Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 19375
Mărime: 191.76KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

CAP. I Descrierea activitatii curente - 1 -

1.1 Date de identificare - 1 -

1.2. Tipuri de activitati desfasurate - 1 -

1.3 .Managementul şi personalul - 3 -

1.4. Structura personalului - 4 -

1.5. Situatia firmei in ultimii doi ani - 4 -

CAP II PREZENTAREA IDEII DE AFACERI - 6 -

2.1. Scopul si Obiectivele - 6 -

2.2 Durata de implementare a proiectului - 7 -

2.3 Descrierea activitatii si bugetul - 7 -

CAP III PLANUL OPERATIONAL AL PROIECTULUI - 9 -

3.1. Descrierea fluxului tehnologic - 9 -

3.2. Descrierea produselor oferite - 12 -

3.3. Asigurarea calităţii - 13 -

3.4. Argumentarea alegerii formei de organizare a procesului de fabricaţie - 14 -

3.5 Caracteristica utilajului tehnilogic instalat în linia tehnologică - 15 -

3.6. Succesiunea tehnologică de prelucrare a costumului - 16 -

3.7. Calculul liniei tehnologice - 20 -

CAP. IV Analiza pietei si strategia de marketing - 30 -

4.1 Definirea pieţei - 30 -

4.2 Analiza SWOT a industriei confecţiilor de îmbrăcăminte - 33 -

4.3 Concurenţii - 35 -

4.4. Cerinţe impuse faţă de segmentarea pieţei - 36 -

4.5 Etapele segmentării pieţei - 37 -

4.6. Elaborarea programei de producţie - 39 -

4.7. Planul de marketing - 43 -

CAP. V. Planul financiar - 54 -

Extras din document

Achizitionarea unei linii noi

pentru producerea de confecţii vestimentare

S.C. MODAM S.R.L.

CAP. I Descrierea activitatii curente

1.1 Date de identificare

S.C.”MODAM”S.R.L. este o societate cu capital exclusiv privat. Societatea are sediul în or. Fagaras, str.Garoafelor nr 7, fiind înregistrata la Registrul Comerţului cu nr. 10458692254

Activitatea de baza prevazută de statut: confecţionarea şi comercializarea articolelor de lenjerie intima si pijamale.

Tabelul 1 - Date privind organizaţia

Denumirea întreprinderii Societatea Comercială „MODAM” S.R.L.

Numărul de înregistrare 10458692254

Organul de înregistrare Camera de Înregistrări de Stat

telefon +/40368253556

fax +/40368255825

1.2. Tipuri de activitati desfasurate

Societatea produce şi comercializează anual pe piaţa internă peste 300 de modele de lenjerie intima si pijamale.

Societatea realizează vânzări prin reţeaua de magazine MODAM de pe raza municipiului Fagaras şi prin intermediul unor firme private. Cu firmele private de distribuţie vânzarea se face pe bază de comenzi ferme şi contracte.

Aprovizionarea magazinelor (proprii sau nu) se face prin intermediul maşinilor, aflate în dotarea societăţii. Dacă în urmă cu câţiva ani acestea corespundeau perfect nevoilor de distribuţie a produselor, în prezent scăderea producţiei a redus eficienţa utilizării lor, făcând de dorit utilizarea unor maşini mai mici.

În 2009 numărul magazinelor proprii a crescut de la17 la 21. Toate magazinele au fost dotate cu case de marcat. Personalul este calificat şi bine pregătit pentru a asigura un comerţ civilizat.

Magazinele primesc, gestionează şi vând produsele. Actele întocmite în magazine sunt predate biroului financiar-contabil, iar numerarul încasat se predă zilnic la casierie, putând fi utilizat chiar în ziua următoare în scopurile stabilite de societate.

Criteriile de selecţie a modalităţii de distribuţie se bazează pe următoarele:

- plata imediată;

- volumul comenzii;

- relaţia anterioară.

Contractele de livrare practicate de S.C. MODAM S.R.L. în calitate de furnizor conţin prevederi asiguratoare referitoare la:

- documentele şi modalităţile de plată;

- recepţia mărfii la sediul firmei;

- garanţie;

- răspunderea contractuală.

Aprovizionarea magazinelor (proprii sau nu) se face prin intermediul maşinilor aflate în dotarea societăţii. Dacă în urmă cu câţiva ani acestea corespundeau perfect nevoilor de distribuţie a produselor, în prezent scăderea producţiei a redus eficienţa utilizării lor, făcând de dorit utilizarea unor maşini mai mici.

S.C. MODAM S.R.L. are 230 de angajaţi, cu funcţii şi calificări corespunzătoare, definite în fişa postului.

Compartimentul activităţii de producţie este subordonat directorului general şi îndrumă, conduce şi răspunde de activitatea de producţie, având următoarele atribuţii:

• asigură desfăşurarea activităţii compartimentelor funcţionale din subordinea sa în scopul realizării programelor de producţie si a reparării dotării;

• ia măsuri pentru elaborarea si respectarea indicatorilor tehnici si tehnologici cu privire la programarea, pregătirea şi urmărirea producţiei;

• asigură respectarea normelor de tehnică a securităţii şi protecţia muncii, ia măsuri împotriva celor care nu le respecta;

• răspunde de activitatea de organizare a producţiei şi muncii în scopul creşterii productivităţii muncii, reducerii costurilor, creşterii rentabilităţii şi beneficiului societăţii.

Compartimentul comercial are atribuţiile:

• asigură fundamentarea propunerilor pentru organigrama unităţii, schemei de personal, a atribuţiilor fiecărui sector de activitate, a veniturilor şi cheltuielilor pentru activitatea de baza şi a altor activităţi, a tarifelor pentru prestaţii etc.;

• asigura contractele pentru prestaţii, întocmeşte facturi pentru activitatea de bază, asigura analizele economice pe secţii privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor şi îndeplinirea sarcinilor de către conducere;

• elaborează planul de prestaţii, venituri şi cheltuieli al unităţii pe structuri şi activităţi (de bază şi alte activităţi).

Preview document

Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 1
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 2
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 3
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 4
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 5
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 6
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 7
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 8
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 9
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 10
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 11
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 12
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 13
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 14
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 15
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 16
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 17
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 18
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 19
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 20
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 21
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 22
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 23
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 24
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 25
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 26
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 27
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 28
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 29
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 30
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 31
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 32
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 33
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 34
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 35
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 36
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 37
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 38
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 39
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 40
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 41
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 42
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 43
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 44
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 45
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 46
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 47
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 48
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 49
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 50
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 51
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 52
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 53
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 54
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 55
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 56
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 57
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 58
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 59
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 60
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 61
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 62
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 63
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 64
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 65
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 66
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 67
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 68
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 69
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 70
Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul Posibilităților de Îmbunătățire a Modului de Consum al Confecțiilor

Capitolul 1. Descrierea generală a lanţului de producţie-consum-sfarşitul vieţii al confecţiilor 1.1. Descrierea generală a produsului Una...

Diagrama Gantt

Introducere Economia de piaţă, cu rigorile şi exigenţele ei, face necesară trecerea de la cantitate la calitate, iar accentul trebuie pus pe...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Ai nevoie de altceva?