20
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 21
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 22
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 23
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 24
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 25
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 26
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 27
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 28
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 29
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 30
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 31
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 32
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 33
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 34
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 35
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 36
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 37
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 38
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 39
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 40
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 41
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 42
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 43
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 44
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 45
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 46
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 47
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 48
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 49
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 50
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 51
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 52
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 53
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 54
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 55
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 56
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 57
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 58
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 59
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 60
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 61
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 62
Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Tehnologia Cresterii Animalelor - Cresterea Bovinelor.doc

Alții au mai descărcat și

Protectia Consumatorilor privind Legumele si Fructele

Introducere Legumele si fructele in stare proaspata sau prelucrata sunt produse indispensabile datorita valorii lor nutritive si gustative...

Practica Tehnologia a Cresterii Animalelor - Studiul Productiei de Carne la Bovine

INTRODUCERE Bovinele au o importanţă social-economică, sanitară, biologică şi ecologică de prim ordin în economia multor state. Ele furnizează un...

Proiectarea unei Microferme de Vaci de Lapte

1. MEMORIU JUSTIFICATIV Ferma de vaci de lapte cu circuit închis este amplasată la circa 30 km de oraşul Cluj. În cadrul acestei ferme se creşte...

Ferma Vaci de Lapte, Rasa Baltata Romaneasca cu un Efectiv Matca 20 de Capete

INTRODUCERE Importanţa creşterii bovinelor. Prognoza unor instituţii specializate în cercetarea demografică umană indică menţinerea tendinţei de...

Performanta de Crestere a Bovinelor pentru Carne

RASE DE CARNE IMPORTATE (SCURT ISTORIC) Incepand cu anul 1958 s-au importat in tara noastra 4 rase de carne si anume: rasa Hereford, Sant...

Regulament de Organizare si Functionare a Fermelor de Elita la Taurine

I.Tehnologia cresterii taurinelor din rasele de carne in fermele de elita - Implicatii sociale O afacere cât o viață… A avea o fermă de bovine...

Tehnologia de Crestere si Intretinere a Taurinelor

In conditiile economiei de piata, este necesara o noua abordare a modului de crestere si intretinere a taurinelor. Ca urmare a desfiintarii marilor...

Tehnologii Ecologice de Cresterea Animalelor

1. Introducere În vederea conversiei unei ferme convenţionale de bovine pentru carne într-o fermă ecologică, trebuie respectate o serie de...

Ai nevoie de altceva?