Auditarea conformitatii cu prevedrile legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca la SNTGN Transgaz SA Medias

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Auditarea conformitatii cu prevedrile legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca la SNTGN Transgaz SA Medias.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 38 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

CAPITOLUL 1: PREZENTAREA GENERALĂ A S.N.T.G.N.TRANSGAZ S.A Mediaş .2
CAPITOLUL 2: METODA DE AUDITARE A CONFORMITǍŢII CU PREVEDERILE LEGISLAŢIEI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ .7
2.1.Scopul metodei .8
2.2.Structura metodei . 9
2.3.Structura fişelor şi modul de utilizare .11
CAPITOLUL 3: AUDITAREA MANAGEMENTULUI SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ LA S.N.T.G.N.TRANSGAZ S.A Mediaş .15
BIBLIOGRAFIE.37

Extras din document

CAPITOLUL 1. Prezentarea generală a

Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A.,

INFORMATII GENERALE

1.1.Obiectul de activitate

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A., înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului nr. 334/28 aprilie 2000, este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu statutul său.

"TRANSGAZ" S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei naţionale stabilite pentru transportul, tranzitul internaţional, dispecerizarea gazelor naturale şi cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislaţiei române, de acte de comerţ corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin Actul Constitutiv.

"TRANSGAZ" S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu, dar nu poate achiziţiona gaze din producţia internă sau din import.

"TRANSGAZ" S.A. este operatorul tehnic al sistemului naţional de transport şi răspunde de funcţionarea acestuia în condiţii de calitate, siguranţă, eficienţa economică şi protecţie a mediului înconjurător.

1.2.Misiunea

Elementele viziunii:

• Transgaz o companie care permanent se aliniază sistemelor de management performant .

• Transgaz un furnizor de servicii de transport gaze naturale în condiţii de siguranţă deplină şi competitivitate.

• Transgaz o companie angajată continuu pentru completarea şi perfecţionarea cadrului legislativ.

Misiunea Transgaz

• Implementarea managementului participativ în toate domeniile de acţiune al Transgaz.

• Armonizarea reglementărilor specifice cu legislaţia UE în domeniul gazelor naturale.

• Elaborarea unor proiecte de acte normative şi acţiuni de susţinere a acestora tip lobby.

• Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea SNT pe principalele direcţii de consum.

• Interconectarea SNT cu sistemele de transport ale ţărilor învecinate.

1.3.Obiective strategice

Siguranta energetica

• Asigurarea capacităţilor de transport pentru satisfacerea cerinţelor de consum din economia naţională:

o Reconsiderarea si reabilitarea SNT;

o Dezvoltarea şi modernizarea SNT;

• Dezvoltarea tranzitului de gaze naturale – realizarea pe teritoriul Romaniei a unor capacitati de tranzit integrate in coridorul de transport al gazelor din regiunea Marii Caspice spre vestul Europei;

• Interconectarea SNT cu sistemele de transport gaze naturale din ţările vecine, in baza unor acorduri/conventii interguvernamentale;

• Implementare SCADA;

• Implementarea prevederilor codului retelei.

Dezvoltare durabila

• Modernizarea sistemelor de odorizare a gazelor naturale;

• Reducerea impactului proceselor tehnologice asupra mediului înconjurător;

• Reducerea consumurilor tehnologice;

• Cercetare stiintifica si proiecte in domeniul transportului gazelor naturale.

Competitivitate

• Modernizarea SNT pentru asigurarea compatibilitatii operarii acestuia in corelare cu sistemele de transport europene in vederea integrarii in piata unica europeana;

• Creşterea flexibilităţii in operarea SNT in conformitate cu evolutia pietei de gaze;

• Cresterea eficientei energetice prin recuperarea potentialului de detenta a gazelor naturale si a energiei continute in gazele arse;

• Cresterea eficientei economice in conditiile operarii unui sistem de transport echilibrat si competitiv;

• Diversificarea şi consolidarea, în cadrul stabilit la nivel european, a relaţiilor de colaborare cu ţările de tranzit al gazelor naturale;

• Instituirea zonelor de protectie si siguranta aferente conductelor din SNT.

Fisiere in arhiva (1):

  • Auditarea conformitatii cu prevedrile legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca la SNTGN Transgaz SA Medias.doc

Bibliografie

1. Darabont Alexandru. Pece Stefan – Protectia muncii ( manualul pentru invatamantul universitar ), Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2001
2. Darabont Alexandru, Pece Stefan, Dascalescu Aurelia – Managementul sanatatii si securitatii in munca, vol. 1 si 2, Editura Agir, Bucuresti, 2001
3. Darabont Alexandru, Nisipeanu Steluta, Darabont Doru – Auditul securitatii si sanatatii in munca, Editura AGIR, Bucuresti, 2002
4. Darabont Doru, Darabont Mihaeala –Auditul sanatatii si securitatii in munca, revista „ Obiectiv” , nr.3/ 2003, p.30-31
5. Darabont Doru – Auditarea sistemelor de management al sanatatii si securitatii in munca, Coferinta de comunicari stiintifice „Perspective ale dezvoltarii securitatii si sanatatii in munca”, Sibiu, 13-14-octombrie 2003
6. Darabont Doru si col. – Studiu privind elaborarea unei metode de audit a securitatii si sanatatii in munca”,Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Protectia Muncii ( INCDPM ), Bucuresti, 2003
7. Innes John – Safety and Health Auditing, www.safetyline.wa.gov.au