Caiet practică - Primăria Municipiului Moinești

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 5809
Mărime: 49.82KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Pascu
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII UNIVERSITATEA din BACAU “VASILE ALECSANDRI” FACULTATEA DE INGINERIE Specializarea Ingineria si Protectia Mediului in Industrie

Extras din document

1. PREZENTAREA INSTITUŢIEI PUBLICE ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ PRACTICA

1.1 Baza legala de înfiinţare şi legile pe baza cărora îşi desfăşoară activitatea

Primăria Municipiului Moineşti este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al Municipilui Moineşti privind aprobarea organigramei şi numărului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.

Primarul municipiului, Viceprimar, Secretarul municipiului , împreună cu aparatul propriu de specialitate constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria Municipiului Moineşti care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local Moineşti, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

Obiectul de activitate îl reprezintă ansamblul atribuţiilor conferite de lege,pe domenii astfel :

- atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice de interes local ;

- atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a municipiului ;

- atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al municipiului ;

- atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni ;

- atributii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern si extern.

În exercitarea atribuţiilor,Consiliul local aplica legislaţia specifică fiecărui domeniu de activitate,respective legi,Hotărâri ale Guvernului.Ordonanţe si Ordonanţe de urgenţă,Ordine ale Ministerelor,Instrucţiuni şi Norme de aplicare.

Un sistem legal şi juridic adecvat dar şi o preocupare susţinută din partea managerilor pentru pregătirea şi perfecţionarea în rezolvarea dilemelor etice, cu ajutorul specialiştilor şi a consultanţilor, sunt principalele metode în asigurarea unui climat etic, respectării standardelor din acest domeniu, atât la nivelul întregii societăţi cât şi în interiorul organizaţiilor. Instrumente de lucru simple şi nu foarte costisitoare stau la dispoziţia executivilor locali sau a celor de la nivel central : scrisorile către cetăţeni, programele de monitorizare a climatului etic din organizaţie sau auditurile de etică, codurile de etică, regulamentele de ordine interioară sau programele de pregătire devin documente active în acest sens. În plus, şi acesta este unul dintre aspectele vitale pentru asigurarea comportamentului etic, managerul public trebuie să fie un exemplu de comportament integru pentru angajaţii săi dar şi pentru comunitate în general

Codul de conduită a funcţionarilor publici încearcă să explice mai cu seamă ce este un funcţionar public: „funcţionarii publici au obligaţia de a asigura un serviciu de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice”. Deci, persoana care este numită în funcţia publică oferă servicii în folosul cetaţeanului, în acest scop fiindu-i atribuite numeroase competenţe dar şi obligaţii. Regimul juridic al funcţionarilor publici se poate întinde pe o sferă mare de legi. Dar în mod special se aminteşte Statutul Functionarilor Publici Legea 188/1999 republicată, Codul de Conduită a funcţionarilor publici Legea 7/2004 modificată prin Legea 50/2007. De asemnea, Legea 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, şi codurile internaţionale ale Consiliului Europei.

,, Codul nostru de conduită cere ca noi să răspundem grijilor comunităţii în cadrul căreia operăm”.

Obiective fundamentale urmărite pe următorii doi ani:

- Consolidarea infrastructurii locale care presupune: continuarea lucrărilor de reparare şi modernizare a drumurilor;

- Imbunatatirea calitatatii mediului,prin sistemul de colectare selectiva a deseurilor precum si de eliminare a deseurilor ce mai sunt depozitate în locuri nepermise ;

- Continuarea depunerii unor proiecte de finanţare pentru alimentare cu apa,pentru asfaltarea unor portiuni de drumuri comunale si satesti precum si de modernizare a unor unitati scolare si de cultura ;

- Extinderea serviciilor oferite populatiei,atit in plan social cit si al activitatilor gospodaresti,avindu-se in vedere serviciul de salubritate,serviciul pentru situatii de urgenta,etc.

-Resursele financiare ale bugetului local sunt modeste si provin din impozite si taxe de la populatie precum si sume defalcate de la bugetul de stat pentru echilibrarea cheltuielilor locale.

-Resursele bugetare acopera un minimum necesar de cheltuieli pentru buna functionare a institutiei,cu repercursiuni mai slabe in planul desfasurarii actiunilor gospodaresti si al realizarii obiectivelor de infrastructura rurala.

Preview document

Caiet practică - Primăria Municipiului Moinești - Pagina 1
Caiet practică - Primăria Municipiului Moinești - Pagina 2
Caiet practică - Primăria Municipiului Moinești - Pagina 3
Caiet practică - Primăria Municipiului Moinești - Pagina 4
Caiet practică - Primăria Municipiului Moinești - Pagina 5
Caiet practică - Primăria Municipiului Moinești - Pagina 6
Caiet practică - Primăria Municipiului Moinești - Pagina 7
Caiet practică - Primăria Municipiului Moinești - Pagina 8
Caiet practică - Primăria Municipiului Moinești - Pagina 9
Caiet practică - Primăria Municipiului Moinești - Pagina 10
Caiet practică - Primăria Municipiului Moinești - Pagina 11
Caiet practică - Primăria Municipiului Moinești - Pagina 12
Caiet practică - Primăria Municipiului Moinești - Pagina 13
Caiet practică - Primăria Municipiului Moinești - Pagina 14
Caiet practică - Primăria Municipiului Moinești - Pagina 15
Caiet practică - Primăria Municipiului Moinești - Pagina 16
Caiet practică - Primăria Municipiului Moinești - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Caiet Practica - Primaria Municipiului Moinesti.doc

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Ai nevoie de altceva?