Analiza Diferitilor Factori Care au Influentat Numarul Absolventilor de Liceu intre Anii 1994 – 2008 in Romania

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza Diferitilor Factori Care au Influentat Numarul Absolventilor de Liceu intre Anii 1994 – 2008 in Romania.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 8 fisiere doc, xls de 13 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

1. Introducere

În acest proiect se face o analiză asupra factorilor care influenţează numărul absolvenţilor de liceu între anii 1994 - 2008 şi, de asemenea asupra factorilor care un influnteaza într- un mod semnificativ acest număr a absolvenţilor. Cercetări statistice realizate la începutul şi sfârşitul anului şcolar (universitar) în unitatile de invăţămant de toate tipurile, pe forme de proprietate şi niveluri de educaţie. Datele statistice privind numărul copiilor şi elevilor înscrişi, absolvenţilor şi personalului didactic din învăţământul preuniversitar (prescolar, primar şi gimnazial, liceal, profesional şi postliceal) cuprind şi pe cele din învăţământul special.

Profilurile, meseriile şi specializările în care se pregătesc elevii şi studenţii sunt stabilite conform prevederilor legislaţiei în vigoare, referitoare la organizarea şi funcţionarea învăţământului în România şi pe baza “ Nomenclatorului profilurilor, meseriilor şi specializărilor “, întocmit de Institutul Naţional de Statistică împreună cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Datele satistice includ şi studenţii străini care studiază în România; nu sunt incluşi elevii români care studiază în străinătate.

Cadrele didactice sunt înregistrate o singură dată la unitatea unde au cartea de muncă. În aceeaşi categorie sunt incluşi şi maiştrii instuctori, care desfăşoară actvitate instructiv - educativă în sistemul de învăţământ. Gradul de cuprindere în învăţământ a populaţiei de vârstă şcolară reprezintă raportul dintre numărul elevilor dintr-o anumită grupă de vârstă, indiferent de nivelul de educaţie şi totalul populaţiei de aceeaşi grupă de vârstă.

În acest proiect se vor analiza factorii care influenţează numărul absolvenţilor de liceu. Aceşti factori sunt foarte diverşi. Printre cei mai importanţi se numără numărul total de elevi înscrişi, numărul celor care renunţă pe caz de boală. În acest mod se vor construi modele în care se vor introduce aceşti factori de influenţă. Pentru a observa dacă aceşti factori sunt semnificativi pentru model, dacă influnteaza sau nu profitul şi în ce măsură, se vor utiliza o serie de teste. Datele folosite sunt culese de pe site-ul Institutului Naţional de Statistică.

Variabila de explicat este numărul total al absolvenţilor (NA) exprimat în mii persoane, iar variabilele explicative sunt numărul total de elevi înscrişi (NTI) exprimata în mii persoane, numărul elevilor care au renunţat la liceu pe caz de boală (NEB) exprimat tot în mii persoane.

Cercetările statistice au fost realizate la începutul şi sfârşitul anului şcolar, în unităţile de învăţământ de toate tipurile, pe forme de proprietate si niveluri de educaţie.

2. Modelul econometric

Primul model construit este modelul regresiei simple în care se verifică dacă numărul total de elevi înscrişi influenţează sau nu numărul absolvenţilor de liceu.

Modelul econometric este:

NAt = a0 + a1NTIt + εt

unde:

NAt = numărul absolvenţilor de liceu în anul t;

NTIt = numărul total al elevilor înscrişi în anul t;

a0, a1 = parametrii modelului;

εt = eroarea de specificare .

Estimând parametrii modelului se obţine(conform anexa 1):

NAt = 494967,6 + 1,430NTIt + et

( 6,51964 ) ( 3,3022 )

R2 = 0,78

(.) = t Student

n = 15

În urma calculelor realizate în cadrul Testului Student, valoarea lui t* este mai mare decât valoarea lui t din tabel. Astfel alegem ipoteza H1, conform căreia a1 este diferit de 0. Putem garanta cu o probabilitate de 95% că parametrul a1 este diferit de 0, de unde rezultă că modelul este valid, adică NTI are o influenţă semnificativă asupra NA. De aici deducem ca modelul este semnificativ.

Pentru ca analiza asupra numărului total de absolvenţi să fie cât mai bine explicată se va construi un model în care se va introduce pe lângă numărul total al elevilor înscrişi (NTI), variabilele PD (personalul didactic) si NTM (numărul total de manuale şcolare). Asfel modelul econometric nou construit va arăta astfel:

Fisiere in arhiva (8):

  • Analiza Diferitilor Factori Care au Influentat Numarul Absolventilor de Liceu intre Anii 1994 - 2008 in Romania.doc
  • Regresia multipla.xls
  • Regresia multipla 2.xls
  • Regresia simpla.xls
  • Testul Chow.xls
  • Testul Durbin-Watson.xls
  • Testul Farrar-Glauber.xls
  • Variabila Dummy.xls

Alte informatii

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE