Exploatarea Utilajului Agricol

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Exploatarea Utilajului Agricol.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 7 fisiere doc, pdf de 25 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mihail Gadibadi

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

INTRODUCERE.2
1. Caracteristica gospodăriei.4
2. Calculul fişei tehnologice de operaţii pentru aratul printre rânduri în vie.7
2.1. Cerinţele agrotehnice impuse procesului de plantare.7
2.2. Pregătirea ogorului pentru lucru.7
2.3. Pregătirea agregatului pentru lucru.8
2.4. Calculul componenţei optime a agregatului maşină tractor.9
3. Calculul fişei tehnologice de operaţii pentru pregătirea agregatului pentru stropitul în vie.15
3.1. Date iniţiale.15
3.2. Cerinţe agrotehnice.15
3.3. Pregătirea maşinii către lucru.15
4. Concluzie.18
BIBLIOGRAFIE.19

Extras din document

INTRODUCERE

Concepţia de agricultură durabilă şi ecologică în Republica Moldova a apărut ca o alternativă a agriculturii convenţionale (tradiţionale). Agricultura durabilă se bazează pe dezvoltarea integrală a întregului sistem de agricultură, care este analizat şi apreciat ştiinţific nu numai după efectul imediat, dar şi cel de durată. Fără optimizarea ştiinţific argumentată şi ecologic echilibrată a tuturor sistemelor încadrate în acest complex agronomic integrat nici nu poate fi vorbă despre agricultură durabilă.

Una din principalele probleme ale etapei actuale de dezvoltare a societăţii constă în sporirea producţiei agricole cu cheltuieli minime de muncă şi de mijloace. Specificul agriculturii rezidă din faptul că ea sete legată de cultivarea plantelor agricole de diferite specii şi varietăţi, care se deosebesc prin durata şi complexitatea lucrărilor efectuate. Oportunitatea şi calitatea proceselor tehnologice necesită mecanizarea complexă a lor – factor important al executării înalt productive a lucrărilor pentru obţinerea recoltelor programate.

Programarea recoltelor ale plantelor agricole prevede: determinarea nivelului recoltei potenţial posibile în baza valorii factorului pedo - climateric; întocmirea fişelor tehnologice a măsurilor agronomice şi tehnice de asigurare a recoltei garante; modificarea tehnologiei în procesul vegetaţiei în funcţie de condiţiile climaterice şi de dezvoltare a plantelor.

Baza tehnică materială a mecanizării proceselor tehnologice în producţia agricolă o constituie sistemul de maşini care reprezintă un ansamblu de diferite maşini interfuncţionale conform procesului tehnologic, aplicarea cărora asigură ciclul închegat al producţiei de înaltă calitate.

În prezenta lucrare sunt descrise şi analizate procesele mecanizate a producţiei agricole; exploatarea maşinilor în cadrul tehnologiilor moderne de cultivare a plantelor agricole; problemele şi căile sporirii eficacităţii folosirii parcului de maşini şi tractoare şi toate aceste chestiuni în interconexiunea şi interdependenţa lor respectând cerinţele referitoare la mediul ambiant şi cel de trai.

Efectuarea proceselor mecanizate în producţia agricolă, întreţinerii tehnice şi reglajelor tehnologice a maşinilor complexe necesită o înaltă calificare a personalului, un nivel corespunzător al mecanizării şi organizării acestor lucrări.

În legătură cu cele menţionate absolvenţii instituţiilor de învăţământ agricol, specialiştii şi producătorii agricoli trebuie să cunoască nu numai bazele teoretice ale mecanizării proceselor tehnologice în agricultură, dar să posede deprinderi practice de executare a operaţiilor tehnologice la cultivarea plantelor agricole, de întreţinere şi diagnosticare tehnică a maşinilor, pregătirea tehnologică şi folosirea eficientă a agregatelor agricole

1. Caracteristica gospodăriei.

„AGROFERMOTECH” SRL a fost fondată în august 2001, după forma de activitate ca Societate cu Răspundere Limitată (SRL) cu certificat de înregistrare - numărul 103120835 din 21.08.2001 şi Cod fiscal 1003600083393. Compania are cont de decontare, bilanţ autonom, în activitatea sa se conduce de legislaţia R.Moldova, de Statut şi Contractul de Constituire a Societăţii. În cadrul companiei activează 29 persoane. La fel îşi petrec practica de producţie şi studenţi ai UASM.

“AGROFERMOTECH” SRL este un pilon important în vederea îmbunătăţirii competitivităţii pe plan naţional a agriculturii prin consolidarea capacităţii celui mai important participant al lanţului valoric – producătorul agricol autohton, asigurîndu-i oportunitatea de a-şi implementa cunoştintele în domeniul agrar.

Compania şi-a accentuat atenţia asupra creării unei structuri interne bine chibzuite, cu personal calificat, înzestrat tehnic, care zi de zi acordă beneficiarilor săi asistenţa necesară, de o calitate profesională înaltă. Ea are ca scop de bază creşterea bunăstării producătorilor agricoli din Republica Moldova, prin exprimarea şi promovarea intereselor acestora.

Fisiere in arhiva (7):

  • Coala1.pdf
  • Coala2.pdf
  • Coala3.pdf
  • Darea de seama.doc
  • F.T.mere.doc
  • F.T.pere.doc
  • F.T.vie.doc