Contributia Locala la Schimbarile Climatice - Produse care Promoveaza Dezvoltarea Durabila

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Contributia Locala la Schimbarile Climatice - Produse care Promoveaza Dezvoltarea Durabila.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 39 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

I.INDICATORI COMUNI EUROPENI 3
II. CONTRIBUŢIA LOCALĂ LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE 6
III. PRODUSE CARE PROMOVEAZĂ DEZVOLTAREA DURABILĂ 22
IV. ANALIZA DATELOR DE TEREN 23
V. CONCLUZII 38
BIBLIOGRAFIE 39

Extras din document

I. INDICATORI COMUNI EUROPENI

Doua dintre caracteristici o fac deosebit de inovativă. Prima este concentrarea pe indicatori ce reflectă interacţiunea dintre aspectele sociale, economice şi de mediu un important pas către practici de monitorizare noi, mai integrate. Cea de a doua cracteristiă este aceea că pentru prima dată este posibilă colectarea de informaţii comparabile referitoare la progresele făcute spre o dezvoltare durabilă la nivel local în toată Europa. Această caracteristică poate fi realizată doar dacă un număr mare de autorităţi locale adoptă iniţiativa de monitorizare.

Realizarea unui set european comun de indicatori ai dezvoltării durabile locale a pornit de la o iniţiativă comună a Comisiei Europene, Agenţiei europene de mediu şi a grupului de experţi privind Mediul Urban creat in 1991 de către Comisia Europeană. Aceasta iniţiativă are drept scop încurajarea comunităţilor locale europene de a folosi indicatorii comuni pentru a măsura progresele înregistrate de aceste comunităţi locale pentru realizarea unei dezvoltări durabile locale. Un grup de lucru creat în iunie 1999 a făcut această muncă.

Iniţiativa monitorizării dezvoltării durabile la nivel european. Către un profil al dezvoltării durabile locale Indicatori Comuni Europeni, a fost realizată printr-o abordare de jos în sus de către Grupul de Lucru al Grupului de Experţi privind Mediul Urban în colaborare strânsă cu autorităţile locale din toată Europa.

Această iniţiativă de monitorizare intenţionează să sprijine autorităţile locale în efortul depus către o dezvoltare durabilă şi să ofere informaţii obiective şi comparabile în ceea ce priveşte progresul către dezvoltarea durabilă în toată Europa. Ea se bazează pe un set comun de indicatori integraţi, fiecare indicator reflectând interacţiune dintre aspectele de mediu şi cele sociale. Este conceput să măsoare progresul spre sau dinspre dezvoltarea durabilă, concentrându-se asupra schimbării de-a lungul timpului şi asupra identificării tendinţelor şi direcţiilor mai degrabă decât asupra măsurătorilor absolute.

Autorităţile locale din toată Europa sunt încurajate să participe la iniţiativa de monitorizare prin adoptarea indicatorilor Europeni Comuni şi integrarea lor în sistemele de management municipale existente şi să contribuie activ la dezvoltarea viitoare a acestui set de indicatori adoptaţi voluntar pe perioada de testare ce va urma.

Această participare ar trebui să se bazeze pe acceptarea faptului că Indicatorii Comuni Europeni sunt concepuţi pentru a fi complementari oricăror indicatori definiţi local sau naţional şi că angajarea în această iniţiativă Europeană de monitorizare a dezvoltării durabile nu reprezintă un substitut pentru continuarea altor procese active, la fel de importante, cum ar fi lucrul în prteneriat cu alte categorii interesate, de exemplu locuitorii acestor oraşe,ONG-urile sau comunitatea de afaceri, împărţirea responsabilităţii pentru monitorizare şi alte acţiuni ce contribuie la dezvoltarea durabilă.

Către un profil al dezvoltării durabile locale. Indicatori Comuni Europeni reprezintă o iniţiativă de monitorizare pentru a soluţiona nevoile identificate mai sus. Ea se adaugă şi consolidează experienţa existentă prin valorificarea rezultatelor altor proiecte relevante, permiţând trecerea la practici noi, mai interesante, de monitorizare.

Din perspectiva autorităţilor locale, iniţiativa de monitorizare va oferi un instrument practic de monitorizare a progresului realizat către o dezvoltare durabilă, care să permită dezvoltarea de procese şi iniţiative locale de promovare a durabilităţii precum şi o înţelegere a modului în care comunitatea local şi evoluează în relaţie cu ceilalţi, permiţându-i să îşi recunoască punctele forte şi punctele slabe şi să identifice punctele de unde ar putea învăţa de la ceilalţi.

Mai mult decât atât, iniţiativa de monitorizare va duce la creşterea numărului de activităţi şi instrumente folosite pe plan european pentru sprijinirea şi încurajarea eforturilor de la nivel local. Va servi ca un instrument de evaluare pentru iniţiative de genul European Sustainable City Award Scheme (Schema de Premiere a Oraşelor Europene Durabile) şi continuarea acesteia, precum şi a Bazei de Date a Bunelor Practici în Managementul Urban şi Dezvoltarea Durabilă, permiţând o identificare mai obiectivă a bunelor practici la nivel european. Având la dispoziţie informaţii comparabile care să le permită măsurarea progresului şi identificarea tendinţelor, autorităţile locale vor obţine beneficii mai mari de la aceste activităţi şi instrumente.

Pentru dezvoltarea acestei iniţiative de monitorizare au fost folosite o serie de principii şi ipoteze, care au rezolvat chestiuni de genul: Ce reprezintă indicatorii dezvoltării durabile locale, cum pot fi obţinute practici de monitorizare mai bune şi cum se poate realiza comparaţia.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contributia Locala la Schimbarile Climatice - Produse care Promoveaza Dezvoltarea Durabila.doc

Bibliografie

1. BURTICĂ, G. şi colab–Poluanţi şi mediul înconjurător,Ed. Politehnică, Timişoara 1995;
2. MOHAN, Gh., ARDELEAN, A., - Ecologie şi protecţia mediului. Manual pregătitor, Ed. Saiul, Bucureşti 1993;
3. Raport privind starea mediului înconjurător în Regiunea 5 Vest, Timişoara,2009
4. http://oxigenpentrucartierulmeu.weblog.ro/usercontent/49/49713/Raport_2008
5. www.apmtm.ro/anuala/StareaMediului2005.pdf