Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 18746
Mărime: 107.43KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Introducere

Capitolul I

Importanţa culturii viţei de vie

1.1. Importanţa alimentara

1.2. Importanţa economica

1.3. Importanţa sociala

1.4. Importanţa estetica

Capitolul II

Prezentarea staţiunii centrale de cercetări agricole pentru soluri sărăturate Brăila

2.1. Înfiinţarea staţiunii (S.C.C.A.S.S.)

2.2. Obiect de activitate

2.3. Situaţia terenului

2.4. Structura organizatorică de conducere

Capitolul III

Cadrul natural şi cerinţele culturii

3.1. Cadrul natural

3.1.1. Relieful

3.1.2. Hidrografia

3.1.3. Regimul termic

3.1.4. Umiditatea relativa a aerului

3.1.5. Lumina şi nebulozitatea

3.2. Cerinţele viţei de vie faţa de factorii de mediu

3.2.1. Cerinţele faţa de factorii de sol

3.2.2. Cerinţele faţa de lumina

3.2.3. Cerinţele faţa de temperatură

3.2.4. Cerinţele faţa de apă

Capitolul IV

Tehnologia de cultură a viţei de vie în cadrul S.C.C.A.S.S. Brăila

4.1. Sistemul de tăiere

4.2. Tipuri de tăiere

4.3. Lucrări şi operaţiuni în verde

4.4. Conducerea coardelor de producţie pe mijloace de susţinere

4.5. Lucrările solului

4.6. Sistemul de întreţinere a solului în plantaţiile de vii în cadrul S.C.C.A.S.S.

4.7. Fertilizarea plantaţiilor

4.8. Combaterea bolilor şi dăunătorilor

Capitolul V

Materialele şi metoda de cercetare

Capitolul VI

Rezultate obţinute

Capitolul VII

Determinarea pragului de rentabilitate la viţa de vie

Concluzii şi propuneri

Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

Viticultura românească este una multimilenară, viticultură de mare tradiţie ale cărei rădăcini se pierd adânc în preistorie în neoliticul mijlocie.

Mai mult, exista temeiuri să credem ca viţa de vie a fost planta care a ridicat pe omul preistoric de pe meleagurile noastre de la stadiul de simplu culegător, la rangul de cultivator.

Îndelungata vechime şi tradiţie creează în egală măsură avantaje şi dezavantaje.

Avantaje în sensul că se moşteneşte din generaţie în generaţie dragostea pentru această nobilă îndeletnicire, soiuri şi sortimente, practici culturale, practici oenologice.

Dezavantaje pentru că, fatalmente o astfel de viticultură este mai tradiţionalistă, mai puţin dispusă să „adopte” noul, inovaţia, liberalismul.

Multă vreme, viticultura a reprezentat o îndeletnicire bazată pe tehnici rudimentare, cu randamente scăzute.

Organizarea viticulturii pe principii tehnologice moderne a avut loc la începutul secolului al XIX-lea.

Pe plan mondial producţia de vin se ridică la 250-270 milioane hl., în timp ce consumul reprezintă numai 220-225 milioane hl. (Suplement au Bull. O.I.V. vol. 72/815-816 din 1999). Există o supraproducţie de vi, mai ales în Europa care este cea mai mare producătoare dar şi consumatoare de vin.

Ţările viticole din U.E. produc cele mai mari cantităţi de vin: Franţa 54-57 milioane hl., Italia 51-59 milioane hl., Spania 21-34 milioane hl.etc.

Pentru a se reduce supraproducţia de vin şi a prevenii eventuala criza economică pe care o poate genera, ţările UE distilă anual cantităţi importante de vin din care se obţine alcoolul de vin; de asemenea, cantităţi tot mai mari de struguri se transformă în suc pentru prepararea băuturilor nealcoolice.

De subliniat faptul că producţia viti-vinicolă s-a dezvoltat şi în alte ţări, de pe alte continente: Argentina produce anual 13-18 milioane hl., Africa de Sud 8-9 milioane hl. Vinurile din aceste ţari fac o presiune permanentă pentru a accede pe piaţa europeană.

România ca ţară viticolă importantă a Europei, asociată la UE produce anual 7-8 milioane hl. de vin. Producţia de vin depăşeşte cerinţele interne de consum care se ridică la cca. 6 milioane hl., astfel încât se pot exporta 1-2 milioane hl. de vin anual.

Avem o industriei a vinului dezvoltată, iar vinurile româneşti sunt bine cotate pe piaţa UE şi cunoscute în multe alte zone ale globului (Japonia, Canada, America, Rusia).

Nu ne rămâne decât să promovăm o viticultură de calitate, adică să extindem în cultură soiurile de la care se pot obţine vinuri de înaltă calitate, pentru a putea sporii exportul de vinuri.

Intensivizarea culturii viţei de vie, prin mecanizare, chimizare, irigare, introducerea de soiuri noi mult mai productive şi a sistemelor moderne de cultură conferă viticulturii de astăzi un grad avansat de tehnicitate şi impune o pregătire profesională mult mai complexă din partea specialiştilor.

