Logistică aeroportuară

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 34544
Mărime: 603.25KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Extras din document

În penultimul deceniu al secolului XX s-a produs o mini-revoluţie industrială deoarece s-a ajuns la concluzia că nu mai era suficientă întreţinerea echipamentelor industriale pentru a produce la maximul capacităţii lor, ci era nevoie de acţiuni şi activităţi de mentenanţă. Până în anii ’80, se făceau numai lucrări de întreţinere şi repunere în funcţiune a utilajelor după producerea defecţiunilor, fără a se discuta foarte mult despre conceptul de disponibilitate a maşinilor/echipamemtelor pentru producţie. Introducerea unui serviciu de mentenanţă în întreprinderi a dus la anticiparea, prevederea defecţiunilor şi la posibilitatea planificării intervenţiilor în scopul evitării acestora.

Utilizatorii treceau deci de la întreţinere la mentenanţă ca urmare a următorilor factori: creşterea complexităţii maşinilor; automatizarea echipamentelor; progresul tehnologiilor; integrarea conceptelor de fiabilitate a sistemelor în activităţile de producţie; creşterea costurilor investiţiilor; creşterea exigenţei clienţilor în privinţa siguranţei funcţionării echipamentelor.

În mod asemănător s-a pus această problemă şi în domeniul militar, trecându-se de la conceptul de asigurare tehnică la cel de mentenanţă şi apoi de management al mentenanţei. Funcţia de mentenanţă se realizează de specialişti cu calificare ridicată şi în domenii diferenţiate. Mentenanţa foloseşte metode specifice şi instrumente sofisticate.

Mentenanţa, managementul mentenanţei trebuie integrate în activităţile de cercetare-dezvoltare şi exploatare a sistemelor de arme, atât în ceea ce priveşte organizarea şi structura armatei cât şi în ceea ce priveşte conceptele şi mentalităţile în toate mediile: politic, militar, economic, cultural, etc. În acest mod, mentenanţa şi managementul acesteia pot să devină vectori de putere militară cu ajutorul cărora se va obţine succesul acţiunilor militare.

Războiul modern, indiferent de amploarea sa, nu poate fi conceput fără ca Forţele Aeriene să-şi aducă partea lor de contribuţie la îndeplinirea scopului general al acestuia, atât direct (când execută misiuni de luptă independente), cât şi indirect (când desfăşoară acţiuni în folosul celorlalte categorii de forţe ale armatei).

Tehnica şi echipamentele din aviaţie sunt deosebit de complexe. Cu cât tehnica/echipamentul este mai complex, mai complicat alcătuit, cu atât cresc şansele (nedorite, evident) ca aceasta să se defecteze.

B.S. Sotskov (fiabilist rus) menţiona că un avion militar sovietic al anilor 1945 era alcătuit din aproximativ 2000 de componente, pentru ca, doar peste două decenii acelaşi tip de avion să conţină circa 150 000 de elemente. Celebrul CONCORDE era alcătuit din aproximativ 300 000 de elemente componente.

În această lucrare am intenţionat să prezint pe scurt câteva elemente despre mentenanţa tehnicii şi echipamentelor din Forţele Aeriene, îndeosebi cele legate de mentenanţa aeronavelor. Lucrarea începe cu prezentarea sistemului de mentenanţă în care am inclus şi noi concepte ale managementului modern cu aplicabilitate în mentenanţa aeronavelor: lean manufacturing şi HVM (High Velocity Maintenance). În continuare am tratat mentenanţa aeronavelor pe nivelurile de bază, intermediar şi general, structurile şi atribuţiile personalului de logistică pe linie de mentenanţă a tehnicii de aviaţie din Forţele Aeriene, am redat câteva idei privitoare la planificarea, organizarea şi realizarea mentenanşei tehnicii de aviaţie, iar în final am prezentat documentaţia de planificare şi evidenţă a exploatării şi reparării aeronavelor în bazele aeriene.

