Cercetarea unui subsistem-sistem informational si prezentarea ariei de intindere a acestuia in cadrul entitatii Orange SA

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Cercetarea unui subsistem-sistem informational si prezentarea ariei de intindere a acestuia in cadrul entitatii Orange SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 10 pagini .

Redactat in Republica Moldova

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Melnic Tatiana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

Introducere
1. Delimitarea ariei de întindere pentru subsistemul analizat.
a) Delimitarea sistemului informațional (în cazul în care întreprinderea nu este mare). Pentru întreprinderile mari, cu multiple componente organizatorice se va alege pentru analiza detaliată un subsistem informațional, corespunzător unei componente organizatorice;
b) Stabilirea entităților externe aflate în legătură cu sistemul (subsistemul) analizat.
2. Descrierea activității subsistemului informațional.
a) Identificarea și descrierea proceselor de prelucrare (urmărind prelucrările manuale sau cu ajutorul calculatorului, de unde sunt preluate datele, la ce operații de calcul sunt supuse, cum sunt preluate, ce interogări se realizează etc.);
b) Analiza intrărilor și analiza ieșirilor (fluxurile informaționale și documentele care circulă în domeniu).
c) Pentru trei documente contabile se va descrie structura și componența acestora
Concluzie
Anexe

Extras din document

Introducere

Sistemul informațional permite cunoașterea situației existente într-o întreprindere, a situației trecute și anticiparea evoluției viitoare a acesteia, contribuind astfel la elaborarea și îndeplinirea obiectivelor stabilite. Prin intermediul sau se obțin informațiile necesare fundamentarii deciziilor, implementarii acestora precum și cele necesare adaptarii continue a întreprinderii comerciale la schimbarile interne și externe.

Sistemul informațional afectează major atît funcțiile întreprinderii, cît și proiectarea structurilor pe care aceste funcții se bazează, prin urmare organizația în ansamblul ei.

Subsistemele sistemului informațional cuprinde ansamblul datelor, informațiilor, fluxurilor informaționale, circuitelor informaționale, procedurilor informaționale și mijloacelor de tratare a informațiilor implicate în procesul de fundamentare a deciziilor manageriale care contribuie la îndeplinirea sistemului de obiective al organizației.

Sistemul informațional al Orange SA este perfecționat continuu pentru a putea răspunde cerințelor cetățenilor. Dinamica sistemului informațional urmărește schimbările structurale ale mediului social ale normelor impuse. Sistemul informațional este de cele mai multe ori sistemul care impune schimbarea și constrangerile în societate. Modelate informatic, sistemul informatic stochează și prelucrează practic toate documentele din instituție.

Subsistemul informațional al Orange SA se interpune între subsistemul decizional și subsistemul operativ având drept scop asigurarea informațiilor necesare staffului managerial reprezentând în același timp un mijloc de comunicare între celelalte două subsisteme.

1. Delimitarea ariei de întindere pentru subsistemul analizat

1.Delimitarea sistemului informațional corespunzător unei componente organizatorice

In cadrul Orange SA,după cum se observă în anexa 1 a prezentei lucrări există cîteva subsisteme principale:comercial,economic,tehnic și resurse umane. Subsistemul comercial este condus de către directorul comercial,care se subordonează directorului general al companiei.

Subsistemul comercial este principalul subsitem al Orange SA,acesta interacționează nemijlocit cu clienții ,precum și colectează informații referitoare la preferințele clienților,aduce la cunoștința acestora noile oferte,încheie contracte de vînzare - cumpărare cu clienții,duce evidența analitică pe tipuri de telefoane și clienți,și nu în ultimul rînd se ocupă cu prelucrarea informațiilor obținute,și respectiv cu promovarea produselor și serviciilor pe piața internă de desfacere.

În cadrul subsistemului comercial se disting 3 departamente:marketing , ofertare- contractare și vînzări.Deși ,fiecare din aceste compartimente are funcții proprii,diferite de la un compartiment la altul,acestea corelează între ele ducînd la obținerea unui rezultat efectiv pe întreg subsistemul.

2.Stabilirea entităților externe aflate în legătură cu sistemul (subsistemul) analizat.

Întrucît Orange SA este o companie o subsidiară a grupului France Telecom. Aceasta întreține relații externe cu toate companiiile subsidiare a grupului France Telecom,precum Franța, Belgia, MareaBritanie, Elveția, Austria, Polonia, Slovacia, România, Spania,Orientul mijlociu .

Subsistemul comercial ,fiind și cel mai important din cadrul companiei Orange SA, întreține relații externe cu subsitemul comercial al companiilor din țările menționate mai sus.

Colaborarea dintre acestea se realizează prin treninguri,care au loc în fiecare stat pe rind,schimburi de experiență acestea au loc prin comutarea angajațiolor din subsistemul commercial din diverse companii în alta companie dintr-o țară străină, specialiștii din compartimentele susbsitemului commercial se învață unii pe alții noi tactice,metode și tehnici de lucru cu clienții.

Deoarece,Orange SA este o companie de telefonie mobilă cu acoperire de rețea locală acesta colaborează cu țările membre și stabilește tarife roaming pentru ca clienții care tranzitează diverse țări să aibă rețea fără a schimba numărul de telefon.

Ce ține de relațiile subsitemului comercial al Orange SA cu alte companii din Republica Moldova,aceasta colaborează cu subsitemele comerciale din cadrul următoarelor companii:Moldcell SA și Moldetelecom SA.

2. Descrierea activității subsistemului informațional

1. Identificarea și descrierea proceselor de prelucrare

Compania Orange SA este cea mai mare companie de servicii de telefonie din Republica Moldova,care lucrează în mare parte direct cu clienții săi.De aceia, subsitemul comercial utilizează colectarea și prelucrarea informațiilor automatizat, prin intermediul sistemelor informatice.

Subsistemul comercial utilizează sistemul ERP de colectare și prelucrare a informațiilor. Acesta face posibil schimbul de date între aplicații prin intermediul serviciilor Web disponibile pe Internet. Tehnologia principală folosită în ERP în procesul de integrare este XML.XML evită problemele obișnuite ale limbajelor de programare: este extensibil, independent de platformă și suportă internaționalizarea și localizarea.Cu ajutorul acestui sistem sunt colectate, prelucrate și păstrate toate informațiile referitoare la clienții companiei, contractile de vînzare cumpărare , contractele privind abonamentele clienților.

Sistemul ERP permite permite lucrătorilor din subsitemul commercial să ducă evidența analitică și sintetică a tuturor operațiunilor legate de clienți.Din cadrul altor sisteme informatice utilizate de acest subsitem sunt printerul,xerox-ul care asigură înregistrarea datelor pe suport de hirtie,precum și transmiterea unui exemplar clientului,în cazul contractelor de vînzare cumpărare,contractile privind abonamentele.

Fisiere in arhiva (1):

  • Cercetarea unui subsistem-sistem informational si prezentarea ariei de intindere a acestuia in cadrul entitatii Orange SA.docx