Atributiile Secretariatelor de Risc

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Atributiile Secretariatelor de Risc.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 8 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Miloiu Raluca

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Alte Domenii, Stiinta Administratiei, Stiinte Politice

Extras din document

A. Secretariatul de risc din APM:

1. raspunde de implementarea la nivel de judet a dispozitiilor Hotarârii Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase, cu modificarile ulterioare si legislatiei subsecvente;

2. identifica - inventariaza titularii activitatilor, respectiv obiectivele, care intra sub incidenta prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 95/2003 privi nd controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase, cu modificarile ulterioare si legislatiei subsecvente;

3. asigura verificarea în teren a obiectivelor, respectiv a titularilor de activitate cu privire la obligatiile din Hotarârea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase, cu modificarile ulterioare si legislatia subsecventa, în conformitate cu procedura de inspectie, aprobata prin ordin al ministrului;

4. colaboreaza si schimba informatii, în conditiile legii, cu autoritatile locale si alte organisme neguvernamentale;

5. informeaza operatorii asupra cerintelor referitoare la continutul notificarii activitatii care prezinta pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase;

6. verifica continutul notificarii activitatii care prezinta pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase si dupa caz, comunica titularului activitatii observatii;

7. tine evidenta notificarilor, conform Ordinului ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 1084/2003 privind procedurile de notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase si respectiv, a accidentelor majore produse;

8. solicita titularilor de activitate si celorlalte autoritati locale informatii necesare desfasurarii activitatii;

9. utilizeaza proceduri elaborate si transmise, spre aplicare, de secretariatul de risc din MMGA;

10. verifica luarea masurilor pentru prevenirea accidentelor cu impact asupra sanatatii omului si a mediului si limitarea consecintelor acestora;

11. colaboreaza cu personalul de specialitate din APM în scopul aplicarii procedurii de reglementare pentru activitatile în care sunt prezente substante periculoase;

12. confirma în scris titularilor de activitate primirea documentatiilor depuse sau transmise;

Fisiere in arhiva (1):

  • StrategieAnexa 2.pdf