Societatea şi armatele evoluează, se schimbă mereu, se modernizează şi se restructurează, reconsiderându-şi principiile, teoriile şi conceptele. Şi în domeniul managementului mentenanţei au apărut, în S.U.A. şi alte ţări membre NATO, concepte şi principii noi (H.V.M. – High Velocity Maintenance).

Revoluţia tehnico-ştiinţifică contemporană în domeniul militar a dus la creşterea complexităţii tehnicii militare cu implicaţii îndeosebi în dotarea, structura forţelor şi mijloacelor, precum şi a principiilor de întrebuinţare a acestora în ducerea luptei moderne. Toate aceste mutaţii au făcut să crească şi complexitatea activităţilor de mentenanţă, a dotării cu echipamente pentru executarea acestora.

Mentenanţa se desfăşoară neîntrerupt atât pe timp de pace cât şi în cadrul acţiunilor militare, pe timpul pregătirii luptei, pe timpul ducerii acesteia cât şi la sfârşitul zilei de luptă. Orice sincopă în desfăşurarea activităţilor de mentenanţă (de planificare, organizare şi execuţie), va avea urmări negative în realizarea unui coeficient de stare tehnică ridicat, atât la tehnica de luptă cât şi la cea de susţinere logistică.

CAPITOLUL 1. SISTEMUL DE MENTENANŢĂ

1.1. Generalităţi

Mentenanţa este componenta logisticii care cuprinde totalitatea acţiunilor întreprinse pentru menţinerea/restabilirea echipamentelor la caracteristicile specifice de funcţionare Activităţile de mentenanţă se organizează şi se execută la echipamentele din înzestrare, potrivit normelor şi instrucţiunilor specifice, particularităţilor constructive, de funcţionare, de întreţinere şi de reparare ale acestora.

Tratat ca subsistem în cadrul sistemului logistic, subsistemul de mentenanţă, în momentul în care îl tratăm separat, devine sistem cu următoarele componente: subsistemul de conducere; subsistemul de execuţie; subsistemul informaţional şi relaţiile sale organizatorice.

Evoluţia sistemului de mentenanţă este determinată de evoluţia echipamentelor şi are drept urmare stabilirea cerinţelor pentru realizarea Suportului Logistic Integrat. Prin componentele sale, sistemul de mentenanţă vizează:

- respectarea cadrului legislativ la nivel naţional, precum şi a actelor normative specifice Ministerului Apărării Naţionale- regulamente, instrucţiuni şi norme- care instituţionalizează funcţionarea sistemului de mentenanţă;

- personalul ingineresc şi tehnic pentru managementul şi execuţia lucrărilor de mentenanţă, defalcat pe specialităţi şi niveluri de pregătire profesională;

- instituţiile militare de învăţământ pentru pregătirea personalului care îşi desfăşoară activitatea în domeniul mentenanţei;

- nivelul cantitativ şi calitativ de înzestrare cu echipamente;

- echipamentele, utilajele, infrastructurile, mijloacele de măsură şi control, aparatura şi mijloacele mobile pentru executare lucrărilor de mentenanţă atât la pace cât şi pe timpul operaţiilor militare;

- echipamentele pentru realizarea sistemului informatic al logisticii;

- resursele financiare necesare executării activităţilor în condiţii de maximă operativitate;

