Turism Rural

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 5500
Mărime: 70.81KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ungureanu George
in cadrul proiectului la turism rural

Extras din document

Introducere :

Ţinând cont de generosul patrimoniu turistic existent cu precădere în spaţiul rural şi de minima să utilizare - în momentul actual - apreciem că produsul turistic rural este insuficient valorificat. Pentru o mai temeinică analiză, vom face o trecere în revistă a patrimoniului turistic din spaţiul rural românesc.

În interiorul Europei - fie că este amintită în zona Europei Centrale, fie că este numită ca făcând parte din grupul ţărilor estice - România a rămas o ţară mai puţin eminamente agrară, dar sigur rurală (mai mult de 50% din teritoriu şi populaţie aflându-se în afara urbanului). Ţară în care civilizaţia rurală, cu tot ce ţine de aceasta - pozitiv şi negativ - s-a conservat uimitor.

Cadrul natural şi modul de “viaţă la ţară” sunt cel mai aproape de imaginea tradiţională care a putut fi conservată în Europa Occidentală. În plus, comunităţile umane, deşi aparent scoase din filele cărţilor de istorie, sunt vii. Mai mult satul, indiferent de spaţiul geografic în care se situează, constituie expresia legăturii omului cu natura, reprezentând un cadru de aşezare umană plurifuncţională.

Această ofertă primară potenţială, alcătuită din componente naturale de peisaj, reprezintă potenţiale resurse turistice şi joacă un rol determinant în dezvoltarea turismului în general şi a celui rural în mod special.

Elementele care trebuie puse în valoare în mod special sunt:

• valoarea recreativă, estetică şi peisagistică, nu în puţine rânduri determinanta în alegerea destinaţiei (munte, deal , câmpie , litoral sau deltă);

• valoarea curativă (balneoclimaterică) a bioclimatului sau a factorilor naturali ai zonei;

• cadrul de derulare al unor momente de destindere sau a unor hobbyuri (oglinzi de apă, masive muntoase, peşteri, torente, resurse cinegetice, strat de zăpadă etc.);

• valoarea cognitivă în cazul componentelor desemnate ca parcuri, grădini botanice sau zoologice, rezervaţii ştiinţifice sau monumente ale naturii etc.

Toate aceste elemente se află într-o strânsă interdependentă, formând “natura mamă” şi cadrul de viaţă pentru tot ce “mişcă-n ţară” şi pe planeta albastră. Particularităţile lor vor ieşi în evidenţă pe parcursul abordărilor prin prisma cunoscătorului şi analistului prezent în fiecare dintre noi - în momentele evaluărilor bazate pe documentare şi logică.

Astfel, motivaţia călătoriilor turistice în zonele rurale este reprezentată de cadrul natural nealterat, de tradiţii şi obiceiuri, de activităţile practicate în aceste areale. Ca urmare, procesul de amenajare turistică a spaţiilor rurale vizează crearea condiţiilor pentru prezenţa turiştilor şi pentru satisfacerea nevoilor lor, pe de o parte, şi pentru desfăşurarea nestingherită, chiar pentru stimularea activităţilor economice specifice, pe de altă parte.

ETAPELE PROCESULUI DE MANAGEMENT STRATEGIC ALE TURISMULUI RURAL

1

3 4

2

Descrierea comunei Agapia

Comuna Agapia este situata in judetul Neamţ, in Subcarpaţii Neamţului, in depresiunea cu acelasi nume, pe cursul raului Agapia, la o altitudine de 478 m. Comuna situata la 44 km de Piatra Neamţ are aproximativ 4600 locuitori si 3 localitati in subordine administrativa (Filioara, Săcăluşeşti, Văratec) in afara de resedinta de comuna Agapia.

Comuna este renumita pentru realizarea oualor incondeiate si a prezentei frumoasei manastiri Agapia. Este un punct de referinta pentru orice turist ce si-a propus sa viziteze manastirile din Moldova.

Comuna Agapia are o aşezare fizico-geografică aparte, cu sate închegate, cu oameni harnici şi dornici de a-şi construi gospodării din ce în ce mai frumoase şi mai moderne, cu două lăcaşuri mănăstireşti care s-au dezvoltat începând cu secolul al XIV-lea.

Comuna este aşezată în partea de Nord a judeţului, aspectul reliefului comunei este unul montan la Vest şi o unitate depresionară la Est, iar relieful de acumulare este reprezentat în lungul pâraielor Agapia, Tinoasa şi Valea Seacă, iar relieful de luncă este reprezentat pe Valea pârâului Agapia, prelungidu-se până la confluenţa pârâului Netezi cu Agapia. După harta solurilor se poate aprecia că peste 50% din suprafaţa comunei, aparţine zonei montane, iar restul teritoriului facând parte din provincia carpato-moldovă.

Preview document

Turism Rural - Pagina 1
Turism Rural - Pagina 2
Turism Rural - Pagina 3
Turism Rural - Pagina 4
Turism Rural - Pagina 5
Turism Rural - Pagina 6
Turism Rural - Pagina 7
Turism Rural - Pagina 8
Turism Rural - Pagina 9
Turism Rural - Pagina 10
Turism Rural - Pagina 11
Turism Rural - Pagina 12
Turism Rural - Pagina 13
Turism Rural - Pagina 14
Turism Rural - Pagina 15
Turism Rural - Pagina 16
Turism Rural - Pagina 17
Turism Rural - Pagina 18
Turism Rural - Pagina 19
Turism Rural - Pagina 20
Turism Rural - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Turism Rural.doc

Alții au mai descărcat și

Amenajarea Spațiilor Verzi

CAPITOLUL I STILURILE UTILIZATE ÎN AMENAJAREA SPAŢIILOR VERZI 1.1 STILUL GEOMETRIC (ARHITECTONIC, CLASIC) Este stilul care s-a regăsit în...

Conceptul de Edible Landscaping

Edible landscaping ar putea fi tradus ca “ peisaj comestibil” sau “ amenajari peisagistice cu plante comestibile Edible landscaping, oferă o...

Exploatarea Multifuncțională a Covorului Vegetal

Judetul Ilfov reprezinta zona verde a capitalei Romaniei, Bucuresti. Caracteristic pentru judet este salba de lacuri piscicole, de acumulare si de...

Aranjamente Florale Occidentale Clasice

Picturile, covoarele şi tapiseriile din Evul Mediu reflectă imaginea flo¬rilor în epocă. în afara folosirii lor ca modele în alcătuirea motivelor...

Tipuri si Forme de Turism

Ca urmare a tendintei generale de evolutie a societatii,turismul reprezinta astazi nu numai cea mai eficienta ramura economica,ci si cea mai sigura...

Ecotehnica Cultivarii Tutunului si Hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Arhitectura Peisagistica

ARHITECTURĂ TIPURILE DE SPAŢII VERZI Spaţiile verzi din interiorul localităţilor cuprind: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii verzi şi aliniamente...

Arhitectura Peisajului

♦CAPITOLUL I♦ 1.1. EVOLUŢIA ARHITECTURII PEISAJELOR Enumerarea celor mai vestite grădini şi parcuri cunoscute din antichitate şi pâna în prezent...

Ai nevoie de altceva?