Tehnologii Agricole Comparate - Teleorman

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 3680
Mărime: 900.41KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

DESPRE JUDEȚUL TELEORMAN pag. 2

1.1. IMPORTANȚA JUDEȚULUI DIN PRISMA POTENȚIALULUI FUNCIAR pag. 4

2. SOLURILE EXISTENTE ÎN JUDEȚ pag. 5

3. FONDUL FUNCIAR pag. 7

4. REGIUNI VITICOLE ȘI SOIURI DE VIȚĂ DE VIE ÎN JUDEȚUL TELEORMAN pag. 8

5. PRINCIPALELE CULTURI pag.10

6. SECTORUL ANIMALELOR pag.11

6.1. OVINELE CĂRĂBAȘA – “MADE IN” TELEORMAN pag.14

7. PRODUCȚIA AGRICOLĂ DE BUNURI ȘI SERVICII LA NIVELUL JUDEȚULUI……..pag.15

8. FONDUL FORESTIER ȘI CINEGETIC ÎN TELEORMAN pag.16

CONCLUZII pag.17

Extras din document

1. DESPRE JUDEȚUL TELEORMAN

Judeţul Teleorman este situat în partea de sud a ţării, în zona centrală a Câmpiei Române,

la intersecţia dintre paralela 44o N şi meridianul 25o E, teritoriul său fiind încadrat de judeţele Argeş

şi Dâmboviţa la nord, Giurgiu la est şi Olt la vest. Extremitatea sudică a judeţului este delimitată de

fluviul Dunărea, care constituie graniţa României cu Bulgaria. Vecinătatea fluviului Dunărea

reprezintă unul dintre atuurile judeţului, constituind un potenţial vector de dezvoltare, prin

oportunităţile de cooperare transfrontalieră cu Bulgaria.

Între limitele descrise mai sus, suprafaţa judeţului Teleorman este de 5.790 km2,

încadrându-se între judeţele de mărime mijlocie ale ţării şi situându-se pe locul 19 la nivel

naţional.

Sursa: www.art-zone.ro

Teritoriul judeţului Teleorman aparţine în întregime Câmpiei Române, ocupând partea

central-sudică a acesteia. Denivelările locale sunt mici, nedepăşind 20-30 m. Panta generală a câmpiei,

de cca. 1,5 o/oo, are o orientare NNV-SSE, aceasta fiind marcată şi de direcţia reţelei hidrografice.

Deşi, pe ansamblu, relieful apare relativ uniform, mai pregnant evidenţiindu-se lunca joasă a

Dunării, totuşi, se relevă o serie de diferenţieri regionale, surprinse în cele trei subunităţi ale Câmpiei

Române ce se interferează în lungul văii Vedea: câmpiile Boianu, Burnas şi Găvanu-Burdea. Lunca

Dunării se detaşează ca o unitate aparte atât prin altitudinile sale mai coborâte (20-24 m), cât şi prin

peisajul deosebit. Este constituită dintr-un întins şes aluvial. Spre nord, şesul aluvial al Dunării se

continuă în lungul Oltului şi Vedei prin luncile joase şi întinse ale acestor râuri.

Reţeaua hidrografică este formată din fluviul Dunărea şi afluenţii principali din acest

sector: Oltul, Călmăţuiul şi Vedea. Judeţul este traversat de asemenea de râul Teleorman şi de

pârâurile Burdea, Câinelui, Tinoasa, Nanov şi Târnava. Resursele de apă (exceptând Dunărea şi Oltul)

sunt moderate sub aspect cantitativ. Râul Vedea, alături de afluentul său, Teleorman, drenează circa 80% din teritoriul judeţului.

Cu excepţia râului Teleorman, toate râurile din bazinul hidrografic al Vedei au fost transformate în salbe de iazuri, în scopul reţinerii pentru perioada de vară a unor rezerve necesare irigaţiilor şi unităţilor agrozootehnice.

Numeroase astfel de iazuri se găsesc şi pe celelalte râuri (Călmăţui, Urlui, Glavacioc) pe tot cuprinsul judeţului existând circa 170 iazuri, peste 50% din acestea fiind folosite pentru piscicultură şi irigaţii, altele având rol de prevenire a inundaţiilor. Cu toate acestea, judeţul Teleorman nu dispune de un sistem de irigaţii reabilitat, ceea ce împiedică dezvoltarea agriculturii la un nivel avansat

Preview document

Tehnologii Agricole Comparate - Teleorman - Pagina 1
Tehnologii Agricole Comparate - Teleorman - Pagina 2
Tehnologii Agricole Comparate - Teleorman - Pagina 3
Tehnologii Agricole Comparate - Teleorman - Pagina 4
Tehnologii Agricole Comparate - Teleorman - Pagina 5
Tehnologii Agricole Comparate - Teleorman - Pagina 6
Tehnologii Agricole Comparate - Teleorman - Pagina 7
Tehnologii Agricole Comparate - Teleorman - Pagina 8
Tehnologii Agricole Comparate - Teleorman - Pagina 9
Tehnologii Agricole Comparate - Teleorman - Pagina 10
Tehnologii Agricole Comparate - Teleorman - Pagina 11
Tehnologii Agricole Comparate - Teleorman - Pagina 12
Tehnologii Agricole Comparate - Teleorman - Pagina 13
Tehnologii Agricole Comparate - Teleorman - Pagina 14
Tehnologii Agricole Comparate - Teleorman - Pagina 15
Tehnologii Agricole Comparate - Teleorman - Pagina 16
Tehnologii Agricole Comparate - Teleorman - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Tehnologii Agricole Comparate - Teleorman.pdf

Alții au mai descărcat și

Regiuni de dezvoltare din centrul României

A. Descrierea regiunii de dezvoltare Centru Centru este o regiune de dezvoltare a Romaniei. Aceasta este alcatuita din urmatoarele judete: Alba,...

Modelarea Sistemelor Agricole

Capitolul I. DATE GENERALE 1.1 Amplasare geografică Judeţul se afla in sud estul Romaniei, la graniţa cu Bulgaria. La o distanţă de 65km la sud...

Tehnologia Creșterii Cabalinelor

1.Importanta cresterii cabalinelor Munca sau forta de tractiune este principala productie de economica realizata de cabaline in conditii de...

Ecotehnica Cultivarii Tutunului si Hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Lepidoptere

FLUTURELE ALB AL VERZEI - PIERIS BRASSICAE Fluturele alb al verzei este raspandit in majoritatea tarilor din Europa, in Asia (Japonia) si in...

Te-ar putea interesa și

Reguli de aur in cultura porumbului

Porumbul (Zea mays L.) este una din principalele cereale ale lumii, ocupând locul trei ca suprafaţă cultivată după orez şi grâu. Această plantă are...

Județul Teleorman

• Localizare În partea de sud a României, în partea centralistică a Câmpiei Române, între paralele 43037’ şi 44031’ latitudine nordică şi între...

Ai nevoie de altceva?