Impaduriri

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Impaduriri.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 27 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

CAPITOLUL 1
DESCRIEREA GENERALA A UNITĂŢII DE PRODUCŢIE
1.1. Localizarea geografică şi situaţia adminsitrativă
1.2. Studiul condiţiilor staţionale
1.2.1. Condiţii geologice şi geomorfologice
1.2.2. Condiţii climatice
1.2.3. Condiţii edafice
1.2.4. Sinteze staţionale
1.3. Studiul vegetaţiei forestiere
1.3.1. Formarii forestiere şi tipuri naturale fundamentale de pădure
1.3.2. Analiza structurii actuale a fondului forestier
CAPITOLUL 2

Extras din document

FUNDAMENTAREA SOLUŢIILOR DE ÎMPĂDURIRE

2.1. Identificarea şi caracterizarea unităţilor de cultură forestieră

Identificarea suprafeţelor de împădurit din cuprinsul U.P., respectiv stabilirea unităţilor amenajistice (u.a.) în care sunt necesare intervenţii cu lucrări de împădurire se va face pe baza specificărilor făcute în amenajament la rubrica "lucrări propuse" din descrierea parcelară.

După stabilirea suprafeţelor de împădurit se trece la constituirea unităţilor de cultură forestieră (u.c.f. -uri) şi apoi la caracterizarea lor din punct de vedere staţionai şi al vegetaţiei.

Unitatea de cultură forestieră reprezintă o porţiune de teren omogenă sau cu variabilitate restrânsă din punct de vedere al condiţiilor fizico-geografice, topoclimatului, solului, substratului litologic şi al vegetaţiei naturale, porţiune pe care urmează a se executa o anumită categorie de lucrări de împădurire (reîmpăduriri, refaceri, substituiri etc.), adoptându-se tehnologii unice de instalare şi îngrijire a culturilor forestiere. O unitate de cultură forestieră nu poate fi mai mică de 0,5 ha şi nici nu poate depăşi limitele unei parcele (unităţi) amenajistice. Ea cuprinde, după caz, parcela întreagă sau o porţiune din parcelă (o subparcelă sau un grup de subparcele). U.c.f.-ul va purta acelaşi cod (simbol) ca şi parcela sau subparcelă peste care se suprapune.

2.2. Situaţia actuală a terenurilor de împădurit

Intervenţia cu lucrări de împădurire apare necesară, în măsură mai mare sau mai mică, mai devreme sau mai târziu, în orice unitate de producţie, indiferent de localizarea ei în spaţiul geografic al ţării. Necesitatea intervenţiei artificiale pentru instalarea culturilor forestiere se impune într-o mare diversitate de situaţii, determinate de particularităţile staţionale şi de vegetaţie ale terenurilor de împădurit.

Din necesităţi practice s-a procedat la o sistematizare a terenurilor de împădurit în raport cu natura folosinţei lor anterioare, cât şi cu specificul vegetaţiei lemnoase, în măsura în care este semnalată. S-au diferenţiat, în final, patru categorii de terenuri, care includ multitudinea de situaţii ce pot fi întâlnite în cuprinsul fondului forestier în care trebuie să se intervină cu lucrări de împăduriri

Unităţile amenajistice pentru care s-a stabilit prin amenajament intervenţia cu lucrări de împăduriri se vor încadra în una din aceste categorii de terenuri. Pentru încadrarea corectă a fiecărei unităţi amenajistice în categoria corespunzătoare stării actuale a terenului de împădurit, se vor analiza datele din descrierea parcelară, completate cu date obţinute din observaţii efectuate pe teren. încadrarea parcelelor în categorii de terenuri de împădurit (prezentate sintetic - tabelul 1) trebuie însoţită de un scurt memoriu justificativ.

Încadrarea u.c.f-urilor pe categorii de terenuri de împădurit

Tabelul 1

Nr. Crt. Categorii de teren de împădurit Cod categorie u.c.f. Suprafața

ha %

0 1 2 3 4 5

1 Suprafețe ocupate de culturi artificiale alcatuite din specii ale caror cerinte ecologice sunt in mica masura satisfacute de conditiile stationale respective.

B4

47b

45g

45i 1,3

0,5

0,5

Total 2,3 14,55

2 Suprafețe ocupate de arborete parcurse cu taieri de crang simplu in care apar portiuni goale neregenerate unde este posibila si indicata introducerea unor specii valoroase.

C3 42c

423a

45f 8,0

5,2

0,3

Total 13,5 85,44

Total general 15,8 100

Fisiere in arhiva (1):

  • Impaduriri.docx