Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 71 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

CAP. I Descrierea activitatii curente - 1 -
1.1 Date de identificare - 1 -
1.2. Tipuri de activitati desfasurate - 1 -
1.3 .Managementul şi personalul - 3 -
1.4. Structura personalului - 4 -
1.5. Situatia firmei in ultimii doi ani - 4 -
CAP II PREZENTAREA IDEII DE AFACERI - 6 -
2.1. Scopul si Obiectivele - 6 -
2.2 Durata de implementare a proiectului - 7 -
2.3 Descrierea activitatii si bugetul - 7 -
CAP III PLANUL OPERATIONAL AL PROIECTULUI - 9 -
3.1. Descrierea fluxului tehnologic - 9 -
3.2. Descrierea produselor oferite - 12 -
3.3. Asigurarea calităţii - 13 -
3.4. Argumentarea alegerii formei de organizare a procesului de fabricaţie - 14 -
3.5 Caracteristica utilajului tehnilogic instalat în linia tehnologică - 15 -
3.6. Succesiunea tehnologică de prelucrare a costumului - 16 -
3.7. Calculul liniei tehnologice - 20 -
CAP. IV Analiza pietei si strategia de marketing - 30 -
4.1 Definirea pieţei - 30 -
4.2 Analiza SWOT a industriei confecţiilor de îmbrăcăminte - 33 -
4.3 Concurenţii - 35 -
4.4. Cerinţe impuse faţă de segmentarea pieţei - 36 -
4.5 Etapele segmentării pieţei - 37 -
4.6. Elaborarea programei de producţie - 39 -
4.7. Planul de marketing - 43 -
CAP. V. Planul financiar - 54 -

Extras din document

Achizitionarea unei linii noi

pentru producerea de confecţii vestimentare

S.C. MODAM S.R.L.

CAP. I Descrierea activitatii curente

1.1 Date de identificare

S.C.”MODAM”S.R.L. este o societate cu capital exclusiv privat. Societatea are sediul în or. Fagaras, str.Garoafelor nr 7, fiind înregistrata la Registrul Comerţului cu nr. 10458692254

Activitatea de baza prevazută de statut: confecţionarea şi comercializarea articolelor de lenjerie intima si pijamale.

Tabelul 1 - Date privind organizaţia

Denumirea întreprinderii Societatea Comercială „MODAM” S.R.L.

Numărul de înregistrare 10458692254

Organul de înregistrare Camera de Înregistrări de Stat

telefon +/40368253556

fax +/40368255825

1.2. Tipuri de activitati desfasurate

Societatea produce şi comercializează anual pe piaţa internă peste 300 de modele de lenjerie intima si pijamale.

Societatea realizează vânzări prin reţeaua de magazine MODAM de pe raza municipiului Fagaras şi prin intermediul unor firme private. Cu firmele private de distribuţie vânzarea se face pe bază de comenzi ferme şi contracte.

Aprovizionarea magazinelor (proprii sau nu) se face prin intermediul maşinilor, aflate în dotarea societăţii. Dacă în urmă cu câţiva ani acestea corespundeau perfect nevoilor de distribuţie a produselor, în prezent scăderea producţiei a redus eficienţa utilizării lor, făcând de dorit utilizarea unor maşini mai mici.

În 2009 numărul magazinelor proprii a crescut de la17 la 21. Toate magazinele au fost dotate cu case de marcat. Personalul este calificat şi bine pregătit pentru a asigura un comerţ civilizat.

Magazinele primesc, gestionează şi vând produsele. Actele întocmite în magazine sunt predate biroului financiar-contabil, iar numerarul încasat se predă zilnic la casierie, putând fi utilizat chiar în ziua următoare în scopurile stabilite de societate.

Criteriile de selecţie a modalităţii de distribuţie se bazează pe următoarele:

- plata imediată;

- volumul comenzii;

- relaţia anterioară.

Contractele de livrare practicate de S.C. MODAM S.R.L. în calitate de furnizor conţin prevederi asiguratoare referitoare la:

- documentele şi modalităţile de plată;

- recepţia mărfii la sediul firmei;

- garanţie;

- răspunderea contractuală.

Aprovizionarea magazinelor (proprii sau nu) se face prin intermediul maşinilor aflate în dotarea societăţii. Dacă în urmă cu câţiva ani acestea corespundeau perfect nevoilor de distribuţie a produselor, în prezent scăderea producţiei a redus eficienţa utilizării lor, făcând de dorit utilizarea unor maşini mai mici.

S.C. MODAM S.R.L. are 230 de angajaţi, cu funcţii şi calificări corespunzătoare, definite în fişa postului.

Compartimentul activităţii de producţie este subordonat directorului general şi îndrumă, conduce şi răspunde de activitatea de producţie, având următoarele atribuţii:

• asigură desfăşurarea activităţii compartimentelor funcţionale din subordinea sa în scopul realizării programelor de producţie si a reparării dotării;

• ia măsuri pentru elaborarea si respectarea indicatorilor tehnici si tehnologici cu privire la programarea, pregătirea şi urmărirea producţiei;

• asigură respectarea normelor de tehnică a securităţii şi protecţia muncii, ia măsuri împotriva celor care nu le respecta;

• răspunde de activitatea de organizare a producţiei şi muncii în scopul creşterii productivităţii muncii, reducerii costurilor, creşterii rentabilităţii şi beneficiului societăţii.

Compartimentul comercial are atribuţiile:

• asigură fundamentarea propunerilor pentru organigrama unităţii, schemei de personal, a atribuţiilor fiecărui sector de activitate, a veniturilor şi cheltuielilor pentru activitatea de baza şi a altor activităţi, a tarifelor pentru prestaţii etc.;

• asigura contractele pentru prestaţii, întocmeşte facturi pentru activitatea de bază, asigura analizele economice pe secţii privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor şi îndeplinirea sarcinilor de către conducere;

• elaborează planul de prestaţii, venituri şi cheltuieli al unităţii pe structuri şi activităţi (de bază şi alte activităţi).

Fisiere in arhiva (1):

  • Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL.doc