Analiza politicii de investitii ale organismelor de plasament colectiv

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza politicii de investitii ale organismelor de plasament colectiv.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

Cap.1.Caracteristicile generale ale organismelor de plasament colectiv 3
Cap.2. Politica de investiții a organismelor de plasament colectiv 5
2.1. Politica de investiții a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare 5
2.2. Politica de investiții a altor organisme de plasament colectiv 7
Cap.3.Analiza politicii de investiții ale organismelor de plasament colectiv 8
3.1. Analiza politicii de investiții ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare 8
3.2. Analiza politicii de investiții ale altor organisme de plasament colectiv 11
Concluzii 15
Bibliografie 16

Extras din document

Cap.1.Caracteristicile generale ale organismelor de plasament colectiv

Organismele de plasament colectiv (O.P.C.) sau fondurile de investiții sunt entităţi organizate, cu sau fără personalitate juridică, care atrag în mod public sau privat resurse financiare ale persoanelor fizice şi/sau juridice, în scopul investirii acestora, în diferite titluri financiare.

În Romania, fondurile de investiții sunt atent supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în baza Legii 297/2004 privind piața de capital și a Regulamentului nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor.

Organismele de plasament colectiv sunt administrate de către Societatea de administrare a investiţiilor(S.A.I.). Aceasta este persoană juridică, constituită ca o societate pe acţiuni, conform Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi funcţionează doar în baza autorizaţiei C.N.V.M.

OPC-urile trebuie să aibă un depozitar. Acesta este o instituție de credit, autorizată de Banca Națională a României, pentru activitatea de depozitare și pentru păstrarea în siguranță a activelor unor organisme de plasament colectiv în valori mobiliare.

În România, conform Directivei UCITS, organismele de plasament colectiv se împart în:

1.organisme de plasament colectiv în valori mobiliare-OPCVM;

2.alte organisme de plasament colectiv-AOPC.

Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare reprezintă o categorie a organismelor de plasament colectiv, care:

- au scopul unic de a realiza investiții colective, prin plasarea resurselor bănești în instrumente financiare, lichide și operează pe baza principiului diversificării riscului și al administrării prudențiale;

- titlurile de participare, la cererea deținătorilor, sunt răscumpărabile continuu din activele respectivelor organisme; activitatea acestora de a se asigura că valoarea titlurilor sale de participare pe o piață nu variază semnificativ în raport cu valoarea activului net unitar, poate fi considerată echivalentă cu operațiunea de răscumpărare.

Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare funcționează numai în baza autorizației de la C.N.V.M. și sunt reprezentate de fondurile deschise de investiții, care au la bază contract civil și de societățile de investiții care au act constitutiv.

Organismele de plasament pentru a fi autorizate, trebuie să întocmească un prospect de emisiune, care este supus aprobării din partea C.N.V.M.

Un fond deschis de investiții reprezintă un instrument de investiție, prin care sunt atrase colectiv resurse financiare de la investitori individuali și care sunt investite în anumite categorii de instrumente financiare lichide, pe principiul diversificării portofoliului. Principiul fundamental de funcționare al fondurilor deschise presupune emisiunea și răscumpărarea continuă a unităților de fond, investitorii având posibilitatea de a se retrage în orice moment din fondul respectiv.

În aceste fonduri pot fi investite și sume mici, care sunt administrate de societatea de administrație a investițiilor, iar strategiile de investiții pot fi realizate pe termen scurt, mediu sau lung. Acestea sunt constituite pe baza unui contract de societate civilă la inițiativa unei societăți de administrare a investițiilor, iar S.A.I. pentru obținerea autorizației de funcționare trebuie să depună un set de documente.

Fondurile deschise de investiții emit doar unități de fond, care sunt de un singur tip, oferă deținătorilor săi drepturi egale și sunt plătite la momentul subscrierii integral. Investitorii cumpără unitățile de fond la prețul de emisiune, care s-a stabilit prin evaluarea după reguli stricte a tuturor activelor în care fondul de investiții a investit. Prețul de emisiune este egal cu valoarea unitară a activului net calculat de S.A.I. și certificat de către depozitar, pentru ziua cumpărării, la care se adună sau nu un comision de cumpărare.

Pentru răscumpărare, deținătorul de unități de fond trebuie să depună o cerere și astfel prețul de răscumpărare este stabilit din valoarea unitară a activului net calculat de S.A.I. și certificat de către depozitar, valabil pentru ziua în care a fost depusă cererea de răscumpărare, din care se scade comisionul de răscumpărare dacă există și alte taxe legale.

Societățile de investiții au personalitate juridică, emit acțiuni nominative, plătite integral la momentul subscrierii, pot realiza doar colectarea de resurse financiare de la perosane fizice și juridice și efectuarea de investiții colective și pot administra doar activele proprii. Acestea au posibilitatea de a se autoadministra sau pot fi administrate de o societate de administrare, în baza unui contract de administrare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza politicii de investitii ale organismelor de plasament colectiv.docx

Bibliografie

1. Anghelache G., „Reglementări și instituții pe piața de capital”, Academia de Studii Economice, București, 2009
2. Duhnea C., „Caiet de studiu individual pentru Piețe de capital”, Universitatea Ovidius Constanța, 2009-2010
3. Legea nr.297/2004 privind piața de capital, publicată în Monitorul Oficial nr.571/29.06.2004
4. OUG nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial nr.435 din 30 iunie 2012, Art.82
5. Rapoarte anuale CNVM, 2009-2012
6. http://www.aaf.ro
7. http://www.cnvmr.ro/
8. http://www.despreinvestitii.ro/
9. http://www.wall-street.ro/