Interpretarea Complexa a Diagrafiilor Geofizice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Interpretarea Complexa a Diagrafiilor Geofizice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 25 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

1. Determinarea limitelor şi grosimilor stratelor poros permeabile.2
1.1. Dupa curba gamma natural .2
1.2. Dupa curba de rezistivitate .2
1.3. Valori medii.3
2. Determinarea volumului de argilă al colectoarelor.4
2.1 Determinarea volumului de argilă dupa curba GR.4
2.2.Determinarea volumului de argilă dupa curba de rezistivitate.6
3. Determinarea limitelor şi grosimii stratelor poros-permeabile din microcarotajul cu focalizare sferică.8
3.1. Determinarea rezistivităţii subzonei spălate io din MSFL.8
3.2. Determinarea rezistivităţii reale, R din carotajul electric dual-laterolog (DLL).10
4. Determinarea porozităţii prin metode duale.14
4.1 Determinarea porozităţii din carotajul neutronic-CN.14
4.2. Determinarea porozităţii din carotajul de densitate-CD.15
4.3 Determinarea porozităţii din carotajul acustic de viteză(CA).15
5. Determinarea rezistivităţii apei de zăcământ ρai.17
6. Determinarea stării de saturaţie, S.18
7. Concluzii.20
Anexe Grafice.21

Extras din document

Capitolul 1

Determinarea limitelor şi grosimilor stratelor poros permeabile

1.1 După curba gamma natural(GR) :

Mod de lucru

Se trasează linia de Iγmax şi linia de Iγmin , iar între acestea se citeşte în dreptul fiecărui strat ΔIγ . La jumătatea acestei distanţe se duce o perpendiculară pe curbă si la intersecţia de sus se citeşte adâncimea superioară Hsup , iar la intersecţia de jos se citeşte adâncimea inferioară Hinf . Grosimea stratului este diferenţa dintre aceste adâncimi .

h = Hinf - Hsup .

Pentru cele 8 strate alese din diagrafie avem :

Nr Strat H sup H inf H

- m m m

1 701 701,9 0,9

2 709,1 710,5 1,4

3 712,4 714 1,6

4 722,3 723,5 1,2

5 727,7 728,5 0,8

6 732,5 733,6 1,1

7 739 739,9 0,9

8 747,8 748,8 1

1.2 După curba de rezistivitate (ρ):

Nr Strat H sup H inf H

- m m m

1 701 701,8 0,8

2 709,3 710,4 1,1

3 712,2 714 1,8

4 722,1 723,5 1,4

5 727,2 728,2 1

6 732,8 733,8 1

7 738,8 740 1,2

8 747,8 748,7 0,9

1.3 Valorile medii ale statelor:

Nr Strat H supmed H infmed Hmed

- m m m

1 701 701,8 0,8

2 709,3 710,4 1,1

3 712,2 714 1,8

4 722,1 723,5 1,4

5 727,2 728,2 1

6 732,8 733,8 1

7 738,8 740 1,2

8 747,8 748,7 0,9

Capitolul 2

Determinarea volumului de argilă al colectoarelor

Importanţa cunoaşterii conţinutului în argilă al colectoarelor este evidentă , deoarece răspunsul multor carotaje este influenţat de argila existentă în roci . O evaluare corespunzătoare a formaţiunilor colectoare , din punct de vedere al potenţialului de înmagazinare şi cedare a fluidelor , nu poate fi făcută dacă nu se cunoaşte cantitatea de argilă conţinută .

Pentru determinarea acestui parametru , Varg , pot fi utilizate mai multe metode de evaluare şi anume :

1) Metode singulare , utilizând diagrafia unei singure metode de carotaj :

- din diagrafia gamma natural – GR ;

- din diagrafia de rezistivitate ;

- din diagrafia neutronică .

2) Metode combinate , utilizând diagrafia a două metode de carotaj , dar care nu se pot aplica şi în cazul de faţă deoarece nu se poate citi nici o valoare de pe diagrafia acustică.

Conţinutul final de argilă se estimează ca fiind egal cu minimul valorilor determinate prin diferitele metode expuse mai sus , întrucât fiecare dintre determinări aproximează cel mai bine conţinutul în argilă în anumite situaţii geologice şi de conţinut a formaţiunilor :

Varg = min [(Varg)GR , (Varg)ρ , (Varg)N] .

2.1 Determinarea conţinutului în argilă după curba GR

Pentru formaţiunile grezos-nisipoase şi carbonatate este caracteristică creşterea radioactivităţii naturale cu creşterea conţinutului în argilă .

Dependenţa mărimii relative a radioactivităţii naturale de conţinutul în argilă este de forma :

unde : Δ Iγ – este cantitatea de argilă (%) dintr-un volum unitar de rocă ;

Iγ – valoarea intensităţii radiaţiei gamma în dreptul stratelor analizate ;

Iγmax – valoarea maximă a intensităţii radiaţiei gamma în dreptul unui strat argilos ;

Iγmin – valoarea minimă a intensităţii radiaţiei gamma în dreptul unui strat ‘curat’ , fără conţinut în argilă .

Mod de lucru

Se separă pe curba gamma un strat de argilă , în dreptul căruia se citeşte Iγmax ;

Se separă un strat poros-permeabil curat(nisip,gresie,calcar,dolomit) şi se citeşte în dreptul lui Iγmin .

Se citeşte pe curba gamma , în dreptul stratelor analizate valoarea Iγ .

Se calculează cantitatea de argilă , cu relaţia :

Se calculează Varg utilizând mai multe formule, trecute în tabelul de mai jos, precum şi rezultatele acestora. Ca date de intrare citite de pe diagrafie avem : Iγmin =36 uAPI; Iγmax = 100 uAPI.

Alte informatii

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE PLOIEŞTI FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI ŞI GAZELOR MASTER INGINERIE DE ZĂCĂMÂNT