Instalatii de Incalzire Centrala cu Apa Calda

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Instalatii de Incalzire Centrala cu Apa Calda.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 51 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

1. Introducere 4
1.1. Confortul termic în încăperile încălzite
1.2. Factorii confortului termic
1.3. Surse de căldură
1.4. Clasificarea reţelelor termice
1.5. Alcătuirea şi funcţionarea instalaţiilor de încălzire centrală
2. Stadiul actual al instalaţiei de încălzire centrală 14
2.1. Stadiul actual pe plan naţional
2.2. Stadiul actual pe plan internaţional
3. Alegerea soluţiei constructive şi justificarea ei 24
4. Calcule de dimensionare 35
4.1. Stabilirea necesarului de căldură pentru încălzire 35
4.2. Preparare apă caldă menajeră 35
4.3. Necesar total de căldură pentru centrala termică 36
4.4. Alegerea echipamentelor 36
4.4.1. Cazane 36
4.4.2. Arzătoare 37
4.4.3. Vase de expansiune 38
4.4.4. Boilere 39
4.4.5. Pompe 40
4.4.6. Vane de reglaj cu 2 şi 3 căi 42
4.4.7. Coşul de fum 43
5. Montarea, funcţionarea, întreţinerea instalaţiei de încălzire centrală cu apă caldă 44
5.1. Montajul centralelor termice pe gaz 44
5.2. Funcţionarea centralelor termice 44
5.3. Lucrări de întreţinere – reparaţie 45
6. Calculul economic 46
7. Concluzii 49
Bibliografie 51

Extras din document

1. Introducere

1.1. Confortul termic în încăperile încălzite

Caracterul clădirilor şi încăperilor încălzite, scopul şi modul de utilizare a acestora sunt foarte diferite. Cerinţele termice şi de umiditate pentru interiorul acestora sunt, de asemenea, diferite. Aceste cerinţe sunt stabilite fiecare, pornind de la cerinţele asigurării senzaţiei de confort termic uman al utilizatorilor acestor clădiri, sau de la necesitatea asigurării parametrilor interiori termici şi de umiditate în conformitate cu activităţile efectuate, a duratei de viaţă a construcţiei, a instalaţiilor, a eventualelor procese tehnologice. [18]

Noţiunea de confort termic implică atât microclimatul dintr-o încăpere, cât şi factori de natură psihologică şi mentală. Realizarea unui confort termic adecvat este foarte importantă, deoarece afectează întregul moral uman.

Chiar dacă organismul uman se adaptează la mediul înconjurător prin strategii adaptive de genul îmbrăcare, dezbrăcare, schimbare de poziţie, mutarea în alte zone din incintă de alt nivel termic, etc., acestea nu sunt de durată şi nu rezolva întotdeauna corespunzător problema reglajului termic.

În cazul hotelurilor şi restaurantelor, confortul termic trebuie să satisfacă o mulţime de persoane care desfăşoară activităţi diferite şi care au necesităţi diferite, adeseori în aceeaşi încăpere. Se defineşte confortul termic rezonabil atunci când majoritatea este satisfăcută. Se consideră 80% dintre ocupanţii unei incinte o limită rezonabilă pentru un număr minim de oameni care trebuie mulţumiţi de confortul temic creeat.

Evaluarea confortului termic este subiectivă şi include satisfacţia, acceptarea sau reacţii negative. [1]

1.2. Factorii confortului termic

Factorii care determină confortul termic sunt cei care influenţează schimbul de căldură dintre om şi mediul ambiant, şi anume:

- temperatura aerului interior – se defineşte ca temperatura medie a aerului din jurul corpului uman, la distanţă faţă de radiaţia surselor de căldură, variaţiile de temperatură ale aerului din interior sunt sesizate de organismul uman, care tinde să menţină constant schimbul de căldură cu mediul ambiant;

- umiditatea relativă a aerului – se defineşte ca raportul dintre presiunea parţială a vaporilor de apă şi presiunea de saturaţie la o anumită temperatură şi presiune, umiditatea relativă influienţează schimbul de căldură al unei persoane cu mediul înconjurător prin evaporarea transpiraţiei la suprafaţa pielii;

- viteza aerului din încapere – este un factor foarte important pentru organismul uman, fiind stabilită diferenţiat în funcţie de destinaţia încăperii, tipul activităţii efectuate, anotimp, vârstă, starea sănătăţii, îmbrăcămintea, sexul, categoria de caracter sau chiar rasa persoanelor din incintă;

- temperatura medie de radiaţie – este definită ca medie ponderată a temperaturilor superficiale ale elementelor ce delimitează spaţiul interior (pereţi, ferestre, plafon, pardoseală), precum şi a corpurilor de încălzire din incintă;

- producţia de căldură a corpului uman (căldura metabolică) – reprezintă factorii de bază care influienţează echilibrul termic al corpului uman ;

- îmbrăcămintea – izolaţia termică dată de o ţinută vestimantară se caracterizează prin rezistenţele termice ale elementelor îmbrăcămintei, care variază în limite foarte largi.

Valoarile parametrilor din interiorul clădirii, respectiv din interiorul încăperii, depind de debitul agenţilor nocivi din spaţiu. Agenţii nocivi pot avea ori caracter energetic (aporturi de căldură, pierderi de căldură), ori caracter material (solid, lichid, gazos). [1]

1.3. Surse de căldură

Sursele de căldură pentru sistemele de încălzire centrală sunt :

- centralele termice;

- punctele termice.

Centrale termice

Prin centrală termică înţelegem o clădire independentă, o clădire anexă specială, încăpere sau spaţiu rezervat în care se găsesc unul sau mai multe cazane cu apă caldă, apă fierbinte sau abur pentru încălzire centrală, preparare apă caldă de consum, instalaţii de ventilaţie şi aer condiţionat, eventual pentru alte utilizări (ex. gătit, sterilizare, deshidratare). În centralele termice în afară de cazane se mai găsesc şi alte echipamente adiţionale care asigură o funcţionare optimă a sursei.

Fig 1.1. Schema unei centrale termice murale [20]

Fisiere in arhiva (1):

  • Instalatii de Incalzire Centrala cu Apa Calda.doc

Bibliografie

[1] Nicolae Ţane, R. N. Ţane, W. Thierheimer – Instalaţii şi echipamente pentru hoteluri şi restaurante, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2011
[2] www.amenajariinterior.com
[3] www.arenainstalatiilor.ro
[4] www.business24.ro
[5] www.calor.ro
[6] www.calorserv.ro
[7] www.casesolare.ro
[8] www.centrale.ro
[9] www.climatehnic.ro
[10] www.danfoss.com/Romania
[11] www.einstal.ro
[12] www.hores.ro
[13] www.panouriradiante.ro
[14] www.panouriradiante.co
[15] www.panouri-radiante.net
[16] www.romstal.ro
[17] www.romstal.md
[18] www.scribd.com
[19] www.scritube.com
[20] www.tehnoelectric.eu
[21] www.termocontrol.ro
[22] www.ttonline.ro
[23] www.wilocom.ro
[24] www.wikipedia.org

Alte informatii

Universitatea Trasilvania din Braşov Facultatea de alimentaţie şi turism Specializarea: Inginerie şi management în industria turismului