Diagrama Gantt

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 2533
Mărime: 968.91KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Universitatea VALAHIA din Târgovişte Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației Master: Automatică Avansată, Productică și Informatică Industrială

Cuprins

Introducere 3

Ingineria fabricației 4

Etapele procesului de fabricație 5

1. Planificarea 5

2. Ordonanțarea operațiilor 6

3. Lansarea în execuție 6

Diagrama GANTT 7

1. Descriere 7

2. Etapele realizării unei diagrame Gantt 8

3. Avantaje 8

Exemplu – realizare rețea informatică 9

1. Descrierea problemei 9

2. Lista de activități 9

3. Realizarea diagramei Gantt 10

Concluzii 14

Bibliografie 14

Extras din document

Introducere

Economia de piaţă, cu rigorile şi exigenţele ei, face necesară trecerea de la cantitate la calitate, iar accentul trebuie pus pe abordarea domeniilor de vârf ale ştiinţei, pe tehnologia avansată şi pe metodele manageriale eficiente.

Industrializarea rapidă, diversificarea pieței, creșterea consumului de bunuri și servicii, introducerea automatizării și calculatoarelor în toate domeniile de activitate au constituit premizele dezvoltării accelerate a sistemelor de producție la nivel industrial.

Industria manufacturieră trebuie să reacționeze rapid la schimbările pieței și să utilizeze la maxim resursele disponibile, resurse ce pot fi materiale, economice, umane sau de timp.

Metodele şi mijloacele de producţie ale industriei sunt influenţate de prezenţa calculatoarelor, roboţilor, automatelor programabile, comenzilor numerice etc.

După apariţia maşinilor-unelte cu comandă numerică, evoluţiile au fost în principal marcate de dezvoltarea într-un ritm accelerat a tehnicii de calcul, centrelor de prelucrare, tehnologiilor de grup, sistemelor DNC (Direct Numerical Control), senzorilor, tehnicilor de modelare geometrică şi procesare grafică a datelor, simulării, sistemelor CAD/CAM (Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing), sistemelor şi tehnicilor de diagnosticare, limbajelor de programare de nivel înalt, sistemelor expert și inteligenţei artificiale.

Tehnologiile hardware, îmbinate cu noile realizări software fac posibile proiectarea și fabricația asistată de calculator, modelarea și simularea proceselor de producție înainte de lansare, cu scopul optimizării fluxului de fabricație și creșterii calității produsului finit.

Ingineria fabricației

Ingineria reprezintă o activitate cheie într-un sistem de fabricaţie. Ea determină funcţiile şi modul de proiectare a produsului, având o influenţă majoră asupra procesului de fabricaţie în sine.

Odată ce produsul a fost proiectat, 70% din costul fabricaţiei este fixat. Din acest motiv, trebuie să existe o colaborare strânsă între inginerie şi fabricaţie. Ingineria se bazează pe manuale, standarde, cataloage, baze de date de produs, programe de simulare şi suport CAD.

O sursă importantă de cunoaştere pentru ingineria produsului este marketing-ul, controlul calităţii şi studiul comenzii beneficiarului. Aceste activităţi trebuie să fie monitorizate permanent pentru produsele noi în scopul evitării reclamaţiilor beneficiarului. Ingineria fabricaţiei concepe, proiectează şi testează produsul.

Ingineria întreprinderii reprezintă o ramură a Ingineriei sistemelor, ce aplică cunoștințele și metodele celei din urmă în dezvoltarea unei afaceri.

Această ramură a ingineriei examinează fiecare aspect al întreprinderii, incluzând procesele afacerii, fluxul de informații și structura organizațională. Ea se poate axa, fie pe dezvoltarea întreprinderii ca întreg, fie doar pe dezvoltarea și integrarea unor anumite componente ale afacerii.

În domeniul ingineriei și-a făcut apariția o formă mai generală a ingineriei întreprinderii, ce îmbină cunoștințele și principiile unor ramuri precum analiza, proiectarea și implementarea cu metodele de operare ale elementelor asociate unei întreprinderi.

În esență, această disciplină se află la intersecția dintre mai multe domenii, ce îmbină ingineria sistemelor cu managementul strategic, în încercarea de a dezvolta întreaga întreprindere în ceea ce privește produsele, procesele și operațiunile afacerii.

Preview document

Diagrama Gantt - Pagina 1
Diagrama Gantt - Pagina 2
Diagrama Gantt - Pagina 3
Diagrama Gantt - Pagina 4
Diagrama Gantt - Pagina 5
Diagrama Gantt - Pagina 6
Diagrama Gantt - Pagina 7
Diagrama Gantt - Pagina 8
Diagrama Gantt - Pagina 9
Diagrama Gantt - Pagina 10
Diagrama Gantt - Pagina 11
Diagrama Gantt - Pagina 12
Diagrama Gantt - Pagina 13
Diagrama Gantt - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Diagrama Gantt.doc

Alții au mai descărcat și

Achizitionarea unei Linii noi pentru Producerea de Confectii Vestimentare SC Modam SRL

Achizitionarea unei linii noi pentru producerea de confecţii vestimentare S.C. MODAM S.R.L. CAP. I Descrierea activitatii curente 1.1 Date de...

Conceptul de incluziune socială

Incluziunea socială se bazează pe accesul indivizilor și al familiilor la un set de standarde sociale, sub formă de drepturi sociale. Altfel spus,...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Ai nevoie de altceva?