Instruirea Lucratorilor in Domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca in Cadrul SC AS Decor SRL Ploiesti

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Instruirea Lucratorilor in Domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca in Cadrul SC AS Decor SRL Ploiesti.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 31 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Constantin Stoica

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

CAP. I - INTRODUCERE
Cap. II - INSTRUIREA LUCRATORILOR IN DOMENIUL S.S.M.
Cap. III - PROCEDURA - INSTRUIREA ELECTRICIANULUI IN

Extras din document

DOMENIUL S.S.M. IN CADRUL S.C. AS DECOR S.R.L.

Cap. I INTRODUCERE

1. PRINCIPALELE ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA

SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

a) CONSTITUŢIA ROMÂNIEI , statuează şi garantează dreptul la viaţă , integritate fizică şi psihică , precum şi dreptul la protecţie socială al tuturor cetăţenilor.

Constitutia dispune masuri de protectie care privesc securitatea si igiena muncii, instituirea salariului minim garantat in plata, repausul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii speciale si deosebite, precum si protectia femeilor, a tinerilor si a unor persoane dezavantajate.

Acest lucru este prevazut in urmatoarele articole:

Art. 22(1) „ Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritatea fizică şi psihică ale persoanelor sunt garantate.”

Art. 41(1) „Dreptul la munca nu poate fi ingradit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si a locului de munca este libera.”

Art. 41(2) „Salariaţii au dreptul la masuri de protecţia socială. Acestea privesc securitatea şi sanatatea salariatilor, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe tara, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii deosebite sau speciale, formarea profesionala, precum şi alte situaţii specifice, stabilite prin lege.”

Art. 41(3) „Durata normala a zilei de lucru este, in medie, de cel mult 8 ore.”

Art. 41(4) „La munca egala, femeile au salariu egal cu barbatii.”

Art. 41(5) „Dreptul la negocieri colective in materie de munca si caracterul obligatoriu al conventiilor colective sunt garantate.”

b) CODUL MUNCII , Act legiuitor care reglementeaza toate relatiile de munca; C.M. cuprinde si norme de drept pentru relatiile sociale care trebuie sa se creeze in legatura cu prevenirea riscurilor pentru sanatatea, integritatea sau viata angajatilor.

In Titlul V, referitor la SSM, se stabilesc principii de baza in realizarea securitatii muncii:

- importanta acordata de Statul Român problematicii SSM;

- modul de stabilire a masurilor de SSM;

- integrarea SSM din faza de proiectare si realizare a constructiilor si echipamentelor de protectie (E.P), la amplasarea acestora, precum si la introducerea de noi tehnologii;

- dreptul la echipament individual de protectie (E.I.P.) adecvat conditiilor de munca, la alimentatie speciala (alimentatie de protectie);

- obligatii principale ale conducerii unitatilor si angajatilor;

- cine raspunde pentru realizarea masurilor de SSM.

c) LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA , NR. 319/2006

Reprezinta actul normativ in baza caruia se desfasoara intreaga activitate de SSM in România. Ea indeplineste „Rolul de lege fundamentala pentru realizarea securitatii muncii” (element generator pentru toate prevederile normative cu caracter de SSM).

d) NORME METODOLOGICE

Reglementeaza procedurile de aplicare a unor principii prevazute in legislatia primara si care sunt nominalizate expres in Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

e) STANDARDE DE SECURITATEA MUNCII

Standard - un document stabilit prin consens, aprobat de un organism recunoscut, care cuprinde linii directoare, terminologie sau caracteristici destinate unor utilizări comune, repetate şi care au drept scop să realizeze un maximum de ordine într-un context dat;

Urmaresc alinierea la conventiile si organizatiile internationale ale muncii si Uniunii Europene cum ar fi:

- realizarea securitatii muncii cu costurile cele mai reduse;

- asigurarea competitivitatii produselor pe piata interna;

- stabilirea corecta a raspunderilor intre cele doua niveluri, producator si utilizator, impunandu-se delimitarea reglementarilor privind produsele, de cele referitoare la activitati.

Un standard indeplineste in cea mai mare parte aceleasi functii ca si normele, dar cu referire la echipamente:

- instrument hotarator in stabilirea vinovatiei si a sanctiunilor corespunzatoare in cazul accidentelor de munca;

- instrument al controlului si autocontrolului de SSM;

- instrument folosit in elaborarea programelor pentru prevenirea accidentelor de munca la nivelul agentilor economici.

Standardele care se elibereaza in Romania sunt:

- standarde romane (SR);

- stardarde profesionale (SP);

- stardarde de firma (SF).

Fisiere in arhiva (1):

  • Instruirea Lucratorilor in Domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca in Cadrul SC AS Decor SRL Ploiesti.doc