Toate proiectele din domeniul Alte Domenii

 • Perimetrul de ameliorare Sotanga, Judetul Dambovita

  CAPITOLUL I - Date generale 1.1. Denumire investitiei Reconstructia ecologica prin impadurire a suprafetei de teren proprietate publica a Unitatii Administrativ Terirotiale Sotanga, judetul Dambovita, 1.2. Amplasament Suprafata de teren care face obiectul actiunii, este situat pe raza Unitatii Administrativ Terirotiale Sotanga, judetul Dambovita, in apropierea unei foste halde de steril formata din deseuri de carbune de la termocentrala Doicesti. Suprafata este incadrata ca fiind teren...

 • Preinspectie GR 1- Viata la ferma

  Unitatea de învățământ: Grădinița cu PP si Semi-Internat “Panda”, Buftea Data:13.02.2015 Nivel:I (grupa mijlocie, “Puisorii”) Educatoare: Nastase Bertha Luisza Tema anuală”Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ” Tema proiect:”Prieteni fără grai” Subtema proiect:”Viata la ferma” Tema zilei: “Ferma animalelor” Tipul de activitate: mixta (formare si consolidare de priceperi și deprinderi); ADP: Întâlnirea de dimineață: Ma pregatesc pentru activitati (salutul, prezenta, calendarul...

 • Plan managerial comisie metodica

  Motto: „Pentru fiecare om viața sa este o școală de la leagăn până la mormânt, tot ce suntem, ce facem, ce gândim, vorbim, auzim, dobândim, posedăm, nu este altceva decât o anumită scară pe care urcăm din ce în ce mai mult, spre a ajunge cât mai sus, fără însă a putea atinge vreodată suprama treaptă. „ (Comenius) Obiectivul general : Abordarea unei învățări centrate pe elev, diferențiate, având ca scop creșterea nivelului de competență și formare al elevilor, ridicarea standardului...

 • Proiectarea tehnologiei de fabricatie a unei coloane de ghidare

  1.NOȚIUNI GENERALE Procesul de producție al unei uzine constructoare de mașini cuprinde în sine obținerea semifabricatelor (prin turnare, forjare sau debitare din laminate), toate formele de prelucrare a lor (prelucrarea mecanică, termică, chimică, electrică etc), controlul tehnic al dimensiunilor și al calității în toate stadiile de producție, transportul materialelor, semifabricatelor, pieselor și produselor, asamblarea, vopsirea, împachetarea și expedierea produselor. Procesul tehnologic...

 • Proiectarea unui dispozitiv special

  Dispozitive - Generalitati Dispozitivul este un sistem tehnic, unitar din punct de vedere tehnologic, constructiv si functional, care pregateste, realizeaza, mentine si/sau modifica pozitionarea obiectelor de lucru, putand prelua si functii ale masinii-unelte sau ale operatorului uman. Dispozitivul reprezinta un component auxiliar al unui sistem tehnic, constituind o unitate din punct de vedere functional, alcatuit din elemente, cel putin in parte, solide, ale caror legaturi le permit o...

 • Aplicatii ale masinilor electrice in domeniul naval

  1. INTRODUCERE Mașina electrică este un sistem tehnic ce transformă energia mecanică în energie electrică sau invers, dar cu modificarea anumitor parametri. Deci există trei tipuri de mașini electrice: - generatoare electrice: transformă energia mecanică în energie electrică; - motoare electrice: transformă energia electrică în energie mecanică; - transformatoare: transformă energia electrică în energie electrică (în cazul curentului alternativ), cu modificarea tensiunii sau...

 • Sisteme de augmentare bazate pe sateliti (SBAS) utilizate in navigatia satelitara

  Introducere SBAS (Satellite Based Augmentation Systems) este un acronim ce definește sisteme complementare de îmbunătățire bazate pe sateliți, pentru a îmbunătății performanțele sistemelor de navigație prin satelit existente. SBAS este uneori sinonim cu WADGPS, Wide-Area Differential GPS. Sistemele SBAS sunt bazate pe sateliți plasați pe orbite medii (MEO), joase (LEO) sau geostaționare (GSO). În prezent, există următoarele sisteme SBAS dezvoltate sau în fază de implementare:...