Reconstituirea proprietăţii private in viticultură şi revenirea la economia liberă de piaţă au readus în actualitate problemele specifice sectorului de producţie viti-vinicol şi anume: dezvoltarea culturii viţei de vie numai în arealele viticole consacrate (podgoriile vechi, tradiţionale); respectarea sortimentelor de soiuri pe podgorii şi amplasamentelor pentru noile plantaţii viticole; producerea materialului săditor viticol cu valoare biologică ridicată; represiunea fraudelor în producerea şi comercializarea vinurilor; monopolul Statului asupra alcoolului şi a băuturilor alcoolice; organizarea cooperaţiei viticole.

Primele măsuri legislative au fost întreprinse: Legea viei şi vinului nr. 67/1997;

Hotărârea Guvernului nr. 582/1998, privind marcarea băuturilor alcoolice; Hotărârea Guvernului nr. 588/1998 referitoare la instituirea regimului de supraveghere fiscală a producerii şi comercializării alcoolului şi băuturilor alcoolice. Aceste măsuri legislative şi altele care vor mai fi luate, au ca scop întărirea controlului Statului într-un sector economic atât de important ca cel al producerii şi comercializării băuturilor alcoolice, cu implicaţii sociale din cele mai mari.

Pentru revigorarea şi aşezarea sectorului viti-vinicol pe noul făgaş economic, organizarea Cooperativelor viticole este elementul indispensabil.

Cooperativa viticolă reprezintă întreprinderea rurală pentru prosperitatea economică a podgorenilor, în care îşi găsesc locul atât micii producători, cât şi marii producători. Ea asigură mijloacele financiare şi tehnice pentru realizarea producţiei de struguri, valorifică la nivel corespunzător producţia de struguri şi garantează preţurile la vinurile obţinute, face posibil exportul vinurilor de calitate, asigurând astfel veniturile podgorenilor pe care îi pune la adăpost de criza economică.

Capitolul I

IMPORTANŢA CULTURII VIŢEI DE VIE

1.1. IMPORTANŢA ALIMENTARĂ

Strugurii şi vinul au o contribuţie importantă în alimentaţia omului. Prin compoziţia lor chimică, strugurii constituie un aliment valoros, alături de celelalte fructe care se consumă în stare proaspătă.

Strugurii conţin o serie de substanţe nutritive necesare pentru organismul uman cum sunt:

- Zaharuri uşor asimilabile (glucoză, fructoză) 12-25%

- Acizi organici (tartric, malic, citric) în proporţie de până la 2%

- Săruri minerale (de K, Ca, Mg, P, Fe etc) cca 1%

- Compuşi azotaţi 0,17-0,20%

- Vitamine (C, B1, B2, PP, A, E), enzime, polifenoli etc.

Preview document

Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 1
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 2
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 3
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 4
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 5
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 6
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 7
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 8
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 9
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 10
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 11
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 12
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 13
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 14
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 15
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 16
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 17
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 18
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 19
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 20
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 21
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 22
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 23
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 24
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 25
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 26
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 27
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 28
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 29
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 30
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 31
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 32
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 33
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 34
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 35
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 36
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 37
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 38
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 39
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 40
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 41
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 42
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 43
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 44
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 45
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 46
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 47
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 48
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 49
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 50
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 51
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 52
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 53
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 54
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 55
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 56
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 57
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 58
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 59
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 60
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 61
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 62
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 63
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 64
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 65
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 66
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 67
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 68
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 69
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 70
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 71
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 72
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 73
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 74
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 75
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 76
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 77
Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof

CAPITOLUL I INTRODUCERE Cartoful este o plantă de cultură ce prezintă o deosebită importanţă pentru alimentaţia oamenilor,furajarea animalelor şi...

Reguli de aur in cultura porumbului

Porumbul (Zea mays L.) este una din principalele cereale ale lumii, ocupând locul trei ca suprafaţă cultivată după orez şi grâu. Această plantă are...

Strugurii

1. Importanţa Strugurii pot fi consumaţi cruzi sau folosiţi la fabricarea gemului de struguri, a sucului de struguri, a jeleului, oţetului, a...

Cercetari privind Cheltuielile Necesare Infiintarii unei Plantatii de Vita de Vie

INTRODUCERE Viticultura este o ramură a științelor agricole care se ocupă cu studiul biologiei viței de vie, precum și cu metodele raționale și...

Metodică Experimentală

IMPORTANTA TEMEI SI OBIECTIVELE 1.1 Importanta temei Cu ajutorul metodici experimetale putem afla daca rezultatele unei experiente se...

Vita de Vie

Capitolul I. Relaţiile viţei-de vie cu factorii ecologici Fiecare plantă, luată în parte, are posibilități diferite de aprovizionare și...

Importanța și Răspândirea Cartofului în Lume și în România

Cartoful este una dintre cele mai importante plante de cultura, care prezintă o mare plasticitate ecologica, fiind cultivat pe toate continentele,...

Fitotehnie

Cap. I Incadrarea culturilor intru-un asolament corespunzator 1.1 Consideratii generale asupra rotatiei la plantele cultivate in ferma SC.INUL.SRL...

Ai nevoie de altceva?