Fabricarea Utilajului Petrolier si Petrochimic

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Fabricarea Utilajului Petrolier si Petrochimic.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 23 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

1. Analiza datelor de bază, refacerea desenului de execuţie şi stabilirea caracterului producţiei
2. Analiza caracteristicilor materialului piesei şi alegerea semifabricatului
3. Stabilirea ultimei operaţii de prelucrare mecanică pentru fiecare suprafaţă şi a succesiunii operaţiilor tehnologice
4. Proiectarea succesiunii aşezărilor şi fazelor pentru toate operaţiile de prelucrare mecanică (˝film˝ tehnologic)
5. Determinarea adaosului total şi a adaousurilor de prelucrare intermediare
6. Alegerea sculelor aşchietoare
7. Determinarea parametrilor operaţiilor tehnologice de prelucrare mecanică
8. Determinarea normelor tehnice de timp a operaţiilor tehnologice
9. Calculul principalilor indicatori tehnico-economici ai fabricaţiei
10. Norme cu privire la securitatea muncii, sănătatea muncitorilor şi protecţia mediului
11. Concluzii
12. Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

Rolul acestui proiect este acela de a elabora concret tehnologia de fabricare a unei furci OLC45.

Pentru realizarea proiectului se parcurg toţi paşii necesari, paşi structuraţi pe capitole.

Ca date de bază sunt:

- desenul de execuţie;

- mărimea lotului de fabricaţie.

Se va porni cu caracterizarea materialului şi alegerea semifabricatului. Va urma stabilirea succesiunii operaţiilor tehnologice, a aşezărilor şi fazelor de prelucrare mecanică. În capitolul 5 se vor determina adaosurile de prelucrare şi dimensiunile interoperaţionale.

Semifabricatul ales va suferi diverse operaţii de prelucrare prin aşchiere precum: strunjirea, frezarea. În acest scop se vor alege utilajele folosite şi SVD – urile necesare.

Pentru fiecare fază de prelucrare se vor determina parametrii regimului de aşchiere şi timpul normat de muncă. Cu ajutorul acestor norme de timp se vor remunera muncitorii şi se vor stabili cheltuielile de producţie rezultate în timpul funcţionării utilajelor.

În final se va face un calcul economic de stabilire a variantei optime de proces tehnologic şi se vor stabili normele de tehnică a securităţii muncii şi protecţia mediului.

Capitolul 1. Analiza datelor de bază, refacerea desenului de execuţie şi stabilirea caracterului producţiei

Procesele tehnologice de prelucrare mecanică reprezintă cea mai complexă componentă a procesului de fabricare a pieselor şi generează de obicei costuri mari.

Obiectivul activitaţilor de proiectare a acestor procese îl constituie elaborarea unei documentaţii tehnologice prin aplicarea căreia să se obţină piese cu calităţi cerute de documentaţia de execuţie, în cantităţile prevăzute în planul de producţie, cu costuri minime.

Prin tema proiectului la disciplina Fabricarea Utilajului Petrolier si Petrochimic se cere proiectarea elaborării tehnologiei de fabricaţie a piesei „Furcă”, conform desenului de execuţie FU.26.14 ID. Piesa urmează să se fabrice într-o unitate ce dispune de dotările uzuale necesare prelucrărilor mecanice, iar lotul de fabricație este de 2000 bucăți.

Analiza critică a desenului de execuţie trebuie să evidenţieze în principal tehnologicitatea piesei, astfel se identifică urmatoarele observaţii:

• Piesa este de tip furcă este prevazută a fi executată din oţel OLC45;

• Desenul de execuție este reprezentat la scară;

• Cotele funcționale au precizia indicată prin poziția câmpului de toleranță;

• Rugozitatea generală (pentru suprafeţele în care nu s-a precizat în mod expres) este Ra=25;

• Nu sunt indicate condiții tehnice suplimentare;

• O neconformitate o reprezintă indicatorul, care ulterior va fi modificat pentru a corespunde cerințelor actuale.

Procesul de producţie este influenţat de cantitatea produselor fabricate, complexitatea constructive şi tehnologică a acestora, stabilitatea în timp a fabricaţiei, caracterul ulutilajelor, sculelor şi dispozitivelor, modul de amplasare al utilajelor, productivitatea fabricaţiei, calificarea muncitorilor şi nivelul de elaborare a documentaţiei tehnologice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Fabricarea Utilajului Petrolier si Petrochimic.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI FACULTATEA: INGINERIE MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ DEPARTAMENTUL: INGINERIE MECANICĂ SPECIALIZAREA: INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC