Auditul Public Intern la Colegiul National Mihai Eminescu Buzau

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Auditul Public Intern la Colegiul National Mihai Eminescu Buzau.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 8 fisiere doc de 127 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

Capitolul I Organizarea institutionala a auditului public intern 1
1.1 Structuri de audit la nivelul sectorului public 1
1.2 Norme internationale de audit intern 11
1.3 Norme nationale de audit intern 19
Capitolul II Aspecte generale privind aplicarea auditului public intern 24
2.1 Trasaturile, functiile, obiectivele, sfera de actiune si rolurile auditului public intern 25
2.2 Deosebiri între auditul intern si alte forme de verificare sau control 32
2.3 Clasificarea auditului 38
Capitolul III Desfasurarea misiunii de audit în cadrul Colegiului National „M. Eminescu” Buzau 45
3.1 Prezentarea generala a institutiei 45
3.2 Etapele misiunii de audit în cadrul Colegiului National „M. Eminescu” Buzau 47
Capitolul IV Conduita etica si profesionala a auditorilor interni 115
4.1 Principii fundamentale 117
4.2 Reguli de conduita 120
4.3 Conflicte de interese. 124
Concluzii 126
Bibliografie 127

Extras din document

CAPITOLUL I

Organizarea institutionala a auditului public intern

Auditul este o activitate independenta si obiectiva desfasurata de persoane fizice sau juridice care analizeaza si evalueaza diversele domenii de activitate desfasurate de o entitate, emitând în urma acestor operatii o opinie responsabila si independenta legata de domeniul evaluat.

1.1 Structuri de audit la nivelul sectorului public

În România, introducerea auditului intern este de data relativ recenta si se încadreaza în efortul general de modernizare a managementului financiar, atât în sectorul privat, cât si in cel public.

Introducerea auditului intern în sectorul public nu înseamna adaptarea la particularitatile economiei românesti a acquis-ului comunitar, pentru simplul motiv ca în domeniul auditului intern acesta nu exista. În acelasi timp nu înseamna nici adaptarea cadrului normativ si procedural specific auditului intern din una dintre tarile membre, dat fiind faptul ca nici acesta nu corespunde conceptelor auditului intern si controlului intern. Comisia Europeana a considerat ca tarile candidate reprezinta un teren fertil pentru a dezvolta aceste concepte si a dezvolta împreuna cu acestea o constructie institutionala adecvata implementarii în practica a acestora.

România s-a înscris în acest proces, initial prin elaborarea O.G. nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, care, cu toate ca nu a corespuns pe deplin cerintelor noului concept de audit intern, a reprezentat un important pas înainte.

A urmat o perioada de studiu al modului de abordare a problematicii de catre celelalte tari candidate, al cerintelor Comisiei Europene, al bunei practici a unor tari membre si al evolutiei conceptului de audit intern pe plan international. Astfel s-au reusit definirea conceptului de audit intern – definitie acceptata de mediul international al auditorilor interni - întelegerea raportului de complementaritate dintre auditul intern si controlul intern, a organizarii, a rolului si a plusului de valoare pe care auditul intern trebuie sa-l aduca organizatiei.

Toate aceste aspecte sunt reglementate de Legea nr. 672 din 12 decembrie 2002. Conform articolului 4 din aceasta lege, auditul intern la nivelul sectorului public este organizat astfel:

1. Comitetul pentru Audit Public Intern (CAPI);

2. Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI);

3. Compartimentele pentru audit public intern din entitatile publice.

a) Comitetul pentru Audit Public Intern (CAPI)

Functioneaza pe lânga Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, ce face parte integranta din Ministerul Finantelor Publice. Acest organism cu caracter consultativ s-a înfiintat prin H.G. nr. 235/2003 si are rolul de a actiona în vederea definirii strategiei si a îmbunatatirii activitatii de audit intern în sectorul public.

Fisiere in arhiva (8):

 • Auditul Public Intern la Colegiul National Mihai Eminescu Buzau
  • Bibliografie.doc
  • Capitolul I.doc
  • Capitolul II.doc
  • Capitolul III.doc
  • Capitolul IV.doc
  • Concluzii.doc
  • cuprins.doc
  • Prima pag.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „VALAHIA” TÂRGOVISTE FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SPECIALIZAREA „CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE”