Determinarea Parametrilor Aerului Utilizat Pentru Incalzirea pe Perioada de Iarna a Unei Camere de Camin

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Determinarea Parametrilor Aerului Utilizat Pentru Incalzirea pe Perioada de Iarna a Unei Camere de Camin.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

DETERMINAREA SARCINII TERMICE DE IARNĂ
Fluxul termic cedat prin transmisie
Coeficienţii A_(O ) şi A_c
Sarcina termică pentru încălzirea aerului infiltrat prin neetanşeiţăţi
DETERMINAREA SARCINII DE UMIDITATE
2.1 Debite de umiditate degajată
2.2 Debite de umiditate preluată
3. PARAMETRII AERULUI INSUFLAT

Extras din document

Parametrii camerei pentru care se calculează necesarul de caldură pentru încălzire sunt:

Dimensiunile camerei : L l h; 5,1 4,5 2,7;

Grosimea peretelui exterior este de 0,3 m, confecţionat din zidărie de cărămidă cu 0,05 m polistiren expandat (Fig 1);

Pereţii interiori sunt confecţionaţi din 0,3 m zidărie cărămidă (Fig 2);

Podeaua şi plafonul sunt confecţionaţi din beton armat 0,2 m;

Dimensiunea uşii: h 2 m; l = 0,8 m;

Fereastra: h = 1,5 m; l = 1,7 m.

Figura 1. Perete exterior cameră

Figura 2. Perete interior cameră

Etapa 1: DETERMINAREA SARCINII TERMICE DE IARNĂ

Calculul sarcinii termice de iarnă se face conform indicaţiilor SR 1907 1/1997 şi SR 1907 2/1997 cu relaţia:

∆Q=Q_T (1+(A_c+A_o)/100)+ Q_i W (1)

Unde:

Q_T fluxul termic cedat prin transmisie datorită diferenţei de temperatură dintre interior si exterior;

A_c coeficient pentru compensarea suprafeţei reci (SR 1907 1/1997);

A_o adaos pentru orientare (SR 1907 1/1997);

Q_i sarcina termică pentru încălzirea aerului infiltrat prin neetanşeităţi şi deschiderea uşii şi ferestrei.

Fluxul termic cedat prin transmisie

Se calculează ca sumă a fluxurilor cedate prin fiecare element al încăperii (pereţi, plafon, pardoseală, uşă, fereastră) cu relaţia:

Q_T= ∑▒c_m ∙m∙A ∙ (t_i-t_e)/R^ W (2)

Unde:

c_m coeficient de corecţie ce ţine cont de masa specifică astfel: pentru m_pi≤400kg⁄(m^2 ) c_m=1, iar pentrum_pi>400kg⁄(m^2 ) c_m=0,94;

m coeficient de masivitate termică conform STAS 6472/3 89 m 1, pentru elemente de construcţii tip zidărie şi m 0,5 pentru tâmplărie;

A aria suprafeţei fiecărui element al încăperii (m^2);

t_i temperatura din interiorul încăperii, conform tabelului 1 din SR 1907 2/1997,

t_i 20 ;

t_e temperatura din exteriorul încăperii, conform tabelului 8 anexa A SR 1907 1/1997,

t_e 18 , iar pentru încăperile alăturate t_e= t_i –(2…5) ;

Tabel 1. Valoarea maximă a umidităţii relative

Temperatura 0C 22 23 25 27

Umiditatea % 70 65 60 56

R^' rezistenţa termică specifică corectată a elementelor de construcţie (grd ∙ m^2)/W . Se calculează conform tabelului 4 din STAS 6472/3 89, cu indicii preluaţi din anexa A din STAS 6472/3 89 cu urmatoarele relaţii:

Perete exterior R^'= R_se+ R_st (grd ∙ m^2)/W (3)

Unde:

R_se rezistenţa termică specifică la propagarea căldurii prin suprafaţă, la exterior.

R_se 0,042 (grd ∙ m^2)/W

R_st rezistenţa termică specifică la permeabilitate termică conform relaţiei:

R_(st )= d_1/(b_1∙λ_1 )+ d_2/(b_(2 ) 〖∙λ〗_2 ) (grd ∙ m^2)/W (4)

Unde:

d_1 şi d_2- grosimile straturilor peretelui exterior (Fig. 1);

b_(1 )=1,1 şi b_2=1,0 coeficienţi de corecţie în funcţie de tehnologia executării elementului constructiv;

λ_1=0,04 W/(m ∙K) şi λ_2=0,80 W/(m ∙K) coeficienţi de conductivitate termică ale polistirenului, respectiv zidărie.

Perete interior: R^'= R_se+ R_st (grd ∙ m^2)/W unde termenii sunt:

R_se 0,042 (grd ∙ m^2)/W ;

R_st =d/(b∙ λ) (grd ∙ m^2)/W (5)

b 1, din STAS 6472/3 89;

λ 0,80 W/(m ∙K) , din SR 1907 1/1997.

Podea şi plafon: construite din beton armat, relaţia (3) are termenii:

R_se 0,042 (grd ∙ m^2)/W ;

R_st=d^'/(b∙λ_b ) (grd ∙ m^2)/W (6) d^'=0,2 m;

b 1;

λ_b 2,03 W/(m ∙K) .

Fereastră: rezistenţa termică specifică este R^'=0,39 (grd ∙ m^2)/W , conform SR 1907 1/1997.

Uşă: rezistenţa termică specifică este R^'=0,43 (grd ∙ m^2)/W , conform SR 1907 1/1997.

Q_T=0,94∙1∙(l∙h-A_geam )∙(20-(-18))/(0,042+0,05/(1,1∙0,04)+0,3/(1∙0,80))+ 2∙0,94∙1∙L∙h∙(20-18)/(0,042+0,3/(1∙0,80)) +2∙0,94∙1∙L∙l∙(20-18)/(0,042+(o,2)/(1∙2,03))+0,94∙1∙(l∙h-A_uşă)∙(20-15)/(0,042+0,3/(1∙0,80))+1∙0,5∙A_geam∙(20-(-18))/(o,39)+1∙0,5∙A_uşă∙(20-15)/0,43

Q_T=0,94∙1∙(4,5∙2,7-1,5∙1,7)∙38/(0,042+1,13+0,375)+ 2∙1∙0,94∙5,1∙2,7∙2/(0,042+0,375)+2∙0,94∙1∙5,1∙4,5∙2/(0,042+0,098) +0,94∙1∙(4,5∙2,7-2∙0,8)∙5/(0,042+0,375)+1∙0,5∙1,5∙1,7∙38/0,39+ 1∙0,5∙2∙0,8∙5/(o,43)

Q_T=1213,23 W .

Fisiere in arhiva (1):

  • Determinarea Parametrilor Aerului Utilizat Pentru Incalzirea pe Perioada de Iarna a Unei Camere de Camin.docx

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI FACULTATEA DE AGRICULTURĂ SPECIALIZAREA TEHNOLOGIA PRELUCRĂRII PRODUSELOR AGROALIMENTARE