Caiet de Practica Primaria Municipiului Barlad

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Caiet de Practica Primaria Municipiului Barlad.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 50 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ana-Maria Bercu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

1. PREZENTAREA INSTITUŢIEI PUBLICE

1.1. DENUMIREA INSTITUŢIEI PUBLICE. PROFIL. OBIECT DE ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală sunt: Consiliul local municipal, ca autoritate deliberativă şi Primarul ca autoritate executivă, care se aleg în condiţiile prevăzute de lge.

Primaria Municipiului Barlad functioneaza in vechiul Palat Comunal,care era inca din perioada interbelica cea mai impunatoare constructie din oras,fiind o cladire din beton armat ,in cadre si plansee,cu pereti din caramida.

Primăria Municipiului Bârlad este autoritatea publica prin care se realizează autonomia locală în Municipiul Bârlad, ea fiind reprezentată ca autoritate deliberativă de Consiliul Local, iar ca autoritate executivă de Primarul Local, carora li se adaugă secretarul şi aparatul propriu de specialitate.

Primaria Barlad este organizata pe baza principiilor autonomiei locale,a descentralizarii serviciilor publice,eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale si consultarea cetatenilor in problemele locale.

In calitate de principiu de organizare si functionare al administratiei publice locale,autonomia locala reflecta capacitatea autoritatilor locale de a rezolva si a gestiona in nume propriu si sub responsabilitatea lor o parte importanta a treburilor publice in interesul colectivitatilor.

In spiritul autonomiei locale,autoritatile publice local,sunt investite cu anumite competente si raspunderi in domeniul finantelor locale:

- elaborarea si aprobarea bugetelor locale;

- asezarea,incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale in conditiile legii;

- urmarirea executiei bugetelor locale si rectificarea acestora pe parcursul anului bugetar;

- stabillirea si urmarirea modului de prestare a serviciilor publice pentru a spori eficienta lor in beneficiul cetatenilor ;

- administrarea eficienta a bunurilor din proprietatea publica si privata a unitatilor administrativ teritoriale;

- administrarea resurselor financiare pe parcursul executiei bugetare in conditii de eficienta;

- fundamentarea optiunilor si prioritatilor in aprobarea si efectuarea cheltuielilor din bugele locale;

- elaborarea ,aprobarea,modificarea si urmarirea realizarii programelor in perspectiva a unitatilor administrativ teritoriale ca baza a gestionarii bugetelor locale anuale ;

- organizarea si urmarirea efectuarii controlului financiar asupra gestiunilor institutiilor si serviciilor publice din subordine;

Autonomia locala presupune cresterea raspunderii in administrarea resurselor financiare locale,in dimensionarea cheltuielilor in limitele veniturilor ,in intarirea controlului si administrarea datoriei cu prudenta.

Sfera finantelor locale depinde de structura organelor administratiei publice locale si de competenta lor in diverse domenii.Competentele proprii ale colectivitatilor locale in domeniile infrastructurii locale ,constructiei si intretinerii scolilor ,transportului in comun ,serviciilor sanitare si sociale si colectarii rezidurilor menajere reclama formarea si administrarea distincta a unor resurse financiare prin bugetele locale.

Consiliul Local, al Municipiului Bârlad şi Primarul funcţionează ca autorităţi administrative, autonome şi rezolvă treburile publice din Municipiul Bârlad, în condiţiile legii, fiind aleşi conform Legii alegerilor locale.

Consiliul Local al Municipiului Bârlad este format dintr-un număr de 21 de consilieri şi funcţionează în baza Legii nr. 215/2001. Actualul Consiliu Local a fost ales la data de 01.06.2008 şi a fost declarat constituit prin Hotărârea nr. 3/25.06.2008, moment în care şi-a început activitatea.

Lista consilierilor locali alesi la alegerile locale din 01 iunie 2008:

1.ARDELEANU MIHAI – PD-L

2. ARITON TOADER – PSD

3. BANCIANU CRISTINA – PSD

4. BOUROS DUMITRU – PNL

5. BUNEA MARIN – PSD

6. CHIRILA IONITA– PSD

7. COSOSCHI MIHAELA VERONICA – PD-L

8. COSTACHESCU VALERIU – PSD

9. DUMITRASC VIOREL – PSD

10. FERARU CIPRIAN COSMIN - PNL

11. GILEA CONSTANTIN– PSD

12. IAMANDI RAIANU MARIUS– PSD

13. LEONTE MIRCEA– PSD

14. MITREA DANIEL - PSD

15. OLTEANU DANIEL – PNL

16. PECHEANU MARIA – PSD

17. PETCU TRAIAN CONSTANTIN – PSD

18. PLACINTA GABRIELA – PSD

19. PLESU CONSTANTIN CORNELIU – PD-L

20. RADUCANU SORINEL VIOREL –PSD

21. TEODORESCU CONSTANTIN– PSD

Consiliul Local Municipal Bârlad, ca autoritate deliberativă exercită potrivit legii următoarele categorii de atribuţii:

a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;

c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, consiliul local adoptă hotărâri care sunt aduse la îndeplinire de către primar, viceprimar, secretar şi aparatul de specialitate al primarului.

Potrivit specificului şi nevoilor locale şi ţinând cont de mijloacele financiare de care dispune, consiliul local înfiinţează şi organizează servicii publice de interes local în principalele domenii de activitate. Unele din aceste servicii sunt cu personalitate juridică iar altele fără personalitate juridică. Serviciile publice de interes local sunt conduse de către primar.

Primaria Municipiului Bârlad e constituită din primar ,Inginer Constantin Constantinescu şi viceprimar, Dr. Petcu Traian Constantin.

Primăria Municipiului Bârlad este o instituţie publică cu activitate permanentă, care aduce la îndeplinirea efectivă hotărârile Consiliului Local al Municipiului Bârlad. Sediul Primariei Municipiului Bârlad se află pe Str. 1 Decembrie, nr. 21.

Aparatul propriu al Primariei Municipiului Bârlad, prin compartimentele de specialitate: compartimente, servicii, birouri, direcţii, asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Bârlad, a dispoziţiilor Primarului Local al Municipiului Bârlad, a tuturor atribuţiilor ce le revin conform Legii 215/2001 privind administraţia publică locală şi celelalte acte normative în vigoare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Caiet de Practica Primaria Municipiului Barlad.doc