Preview document

Logistică aeroportuară - Pagina 1
Logistică aeroportuară - Pagina 2
Logistică aeroportuară - Pagina 3
Logistică aeroportuară - Pagina 4
Logistică aeroportuară - Pagina 5
Logistică aeroportuară - Pagina 6
Logistică aeroportuară - Pagina 7
Logistică aeroportuară - Pagina 8
Logistică aeroportuară - Pagina 9
Logistică aeroportuară - Pagina 10
Logistică aeroportuară - Pagina 11
Logistică aeroportuară - Pagina 12
Logistică aeroportuară - Pagina 13
Logistică aeroportuară - Pagina 14
Logistică aeroportuară - Pagina 15
Logistică aeroportuară - Pagina 16
Logistică aeroportuară - Pagina 17
Logistică aeroportuară - Pagina 18
Logistică aeroportuară - Pagina 19
Logistică aeroportuară - Pagina 20
Logistică aeroportuară - Pagina 21
Logistică aeroportuară - Pagina 22
Logistică aeroportuară - Pagina 23
Logistică aeroportuară - Pagina 24
Logistică aeroportuară - Pagina 25
Logistică aeroportuară - Pagina 26
Logistică aeroportuară - Pagina 27
Logistică aeroportuară - Pagina 28
Logistică aeroportuară - Pagina 29
Logistică aeroportuară - Pagina 30
Logistică aeroportuară - Pagina 31
Logistică aeroportuară - Pagina 32
Logistică aeroportuară - Pagina 33
Logistică aeroportuară - Pagina 34
Logistică aeroportuară - Pagina 35
Logistică aeroportuară - Pagina 36
Logistică aeroportuară - Pagina 37
Logistică aeroportuară - Pagina 38
Logistică aeroportuară - Pagina 39
Logistică aeroportuară - Pagina 40
Logistică aeroportuară - Pagina 41
Logistică aeroportuară - Pagina 42
Logistică aeroportuară - Pagina 43
Logistică aeroportuară - Pagina 44
Logistică aeroportuară - Pagina 45
Logistică aeroportuară - Pagina 46
Logistică aeroportuară - Pagina 47
Logistică aeroportuară - Pagina 48
Logistică aeroportuară - Pagina 49
Logistică aeroportuară - Pagina 50
Logistică aeroportuară - Pagina 51
Logistică aeroportuară - Pagina 52
Logistică aeroportuară - Pagina 53
Logistică aeroportuară - Pagina 54
Logistică aeroportuară - Pagina 55
Logistică aeroportuară - Pagina 56
Logistică aeroportuară - Pagina 57
Logistică aeroportuară - Pagina 58
Logistică aeroportuară - Pagina 59
Logistică aeroportuară - Pagina 60
Logistică aeroportuară - Pagina 61
Logistică aeroportuară - Pagina 62
Logistică aeroportuară - Pagina 63
Logistică aeroportuară - Pagina 64
Logistică aeroportuară - Pagina 65
Logistică aeroportuară - Pagina 66
Logistică aeroportuară - Pagina 67
Logistică aeroportuară - Pagina 68
Logistică aeroportuară - Pagina 69
Logistică aeroportuară - Pagina 70
Logistică aeroportuară - Pagina 71
Logistică aeroportuară - Pagina 72
Logistică aeroportuară - Pagina 73
Logistică aeroportuară - Pagina 74
Logistică aeroportuară - Pagina 75
Logistică aeroportuară - Pagina 76
Logistică aeroportuară - Pagina 77
Logistică aeroportuară - Pagina 78
Logistică aeroportuară - Pagina 79
Logistică aeroportuară - Pagina 80
Logistică aeroportuară - Pagina 81
Logistică aeroportuară - Pagina 82
Logistică aeroportuară - Pagina 83
Logistică aeroportuară - Pagina 84
Logistică aeroportuară - Pagina 85
Logistică aeroportuară - Pagina 86
Logistică aeroportuară - Pagina 87

Conținut arhivă zip

  • Logistica Aeroportuara.doc

Alții au mai descărcat și

Potențialul militar al războiului informațional

1.INTRODUCERE Actualul mediu de securitate este consecinţa directă a mutaţiilor suferite de societate. Pe măsură ce tehnologia a avansat barierele...

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Te-ar putea interesa și

Copiuțe tehnici operaționale de comerț exterior

• Factoringul (engl. factoring ) este operaţiunea desfăşurată pe baza contractului încheiat între factor şi clientul său (exportatorul), prin care...

Tehnica operațiunilor de comerț exterior

În sens larg, în sfera tranzacţiilor comerciale internaţionale (sau a afacerilor internaţionale) se includ mai multe categorii de operaţiuni: de...

Ai nevoie de altceva?