Circuite de Telecomunicatii

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1098
Mărime: 169.07KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

Acest model ilustrează modul de realizare a unei analize de intermodulaţie a blocului amplificator.

Modelul generează două sinusoide cu ajutorul blocurilor ”Sine Wave” cărora se poate ajusta câștigul de la valoarea 1până la valorarea 10 prin intermediul celor două blocuri ”Slider Gain” , după care semnalul este însumat prin blocul ”Add” și aplicat unui amplificator care poate amplifica după cinci metode : Rapp model, linear, Cubic polynomial, hyperbolic tangent, Saleh model și Ghorbani model.

După care se poate vizualiza semnalul însumat de la intrarea amplificatorului și cel de la ieșirea amplificatorului prin blocurile ”Spectrum Scope”.

Blocul ”Sine Wave” generează un sinus în timp continuu sau în timp discret.

Acest bloc generează pe mai multe canale reale sau complexe semnalul sinusoidal, cu amplitudine, frecvență și fază indepenente pe fiecare canal de ieșire. Un semnal sinusoidal real este generat atunci când parametrul Output complexity este setat pe Real, și este definit de următoarea expresie:

y=Asin(2πft+φ)

unde A se specifică în parametrul Amplitudine, f exprimat în Hertz specificat în parametrul Frecvență, și φ în radiani specificat în parametrul Fază. Un semnal exponențial complex este generat atunci când parametrul output complexity este setat pe planul complex, și este definit de o expresie de tipul :

y=Ae^(j(2πft+φ))=A{cos⁡(2πft+φ)+jsin(2πft+φ)}

Pentru ambele semnale sinusoidale exprimate în planul complex sau cel real, parametrii amplitudine, frecvență și fază (A, f , φ ) poti fi scalare sau de lungime N vectori, unde N este numărul de canale de la ieșire. Atunci când specifici unul dintre acești parametrii ca lungime de N vector, valorile scalare specificate pentru celelalți parametrii sunt aplicați la fiecare canal.

Parametrul Sample mode specifică proprietatea de eșantionare a blocului, care poate fi continuă sau discretă:

Continuă

În mod continuu sinusoida din canalul i este calculată ca o funcție continuă,

y_i=A_i sin⁡(2πf_i+φ_i ) (real)

sau

y_i=A_i e^(j(2πf_i+φ_i)) (complex)

În acest mod operația blocului este aceeași ca cea din blocul Simulink Sine Wave cu Sample time setat la 0.Acest mod oferă o acuratețe înaltă dar necesită funcții trigonometrice la fiecare pas al simulării, ceea ce este scump.

Discretă

În modul discret, timpul de la ieșirea blocului poate fi generat direct evaluând funcția trigonometrică prin metoda table lookup sau prin cea diferențială.

Blocul "Slider Gain" se foloseşte pentru a varia un câştig scalar într-o simulare utilizând bara de slide (slider).

Blocul acceptă doar o singură intrare şi generează o singură ieşire .

Acest bloc multiplică intrarea cu o valoare constantă (câştig). Intrarea şi câştigul poate fi un vector scalar sau o matrice. Specifici valoarea câştigului în parametrul "Gain" .

Câştigul este convertit din double în datele specificate in bloc.

Blocul "Add" acceptă două semnale fizice de intrare pe care le însumează și le transmite la ieșire ca un singur semnal.

Preview document

Circuite de Telecomunicatii - Pagina 1
Circuite de Telecomunicatii - Pagina 2
Circuite de Telecomunicatii - Pagina 3
Circuite de Telecomunicatii - Pagina 4
Circuite de Telecomunicatii - Pagina 5
Circuite de Telecomunicatii - Pagina 6
Circuite de Telecomunicatii - Pagina 7
Circuite de Telecomunicatii - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Circuite de Telecomunicatii.docx

Ai nevoie de altceva?