Investigarea Oboselii. Fisa Postului. Bioritm

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Investigarea Oboselii. Fisa Postului. Bioritm.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

Locul de muncă observat: atelier de prelucrări mecanice prin aşchiere

Societatea comercială: S.C. INA S.A Observator: Heruta M.

Început observarea la ora: 6:30

Terminat observarea la ora: 14:45

Durata observării: 8h 15min= 480 min.

Data: 12.01.2014

FOAIA DE OBSERVARE NR. 1

Date în legătură cu muncitorul:

Nume: POPESCU

Prenume: ION

Marca: 5411

Meseria (specializare, funcţie):

STRUNGAR

Categ. de încadrare: a 3-a.

Vârsta: 35 ani

Vechimea în muncă: 15 ani

Calificativ profesional: foarte bine

Organizarea şi modul de servire a locului de muncă:

Descrierea muncii depuse de executant:

Muncitorul realizează operaţii de strunjire a unor piese cilindrice – grad relativ redus de complexitate

Scule: cuțite și burghiu

Dispozitive: menghină

Alte caracteristici: -

Maşina: SN400

Caracteristici: n = 6500rot/min; P = 7,5kw

Nr. crt. Denumirea activităţii Timp curent Durată Simbol

Ora Min.

1. Începutul observării 6 30 - -

2. Verifică starea maşinii 6 34 4 Tpî

3. Aranjează materialele şi sculele la locul de muncă 6 44 10 Tpî

4. Montează cuțitele si burghiul la strung 6 51 7 ta

5. Alimentează cu semifabricat bară 6 55 4 ta

6. Examinează desenul piesei 6 57 2 ta

7. Strunjește 8 18 81 tb

8. Curăță șpanul 8 20 2 tso

9. Strunjește 9 12 52 tb

10. Predă șpanul colectorului 9 14 2 tso

11. Strunjește 10 27 73 tb

12. Alimentează cu semifabricat bară 10 30 3 ta

13. * Pauza 10 45 15 -

14. Strunjește 12 20 95 tb

15. Ascute cuțitele și schimbă burghiul uzat 12 23 3 ta

16. Strunjește 13 30 67 tb

17. Alimentează cu semifabricat bară 13 31 1 ta

18. Completeză lichidul de răcire-ungere 13 34 3 tst

19. Strunjește 14 30 56 tb

20. Discuta cu un coleg 14 32 2 td

21. Strânge sculele și semifabricatul rămas 14 40 8 Tpî

22. Șterge mașina și pleacă 14 45 5 Tpî

TOTAL - - 480min -

*) Pauza de masă nu se ia în considerare la calculul duratei totale a timpului de muncă (şi nici la cea a duratei observării)

Tabelul 2

Balanţa timpului de muncă

Categoriile de timp Simbol Durata consumului de timp [min]

Admis Înreg. +/-

(4) – (3)

1 2 3 4 5

Timp de pregătire-încheiere

Tpî 14 27 +13

Timp operativ

Timp de bază

Timp ajutător

Top

tb

ta 460

400

60 444

424

20 -16

+24

-40

Timp de servire a locului de muncă

Timp de servire tehnică

Timp de servire organizatorică

Tsl

tst

tso 47

27

20 7

3

4 -40

-24

-16

Timp de întreruperi reglementate

Timp de odihnă şi necesităţi fiziologice

Timp de întreruperi datorat tehnologiei şi organizării

Tîr

ton

tto 20

20

0 15

15

0 -5

-5

0

Timp de întreruperi nereglementate

Timp de întreruperi independent de executant

Timp de întreruperi dependent de executant

Tîn

ti

td 0

0

0 2

0

2 +2

0

+2

Total timp de muncă (min) TM 541 480 -46

INDICATORI

1. Pdt – procentul de depășire a duratei totale proiectate a timpului de muncă (%):

Pdt = Dt / Tto * 100 = 46 / 480 *100 = 9,58%, unde

Dt – depășirea duratei totale proiecate a timpului de muncă (min)

Tto – durata totală a timpului de observare (min)

2. Pw – procentul de creștere posibilă a productivității (%)

Pw = Pdt / (100 - Pdt)*100 = 10,59 %

Există posibilitatea creșterii productivității muncii cu 10,59%.

Tabelul 3

Centralizarea consumului de timp

Ora Tpî ta tb tst tso Tn

6.30-6.34 4

6.34-6.44 10

6.44-6.51 7

6.51-6.55 4

6.55-6.57 2

6.57-8.18 81

8.18-8.20 2

8.20-9.12 52

9.12-9.14 2

9.14-10.27 73

10.27-10.30 3

10.30-10.45

10.45-12.20 95

12.20-12.23 3

12.23-13.30 67

13.30-13.31 1

13.31-13.34 3

13.34-14.30 56

14.30-14.32 2

14.32-14.40 8

14.40-14.45 5

TOTAL 27 20 424 3 4 2

Fig. 1. Consumul de timp pe categorii, în total timp de muncă

INVESTIGAREA OBOSELII

I. Teste fiziologice

1. Testul de dinamometrie dinamică

Se utilizează pentru cercetarea directă a oboselii musculare, de obicei la nivelul membrelor superioare. Aparatul utilizat se numeşte dinamometru de mână, iar proba constă în efectuarea de către operatorul uman, a 10 contracţii succesive la 2 – 4 secunde, asupra acestui aparat, în diferite perioade ale zilei de muncă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Investigarea Oboselii. Fisa Postului. Bioritm.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE INGINERIE TEHNOLOGICA