Alimentari cu Apa si Canalizari

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Alimentari cu Apa si Canalizari.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 18 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. univ. Marinescu Nicolae

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Alte Domenii, Ecologie

Extras din document

Capitolul 1: Importanţa alimentărilor cu apă şi canalizare

Introducere

Fazele de elaborarea a documentaţiilor tehnico – economice necesare realizării obiectivelor de investiţii publice pentru instalaţii de alimentare cu apă, canalizare şi gaze naturale sunt:

- studiu de prefezabilitate (SPF);

- studiu de fezabilitate (SF);

- proiect tehnic (PT) şi caiet de sarcini;

Aceste faze de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice de investiţii publice pentru instalaţii de alimentare cu apă, canalizare şi gaze naturale, se elaborează pe baza datelor cuprinse în tema de proiectare.

Tema de proiectare

Face parte integrantă din fazele iniţiale de proiectare, SPF şi SF.

Datele principale privind instalaţiile de apă şi canalizare:

Categoria de importanţă din care face parte casa mea este: proprietate privată, iar caracteristicile constructive ale clădirii de locuit sunt: rezistenţă şi stabilitate, siguranţă la foc, izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie, protecţie împotriva zgomotului.

Proprietatea mea are un singur nivel, fiind formată dintr-o locuinţă, ce conţine 13 camere şi o anexă cu 2 camere.

Clădirea are ca destinaţie cea de locuire şi este formată din 3 dormitoare, 2 sufragerii, 2 terase acoperite, 2 grupuri sanitare, 2 bucătării, un hol, o debara, un garaj şi un atelier. În ceea ce priveşte structura elementelor de construcţie, nu prezintă stâlpi, grinzi şi planşete, iar ca pereţi despărţitori sunt în număr de 10.

Acoperişul este construit in 3 ape, din lemn şi este acoperit cu ţiglă.

Clădirea a fost construită conform condiţiilor de rezistenţă existente şi anume, temelia se găseşte la 50cm deasupra pământului şi la 70cm în pământ.

Dimensiunile încăperilor:

Terasa 1 2,20/1 m şi are 2,20m2;

Terasa 2 2,20/2,20m şi are 4,84m2;

Living 1 3,80/3,80m şi are 14,44m2;

Dormitor 1 2,80/2,20m şi are 6,16m2;

Debara 2,20/2,20m şi are 4,84m2;

Dormitor 2 3,80/2,20m şi are 8,36m2;

Dormitor 3 3,80/3,80m şi are 14,44m2;

G.S. 2 2,20/2,20m şi are 4,84m2;

Bucătărie 2 3,80/2,20m şi are 8,36m2;

Living 2 3,80/3,80m şi are 14,44m2;

Hol 1,60/2,20+6/1,80m şi are:

3,52 + 10,80 = 14,32m2;

Garaj 2,40/6 şi are: 14,40m2;

Atelier 5,60/2,40 şi are 13,44m2;

Anexa: - Bucătărie 1 5/2,20 şi are 11m2;

G.S. 1 2,20/2,20 şi are 4,84m2;

Condiţiile de confort şi cerinţele de estetică ale clădirii sunt în conformitate cu cele în vigoare, precum şi gradul de rezistenţă la foc este conform “Normelor tehnice de proiectare” şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului.

Terenul de fundare al construcţiei este un teren argilos, de culoare roşie, amestecat cu pietriş.

În ceea ce priveşte clasa de importanţă şi caracteristicile clădirii din punct de vedere seismic, se precizează că, prezintă o rezistenţă destul de bună, rezistând la un cutremur de până la 7,4°R.

Ca spaţiu de amplasare a staţiilor de pompare există construit un cămin pentru hidrofor şi o pompă, iar pentru colectarea apelor uzate este construită o fosă septică cu compartiment de decantare la adâncimea de 2m.

Pe această proprietate locuiesc 7 persoane: 3 persoane de sex masculin, 4 persoane de sex feminin dintre care 6 sunt adulţi şi 1 copil.

Clădirea nu este racordată la conducta publică de apă şi nici de canalizare, ci are ca sursă proprie de apă fântâna şi conducta proprie prin care se colectează apa uzată.

Cota radierului este 0, diametrul 80mm şi poziţia conductei de canalizare este uşor înclinată. Sistemul este separativ: apa de la maşina de spălat, bucătărie şi baie se duce separat de apa de la grupurile sanitare.

Ca sursă de căldură, clădirea prezintă sobe pe lemn, iar sistemul de preparare al apei calde de consum este boiler cu încălzire pe lemn.

Construcţia(clădirea) nu prezintă instalaţii de gaze naturale combustibile.

Studiul de prefezabilitate

Denumirea obiectivului de investiţii este: Alimentarea cu apă şi canalizare a proprietăţii private.

Elaboratorul studiului de prefezabilitate este Turescu Maria – Sorina.

Ordonatorul principal de credite este Ghiţă Nicolae.

Persoana juridică achizitoare este familia.

Amplasamentul clădirii se află în: satul Tutana, Comuna Băiculeşti, judeţul Argeş, nr. 528.

Acest studiu de prefezabilitate este util pentru cei care doresc să cunoască variantele optime de realizare a unei investiţii şi să evite costurile suplimentare sau chiar reluarea unor proceduri în stadii avansate ale proiectelor.

Valoarea totală estimativă a proiectului este de 6500 lei din care cheltuielile pentru proiectul de prefezabilitate si fezabilitate este de79-80 lei.

Terenul de amplasament în care este situată clădirea se află in zona seismică II, fiind de natura argiloasă, iar nivelul maxim al apelor freatice este 8 m.

Din suprafaţa proprietăţii private 160 m2 o reprezintă aria construită,iar diametrul conductei de apă este de 2 ţoli (80 mm). Construcţia are în dotare următoarele utilaje: hidrofor şi pompă.

Din valoarea totală estimată a investiţiei 40% din surse proprii, 25% credite bancare, 20% din fondurile bugetului de stat sau ale bugetului local, 14% din fondurile special constituite prin lege, 3% din credite extreme garantate sau contractate direct de stat.

Fisiere in arhiva (1):

  • Alimentari cu Apa si Canalizari.docx

Alte informatii

Universitatea din Piteşti Facultatea de Ştiinţe Specializare: Ingineria Mediului