Analiza Financiara Transelectrica

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza Financiara Transelectrica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

1) Introducere. . 3
2) Analiza poziţiei financiare ( analiza de bilanţ). 5
3) Analiza performantelor firmei (analiza contului de profit şi pierdere). 7
4) Analiza de cash-flow.11
5) Diagnosticul financiar al firmei pe baza sistemului de rate. .12
6) Diagnosticul riscului. .18

Extras din document

Transelectrica

Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice

Prezentare

Transelectrica a fost înfiinţată conform Ordonanţei de guvern nr. 627/31 iulie 2000 ca urmare a separării fostei Companii Naţionale de Electricitate ( CONEL) în patru entităţi independente : Transelectrica, Electrică, Hidroelectrica şi Termoelectrica – pentru transportul şi dispecerizarea, distribuţia şi producerea energiei electrice.

Astfel, serviciile de transport şi de sistem au fost complet separate de activităţile de producere, distribuţie şi furnizare. Din punct de vedere tehnic sistemul energetic este unitar, administrat de un singur operator, care este Transelectrica.

Din 29 august 2006, Transelectrica este listata la Bursa de Valori Bucureşti. Transelectrica îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legea Energiei şi a legislaţiei secundare, în principal LicenTELe Operatorului de Transport şi de Sistem, Codul ReTELei Electrice de Transport, Codului Comercial şi Codul de Metering.

Despre Transelectrica

• Este operatorul de transport şi de sistem din România, cu un rol cheie pe piaţa de energie electrică din România.

• Administrează şi operează sistemul electric de transport şi asigură schimburile de electricitate între ţările Europei Centrale şi de Răsărit, ca membru al ENTSO-E (Reţeaua Europeană a Operatorilor de Transport şi Sistem pentru Energie Electrică).

• Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcţionarea sistemului şi a pieţei, asigurarea siguranţei Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN). De asemenea reprezintă principala legătura dintre cererea şi oferta de electricitate, echilibrând permanent producţia de energie cu cererea.

Structura acţionariatului companiei la data de 2012-04-03 este:

Actionar Actiuni Pondere (%)

Statul Roman prin OPSPI 43.020.309 58,688

Alti actionari persoane juridice 10.480.174 14,298

Fondul Proprietatea SA 9.895.212 13,499

Alti actionari persoane fizice 6.165.765 8,411

SIF Oltenia 3.741.682 5,104

TOTAL 73.303.142 100

I . Analiza poziţiei financiare ( analiza de bilanţ)

TEL

Indicatori Perioada

2006 2007 2008 2009 2010

Situatia neta 2.386.926.668,00 2.469.724.878,00 2.532.192.076,00 2.582.438.461,00 2.671.388.126,00

Fond de rulment permanent 179.116.294,00 148.117.247,00 85.702.498,00 -105.206.162,00 -264.522.092,00

Fond de rulment propriu -706.898.537,00 -808.161.154,00 -940.158.338,00 -1.057.748.769,00 -1.247.833.646,00

Necesar de fond de rulment -13.010.007,00 94.001.000,00 27.368.112,00 -35.130.757,00 -95.635.498,00

Trezorerie neta 192.126.301,00 54.116.247,00 58.334.386,00 -70.075.405,00 -168.886.594,00

TERMENI REALI

Situatia neta 21.581.615,44 22.330.243,02 22.895.045,90 23.349.353,17 24.153.599,69

Fond de rulment permanent 1.619.496,33 1.339.215,61 774.886,96 -951.231,12 -2.391.700,65

Fond de rulment propriu -6.391.487,68 -7.307.062,88 -8.500.527,47 -9.563.732,09 -11.282.401,86

Necesar de fond de rulment -117.631,17 849.918,63 247.451,28 -317.637,95 -864.697,09

Trezorerie neta 1.737.127,50 489.296,99 527.435,68 -633.593,17 -1.527.003,56

Deflator PIB 2006 110,6

Interpretare indicatori

Analizând trezoreria netă pe o perioadă de 5 ani (2006-2010) se observa că aceasta este pozitivă şi în creştere, în anul 2007 faţă de 2006 crescând cu 3,46%,rezultând un echilibru deoarece nevoia de fond de rulment a putut fi finanţata în întregime din resurse permanente. Întreprinderea a dispus pe toată perioada analizată de lichidităţi care îi permit plata datoriilor pe termen scurt. Acest fapt reflectă un echilibru financiar, întreprinderea nu este dependentă de resurse financiare externe pe termen scurt.

Fondul de rulment permanent oscilează, astfel pe perioada 2006-2008 acesta este pozitiv ceea ce înseamnă că o parte tot mai însemnată din fondul de rulment va finanţa activele circulante, iar în perioada 2009-2010 acesta este negativ, situaţia fiind nefavorabila deoarece activele circulante sunt acoperite într-o mai mică măsură din resursele permanente ceea ce duce la contractarea unui credit bancar pe termen mediu şi lung.

Prin analiza fondului de rulment propriu se observa că acesta, pe toată perioada analizată, este negativ ceea înseamnă că firma nu se poate descurca numai pe baza fondurilor proprii, aceasta are nevoie şi de datorii pentru a-şi finanţa activele imobilizate.

Din analiza necesarului de fond de rulment reiese, pe perioada 2007-2008 o formă pozitivă rezultând ca firma şi-a putut finanţa o parte din stocuri şi creanţe din datoria pe termen scurt, iar în anii 2006, 2009 şi 2010 acesta este negativ ceea ce înseamnă că există un surplus de resurse temporare.

Trezoreria netă este pozitivă în anii 2006-2008 şi reflectă un excedent de trezorerie în raport cu obligaţiile financiare pe termen scurt, ceea ce asigură întreprinderii posibilitatea de a face plasamente pe piaţa de capital, iar în următorii ani, 2009-2010, aceasta este negativă şi reflecta creşterea volumului împrumutului pe termen scurt şi al diminuării disponibilităţilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Financiara Transelectrica.docx