Tehnologii de Obtinere a Plantelor de Gorun

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Tehnologii de Obtinere a Plantelor de Gorun.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 54 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

CAPITOLUL I SITUAŢIA PRODUCŢIEI DE MATERIAL SĂDITOR DE GORUN 5
1.1. Situaţia producţiei de material săditor de gorun pe plan mondial 5
1.2. Situaţia producţiei de material săditor de gorun în România 5
1.3. Descrierea speciei 6
1.4. Importanţa speciei 8
CAPITOLUL II BAZELE MORFOFIZIOLOGICE ALE ÎNMULŢIRII SPECIEI GORUN 9
2.1. Înmulţirea generativă 9
2.1.1. Importanţa şi avantajele înmulţirii generative 9
2.1.2. Sămânţa. Calitatea seminţei 9
2.1.3. Factori care influenţează procesul de germinaţie 13
2.1.4. Plantaţiile mono semincere (plantajele) 16
2.1.5. Recoltarea, condiţionarea şi păstrarea seminţelor 19
2.1.6. Tratamente de stimulare a germinaţiei 27
2.2. Înmulţirea vegetativă 28
2.2.1. Importanţa şi avantajele înmulţiri vegetative 28
2.2.2. Tehnologia de obţinere a materialului săditor de gorun prin butaşi 29
2.2.3. Fundamentarea biologică a înmulţiri prin butaşi 30
2.2.4. Factorii endogeni care influenţează procesul de rizogeneză 30
2.2.5. Factori exogeni care influenţează procesul de rizogeneză 30
2.2.6. Tehnici şi metode de butăşire 32
2.2.7. Tehnologii de obţinere a materialului săditor de gorun prin altoire 37
2.2.8. Lucrări special de întreţinere a câmpurilor de altoire 40
2.2.9. Unelte folosite la înmulţirea plantelor lemnoase 42
CAPITOLUL III ÎNMULŢIREA IN VITRO LA GORUN 44
3.1. Laboratorul de culture în vitro 44
3.2. Mediile de cultură şi pregătirea lor 44
3.3. Sterilizarea şi asepsia la culturile în vitro 47
3.4. Agenţii sterilizanţi 47
3.5. Contaminările şi detectarea lor 48
3.6. Fazele (micro) însuşirii în vitro 48
3.7. Devirozarea materialului săditor 49
3.8. Microaltorirea în vitro 49
CAPITOLUL IV 51
4.1. Scoaterea şi depozitarea materialului săditor fără pământ pe rădăcini 51
4.2. Scoaterea şi păstrarea materialului săditor cu ballot de pământ 52
CAPITOLUL V CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 53
5.1. Concluzii 53
5.2. Recomandări 54
BIBLIOGRAFIE 55

Extras din document

CAPITOLUL I

SITUAŢIA PRODUCŢIEI DE MATERIAL

SĂDITOR DE GORUN

1.1. Situaţia producţiei de material săditor de gorun pe plan mondial

În contextul actual în care o problemă majoră a civilizaţiei contemporane este protecţia, conservarea şi ameliorarea mediului înconjurător se impune stimularea interesului pentru aducerea naturii în mediul nostru de viaţă şi mai ales a vegetaţiei lemnoase, cu imensele sale servicii pe care adesea le ignorăm – ameliorarea climatului şi atmosferei urbane – la care se adaugă frumuseţea de neînlocuit pe care o aduc habitatului uman arborii şi arbuştii.

Starea actuală a parcurilor şi grădinilor publice şi a celorlalte categorii de spaţii verzi intra si extravilane prefigurează necesitatea dezvoltării şi deversificării producţiei de arbori şi arbusti.

Se impune orientarea eforturilor către revigorarea şi retehnologizarea pepinierelor, în paralel cu diversificarea sortimentului ornamental al acestora, imperative atât pentru crearea de noi spaţii verzi şi refacerea amenajărilor peisagistice existente, cât şi pentru ridicarea competitivităţii economice în producerea materialului săditor dendrologic.

1.2. Situaţia producţiei de material săditor de gorun în România

Tema acestui proiect aduce în discuţie ăi în studiu tocmai aceste aspecte legate de găsirea celor mai scurte şi optime căi pentru producerea de material săditor de calitate, într-o varietate cât mai mare de specii şi varietăţi, material rezistentşi bine adaptat condiţiilor climati din ţara noastră.

Regia Naţională a Pădurilor, Romsilva, este cel mai mare producător de puieţi forestieri din România şi unul dintre cei mai mari producători de puieţi ornamentali. Regia produce puieţi forestieri şi ornamentali în peste 1500 de pepiniere silvice care au impreună o suprafaţa de peste 2000 de hectare. Suprafaţa de 1400 de hectare este efectiv destinată creşterii puieţilor forestieri. Se produc puieţi din specii de foioase cît şi de răşinoase. Producţia anuală de puieţi forestieri depăşeşte 80 de milioane de bucati. Producem puieţi forestieri pe cale germinativa (din săminţă) pentru cel mai mare număr de specii, dar şi pe cale vegetativă pentru salicacee (adică pentru plopi şi sălcii). Seminţele pe care le folosim în pepiniere provin din surse selecţionate, calificate, pentru producerea de seminţe şi din culturile de plante mamă. Avînd în vedere că producem un număr mare de puieţi forestieri, preţurile de cost, la noi, sunt mici iar gama de specii este foarte larga: peste 60 de specii puieti forestieri şi sute de specii de puieţi ornamentali. Dintre speciile de puieţi forestieri amintesc, ca răşinoase, bradul, molidul, laricele, pinul silvestru, iar ca foioase gorunul, gorunul pedunculat, salcâmul, gorunul brumăriu, cerul, gârniţa, teiul. De asemenea, producem puieţi ornamentali de talie, mica,mijlocie şi mare într-o gamă variata de specii. Am intrat pe piaţa de puieti ornamentali şi realizăm o cifră de afaceri importanţă si din valorificarea puieţilor. Destinaţia principală a pepinierelor silvice este însă producţia de puieţi forestieri cu care noi realizăm împăduririle în fondul forestier pe care Regia Natională îl administrează, adică fondul forestier de stat, iar prin contracte administram şi păduri ale altor persoane fizice şi juridice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Tehnologii de Obtinere a Plantelor de Gorun.doc