Evaluarea Performantelor Functionarilor Publici in Cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Evaluarea Performantelor Functionarilor Publici in Cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 36 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

Cuvinte cheie: resurse umane, performanţe, evaluare, metode, competente, atributii, control, proceduri, scop, ANPC, strategie

Începuturile protecţiei consumatorilor în România stau sub semnul căutărilor celor mai bune căi de a adopta principiile ce stau la baza relaţiei consumator - operator economic (pe atunci, agent economic) şi de a le adapta regimului de viaţă românesc.

Ordonanţa nr. 18/1992 reprezintă actul de naştere al instituţiei care acţionează pentru realizarea strategiei politicii şi obiectivelor guvernamentale în domeniul protecţiei vieţii, sănătăţii şi securităţii consumatorilor, precum şi al intereselor legitime ale acestora.

Necesitatea evaluării performanţelor nu poate fi pusă la îndoială. Un sistem coerent şi eficient de gestionare a resurselor umane aparţinând fie unei organizaţii, fie unei instituţii publice presupune, cu obligativitate, instituirea şi derularea unor proceduri standardizate de apreciere şi evaluare.

Managementul performanţei asigură ca activitatea angajaţilor într-o instituţie publică să fie congruentă cu obiectivele acesteia, însumând procesul de evaluare şi management al eficienţei şi eficacităţii angajaţilor alături de procesele strategice, de dezvoltare şi administrative.

Evaluarea personalului urmareste măsurarea a două tipuri de caracteristici: umane şi profesionale. Privind într-un sens mai larg, sistemul de evaluare a performanţelor personalului este determinat de ansamblul de directive, mijloace, tehnici, politici şi practici ale managementului resurselor umane menite să măsoare şi să aprecieze contribuţia individuală şi/sau de grup la performanţa globală a organizaţiei.

Totodată evaluarea performanţelor este un mecanism de consolidare a valorilor şi culturii organizaţionale.

Necesitatea evaluării performanţelor funcţionarilor publici din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (A.N.P.C.)

Evaluarea performanţelor profesionale este o practică de resurse umane, prezentă în toate instituţiile româneşti, fiind impus de legislaţia din domeniul muncii.

Utilitatea evaluării este evidentă în cazul A.N.P.C.-ului, fiind reprezentată atât de motivaţii interne (luarea unor decizii legate de salarizare, premieri, promovarea funcţionarilor publici eficienţi) cât şi de unele externe (ce se referă la calitatea serviciilor oferite şi gradul de satisfacere al clienţilor, materializat în numărul de reclamaţii primite).

În România evaluarea performanţelor este realizată într-un mod foarte formal, fără a avea implicaţii asupra angajaţilor din varii motive: ori managerii publici superiori doresc să câştige o mai mare popularitate ori nu doresc să fie evaluaţi la rândul lor. De asemenea legislaţia în vigoare prevede ca standardele de performanţă reprezintă ansamblul normelor care reglementează specificul activităţilor şi operaţiunilor unui post.

Necesitatea evaluării în cazul instituţiei analizate survine din schimbările intervenite în mediul economic actual, ce a impus utilizarea unui instrument managerial care să ofere o imagine cât mai clară asupra obiectivelor instituţiei. Factorii care au generat o astfel de necesitate sunt:

• restricţiile bugetare;

• creşterea complexităţii serviciilor oferite;

• utilizarea crescândă a noilor tehnologii.

Luând în considerare unul dintre scopurile Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, şi anume asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale consumatorilor, necesitatea unei evaluări a performanţelor apare pe de o parte deoarece:

• se doreşte identificarea zonelor de activitate care au nevoie de schimbări în cadrul instituţiei;

• este nevoie de îmbunătăţirea activităţii A.N.P.C.-ului;

• performanţa resurselor umane este cel mai bun indicator al calităţii serviciilor oferite cetăţenilor.

Pe de altă parte, evaluarea performanţelor în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor este utilă deoarece, conform unui studiu realizat de Comisia Europeană, două treimi din populaţie nu are încredere în instituţiile care ar trebui sa protejeze drepturile consumatorilor.

Analiza performanţei în cazul A.N.P.C.-ului urmăreşte schimbarea unor sarcini de serviciu şi crearea a noi standarde sau identificarea unui sistem defectuos ce trebuie schimbat.

În concluzie, într-o instituţie există puţine activităţi de o asemenea importanţă ca cea a evaluării şi de aceea trebuie să i se acorde o mare importanţă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Evaluarea Performantelor Functionarilor Publici in Cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.doc

Alte informatii

Proiect Managementul Resurselor Umane