Aspecte Metodologice Privind Intocmirea Planurilor de Urgenta in Industria Miniera

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Aspecte Metodologice Privind Intocmirea Planurilor de Urgenta in Industria Miniera.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 49 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

Capitolul 1:Introducere
3
1.1 Generalităţi 3
1.2 Cadrul legislativ 4
1.2.1Directiva Seveso II 4
1.2.2Directiva 2003/105/ EC ( Seveso III) 5
1.2.3Directiva privind managementul deşeurilor din industria extractivă 5
Capitolul 2:Studiu de literatură privind elaborarea planurilor de urgenţă
11
2.1 Aspecte cu caracter general 11
2.2 Caracteristici ale unui plan de urgenţă 12
2.3 Etape ale elaborării unui plan de urgenţă 13
Capitolul 3 :Planurile de urgenţă în cadrul legislativ intern şi internaţional
24
3.1Aspecte generale 24
3.2 Legătura Raport de Securitate- planuri de urgenţă 24
3.3 Planurile de urgenţă în cadrul legislativ internaţional ( Seveso II, Directiva 2003/105/ EC, Directiva privind managementul deşeurilor din industria extractivă)
26
3. 4 Planurile de urgenţă în cadrul legislativ intern 28
Capitolul 4 :Componenete ale planului de urgenţă după APELLCapitolul 4 :Componenete ale planului de urgenţă după APELL
29
4.1 APELL şi relevanţa acestuia pentru minerit 29
4.2 Componente ale planului de urgenţă 30
4.2.1 Scopul planului de urgenţă 30
4.2.2 Scenariile şi riscurile 31
4.2.3 Centrul de coordonare a situaţiilor de urgenţă 31
4.2.4 Centrul de comunicare a situaţiilor de criză 33
4.2.5 Procedurile de înştiinţare şi sistemele de comunicare 34
4.2.6 Resurse şi echipamente pentru situaţiile de urgenţă 35
4.2.7 Scenarii ale situaţiilor de urgenţă şi proceduri de răspuns 35
4.2.8 Proceduri pentru revenirea la operaţiunile normale
4.2.9 Instructajul 36
36
Capitolul 5 :Dezvoltarea durabilă şi siguranţa activităţilor din industria minieră
37
5.1 Necesitatea unui minerit competitiv, mai sigur, mai puţin poluant 37
5.2 Dezvoltarea în sensul protecţiei mediului 38
5.3 Aspecte economice 40
5.4 Aspecte sociale 41
5.5 Riscuri asociate activităţilor miniere: identificare, prevenire, control 42
Capitolul 6 :Concluzii
43
Bibliografie Bibliografie
45

Extras din document

Capitolul 1

Introducere

1.1 Generalităţi

Directiva Seveso II stabileşte măsurile pentru controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase. Stabilirea unei politici de prevenire a accidentelor majore, implementarea unui sistem de management al securităţii, elaborarea rapoartelor de securitate şi a planurior de urgenţă, informarea publicului reprezintă condiţii esenţiale pentru prevenirea accidentelor majore şi limitarea consecinţelor lor asupra securităţii şi sănătăţii populaţiei, precum şi asupra calităţii mediului.

Raportul Comisiei Comunităţii Europene COM (2000) 664: „ Operarea în condiţii de securitate în cadrul industriei miniere: urmare a accidentelor majore” propune ca plan de acţiune amendarea Directivei Seveso II , iniţierea unei directive privind managementului deşeurilor din industria extractivă şi un document de referinţă privind cele mai bune tehnologii disponibile sub directiva IPPC datorită evidenţierii nevoii de noi instrumente legislative.

Planul de urgenţă nu este doar o cerinţă a unui cadru legislativ, ci şi un instrument pentru protecţia populaţiei şi a mediului înconjurător. Chiar dacă este vorba de industrie în general, sau de industria minieră, importanţa acestuia nu poate fi ignorată.

Tocmai din acest motiv, Directiva privind managementul deşeurilor din industria minieră, cere întocmirea unui plan de urgenţă având în vedere toate fazele de operare.

Abstract

The Seveso II Directive is the most appropriate legislative tool to prevent major accidents involving dangerous substances and also to limit their consequences to man and environment. In order to attain its aim, the Directive obliges the industrial operators to put into practice a MAPP and a SMS and also to draw up a safety report and internal and external emergency plans.

The Communication from the Comition COM ( 2000) 664: ”Safe Operation of mining industry: a follow-up to recent mining accidents” proposes as action plan the amendament of the Seveso II Directive, an initiative on the management of mining waste and a BAT document under the IPPC Directive, as the result of the need for new instruments.

The emergency plan is not only a requirement of a legal framework, but also an instrument needed for the protection of man and environment. Be it the industry in general, be it the mining industry in particular, the importance of such a document can not be ignored.

Given this reason, the Directive on the management of waste from the extractive industries obliges the operator to draw up an emergency plan taking into consideration the entire life- cycle of the waste facilities.

1.2 Cadrul legislativ

1.2.1 Directiva Seveso II

Prin obiective şi cerinţe, Directiva Seveso II ( 96/82/EC) reprezintă cel mai bun instrument legislativ cu privire la managementul riscului industrial.

Au o importanţă deosebită următoarele:

- obligativitatea stabilirii unei politici de prevenire a accidentelor majore şi implementarea unui sistem de management al securităţii incluzând o analiză detaliată a riscurilor realizată pe baza scenariilor posibilelor accidente, analiză cu un rol deosebit de important pentru prevenirea accidentelor majore ( Articolul 7 , Anexa III)

- obligativitatea întocmirii raportului de securitate şi a planurilor de urgenţă (Articolele 9, 11, Anexele II şi IV)

- obligativitatea testării planurilor de urgenţă internă şi externă ( Articolul 11)

- amenajarea teritoriului ( Articolul 12)

- obligativitatea organizării unui sistem de inspecţie ( Artocolul 18)

- obligativitatea informării publicului cu privire la riscurile industriale şi asupra modului în care acesta trebuie să răspundă cu o importanţă deosebită în ceea ce priveşte limitarea consecinţelor accidentelor majore

Directiva se aplică tuturor activităţilor unde sunt implicate substanţe periculoase, excepţie făcând activităţile menţionate în articolul 4.

Fisiere in arhiva (1):

  • Aspecte Metodologice Privind Intocmirea Planurilor de Urgenta in Industria Miniera.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” FACULTATEA DE ŞTIINŢA-MEDIULUI SPECIALIZAREA MASTER ŞTIINŢA MEDIULUI