Verde Solid FCF

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Verde Solid FCF.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 39 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Jianu CAlin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

FISA DE SECURITATE A ADITIVULUI VERDE FCF.04
STUDIU DE LITERATURĂ.09
Istoric.09
Descriere.10
Proprietăţi fizico-chimice.11
Legislaţie, reglementări pe plan internaţional şi national referitoare la utilizarea aditivului in procesarea alimentară.12
Teste calitative si cantitative necesare pentru identificarea şi caracterizarea aditivului.15
Teste de toxicitate aplicate.25
Utilizări în practica alimentară.26
PARTEA TEHNOLOGICĂ.27
BIBLIOGRAFIE.30
ANEXE.31

Extras din document

FIŞA DE SECURITATE A ADITIVULUI VERDE SOLID FCF

1. Identificarea produsului

Denumirea produsului : Verde solid FCF

Nr. CAS: 2353-45-9

Masă moleculară: 809

Formula chimică: C37H34N2Na2O10S3

2. Compoziţia şi informaţii despre ingrediente

Ingredient Nr. CAS Procent Periculos

Verde solid FCF 2353-45-9 90-100% Da

3. Identificarea pericolelor substantei

Perspectiva urgenţelor: ATENTIE! POATE FI DĂUNATOR DACĂ ESTE ÎNGHIŢIT SAU INHALAT . POATE CAUZA IRITAŢII LA NIVELUL PIELII, OCHILOR ŞI A TRACTULUI RESPIRATOR

Evaluarea siguranţei: - estimarea asupra sănătăţii : puţin periculos

- estimarea inflamabilităţii: putin inflamabil

- estimarea reactivităţii: reactivitate scăzută

- estimarea contactului cu substanţa: pericol mediu

- echipament de protecţie: ochelari, halat de laborator, mănuşi corespunzătoare

- codul culorii la depozitare: verde

Potenţiale efecte asupra sănătăţii

Inhalare: poate cauza iritaţii la nivelul tractului respirator, ca simptome se pot recunoaşte tusea şi respiraţie sacadată

Înghţire: doze orale mari pot provoca iritaţii la nivelul tractului gastrointestinal

Contactul cu pielea: poate provoca iritaţii roşii şi dureroase

Contactul cu ochii: poate cauza iritaţii, roşeaţă şi durere

Expunere cronică: nu s-au găsit informaţii

4. Măsuri de prim ajutor

Inhalare: persoanele care au inhalat substanţa sa fie scoase la aer curat şi se va aduce in atenţia medicului în cazul dificultăţilor de respiraţie.

Înghţire: persoanelor afectate se va da să bea câteva pahare de apă pentru a dilua substanţa. În cazul inghiţirii unei cantităţi mari de aditiv se va chema medicul.

Contactul cu pielea: se va spăla imediat pielea cu apă timp de cel puţin 15 minute; se va îndepărta îmbrăcămintea şi încălţămintea contaminată, iar acestea din urmă se vor spăla înaintea refolosirii. Se va chema medicul în cazul în care iritaţia se extinde.

Contactul cu ochii: se vor spăla ochii imediat cu apă timp de cel puţin 15 minute, ridicând din când în când pleoapele. Dacă iritaţia persistă se va chema medicul.

5. Măsuri de combatere a incendiilor

Incendiu: poate incepe la contactul cu majoritatea solidelor organice, incendiul este posibil şi la temperaturi ridicate şi la contactul cu o sursa de combustie.

Explozie: în cazul în care pulberea fină este dispersată în aer la o concentraţie suficientă şi dacă se afla în prezenţa unei surse de ardere există pericolul de explozie.

Mijloace de stingere a incendiului: se vor folosi orice mijloace corespunzătoare pentru stingerea incendiului din apropiere.

Informaţii speciale: în cazul unui incendiu se va purta echipament de protecţie complet, masca de gaze ( sub presiune, continind aparat autonom de respiratie )

6. Măsuri împotriva pierderilor accidentale

Se vor ventila zonele de scurgere sau vărsare şi se va purta echipament de protectie corespunzător personal aşa cum este specificat şi in secţiunea 8. În cazul vărsărilor se va curaţa şi se vor folosi containere pentru recuperare sau evacuare. Aspirarea sau spalarea pot fi folosite pentru a se evita dispersarea pulberilor.

7. Manipulare şi depozitare

Se va păstra întrun recipient închis ermetic, depozitat într-o zonă răcoroasă, uscată şi ventilată. Se va proteja împotriva loviturilor, se va izola faţă de sunstanţe necompatibile. Recipientele în care s-a păstrat aditivul pot deveni periculoase după golire deoarece ele reţin rezidurile produsului. Se vor ţine cont de toate avertizările enumerate pe produs.

8. Controlul expunerii /protecţie personală

Limitele expunerii la aer: nu sunt stabilite

Sistemul de ventilaţie: este recomandat un system local sau general de evacuare pentru a păstra o expunere minimă al angajaţilor faţă de produs. Evacuarea prin ventilaţie locală este în general preferată datorită faptului că se pot controla mai uşor emisiile contaminentului direct de la sursă, prevenind astfel dispersia în zona de lucru generală.

Măşti de gaze personale: se recomandă folosirea unor măşti speciale aprobate de Institutul National pentru Siguranţa şi Sănătatea Muncii de tip N95 în condiţii de expunere evidentă la pulbere sau vapori şi controlul tehnic nu este posibil. Dacă în aer sunt prezente particule de uleiuri (lubrifianţi, glicerine) se vor folosi măsti aprobate de Institutul National pentru Siguranţa şi Sănătatea Muncii cu flitre de tip R sau P. Pentru urgenţe sau cazuri în care nu se cunoaşte nivelul de expunere este recomandată utilizarea măştilor pentru gaze alimentate cu aer. Măştile prevazute cu purificatoare de aer nu protejează muncitorii în cazul unei atmosfere deficitare în oxigen.

Protecţia pielii: este necesar să se poarte mănuşi şi îmbrăcăminte care să acopere toată suprafaţa corpului.

Protecţia ochilor: se vor purta ochelari protectori din punct de vedere chimic. Menţineţi sisteme de spălare a ochilor şi facilităţi rapide în zona de lucru.

Fisiere in arhiva (1):

  • Verde Solid FCF.doc