Analiza si Descrierea Postului

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza si Descrierea Postului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

Tema: Analiza si descrierea postului

Sarcina de muncă presubune eforturi fizice şi intelectuale pentru aplicarea în practică a unor cunoştinţe teoretice şi practice dintr-un domeniu în vederea realizării unui scop determinat.

Postul reprezintă un grup de sarcini obligaţii şi responsabilităţi similare pe care le îndeplineşte un salatiat şi care se înscriu în balanţa energetică a unei persoane ce devine responsabilă pentru îndeplinirea lor.

Funcţia este definită prin activitatea pe care o prestează o persoană în mod sistematic şi organizat în schimbul unui salariu.

ANALIZA POSTULUI

Postul presupune următoarele elemente:

1. obiectivele

2. sarcinile

3. autoritatea

4. responsabilitatea

OBIECTIVELE POSTULUI reprezintă definirea calitativă şi cantitativă a scopurilor avute în vedere la crearea sa.

SARCINA POSTULUI este cea mai mică unitate de muncă fixată unui executant care reprezintă o acţiune clar formulată.

ACTIVITATEA POSTULUI exprimă limitele în cadrul cărora titularul postului are dreptul de a acţiona pentru realizarea obiectivelor.

RESPONSABILITATEA POSTULUI caracterizează şi reprezintă obligaţia titularului de a îndeplini sarcinile.

DESCRIEREA POSTULUI ŞI SPECIFICAŢIA LUI

Descrierea postului constă în prezentarea tuturor aspectelor importante ale postului, în general cuprinde următoarele aspecte:

1. Identificarea postului (denumirea, codul, superiorul, locul în cadrul întreprinderii);

2. Conţinutul postului (natura generală a postului, principalele funcţii sau activităţi);

3. Sarcinile, responsabilităţile, legăturile postului;

4. Autoritatea şi standardele postului;

5. Condiţiile de muncă;

6. Specificaţia postului – sunt analize orientate asupra titularului postului, conturează sau exprimă îndemânările specifice, cunoştinţele, abilităţi şi alte caracteristici fizice.

Etapele pe care le decurgem în descrierea postului sunt următoarele:

 Identificăm

 Explicarea obiectivelor

 Culegerea de informaţii pe baza metodelor

 Redactarea descrierii.

Fişa postului – JURIST

1. Denumirea compartimentui

Departamentului juridic

2. Denumirea postului

Jurist

3. Numele şi prenumele salariatului

Plăcintă Ilona Ion

4. Se subordonează

Este supordonează Directorului General

5. Relaţii funcţionale

În baza competenţei pe care o are coloaborează cu toţi factorii decizionali pe linie de serviciu.

6. Pregătirea şi experienţa

- Studii superioare juridice (Facultatea de drept)

- Experienţa relevantă pe un post similar

- Cunoaştere limbii engleze

- Excelente abilităţi de comunicare, puterea de concentrare şi capacitate de sinteză

- Bune cunoştinţe de operare PC

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza si Descrierea Postului.doc

Alte informatii

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” Facultatea de Economie, Informatica şi Matematică Catedra de Inginerie şi Ştiinţe Aplicate Specilitatea 521.8 „Inginerie şi Management în Transportul Naval”