 • Motivation and impact

  Introduction In order to understand motivation, managers must understand first the particular reasons that make any individual act/behave in a certain way. This kind of situation is what fascinate managers and psychologists in the same time. It is well known that motivation is an intern process and not something that can be somehow forced from the outside. In order to reach and maintain success in relation with the employees, all managers today must deeply know what means motivation...

 • Skills Report

  Introduction According to Cambridge Dictionary (2020) integrity indicates the quality of having honest principles. Integrity is most of the cases related with what is ethic and/or morale. In other words, ‘’integrity means doing the right thing when nobody is watching’’ (McDonald, 2020). Concerns like who can contribute to the development of integrity, when is the perfect time-frame to begin construction/instalment of integrity or how integrity can be developed are related to development of...

 • Politica bugetara

  INTRODUCERE Este important pentru fiecare manager să cunoască metodele, tehnicile .i instrumentele de management pentru a desfă.ura activită.ile din institu.ie în mod optim. Managementul public oferă posibilitatea cunoa.terii principalelor metode .i tehnici de management folosite pe parcursul derulării activită.ii în institu.iile publice. Managerii previzionează, organizează, coordonează .i antrenează personalul din subordine pentru o participare efectivă la realizarea obiectivelor. În...

 • Procesul de fabricare a arborelui unui motor electric

  1. Obiectul de realizat Piesa ce urmeaza a fi realizată este abrorele unui motor electric. Acestă componentă a rotorului are rol de suport mecanic pentru tole și infășurări, pentu lagăre (rulmenți) și pentru partea de ventilație (o elice atașată la capătul acestuia pentru evitarea supraîncălzirii în timpul funcționării motorului). Un motor electric (sau electromotor) este un dispozitiv electromecanic ce transformă energia electrică în energie mecanică. Transformarea în sens invers, a...

 • Evaluare de riscuri specifice conditiilor de contaminare epidemiologica cu SARS CoV-2

  Baza legală: Hotărârea CNSU nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006: ART. 12 (1) Angajatorul are următoarele obligații: a) sa realizeze și sa fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea și sănătatea în munca. PROCESUL DE MUNCĂ Activitatea constă în...

 • Analiza surselor de finantare ale intreprinderii SC Ceramica SA

  CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI S.C.CERAMICA.S.A. 1.1 Descrierea activității la S.C. Ceramica. S.A. În anul 1967 se înființează printr-o investiție Fabrica de produse ceramice din Iași, având ca obiect de activitate producția de cărămizi. După 5 ani, mai exact în 1972, secția de țiglă este pusă în funcțiune, iar un an mai târziu s-a unit cu Fabrica de betoane armate, devenind astfel Întreprinderea de materiale de construcții Iași, unde Fabrica de produse ceramice era inclusă...

 • Sistemul de sanatate in Italia

  I. Introducere Pentru fiecare individ, ca si pentru intreaga colectivitate, sanatatea reprezinta unul din cei mai importanti factori care asigura desfasurarea vietii si activitatii. Ocrotirea sanatatii nu este numai o problema de asistenta medicala, ci si o problema cu un profund caracter social, facand parte integranta din ansamblul conditiilor social-economice de dezvoltare. Politica sanitara este parte integranta a politicii sociale si pentru infaptuirea ei, in numeroase tari ale...

 • Analiza modalitatilor de organizare a calitatii la firma Kaufland

  Calitatea nu poate fi asigurată numai prin verificare. Ori cât de strictă, verificarea conduce numai la separarea produselor bune de cele care nu îndeplinesc condițiile de calitate. Controlul în sine al loturilor de produse nu îmbunătățește calitatea unui produs, cu atât mai mult cu cât deficiențele care se depistează se pot datora problemelor din fabricație, dar și lipsurilor din proiectare, aprovizionare, desfacere, transport etc. În realizarea produselor de calitate trebuie implicată deci...

Pagina 1 din 59