Lumina

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Lumina.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lidia Farcas

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

ARGUMENT

Acest proiect îşi propune să materializeze un posibil dialog interdiscipliniar şi intercultural printr-o serie de manifestari educative, care să evidenţieze elementele de specificitate şi interacţiunile existente între fizică, chimie, biologie şi religie.

Ştiinţele naturii vizează din punct de vedere metodic cunoaşterea fenomenelor care au loc în natură ca „ramura” a culturii generale, nu ca suită de informaţii care prezintă un set de legii, principii reacţii chimice, etc. În consecinţă, ea urmăreşte nu predarea în sine, ci receptarea producerii unor fenomene întâlnite în viaţa de zi cu zi, menite să conştientizeze elevul, să îi stimuleze imaginaţia pentru a-l proiecta în aceste mare şi diversificat Universuri în care trăieşte. Prin limbajul ei conotativ, ştiinţa favorizează dezvoltarea gustului pentru imaginaţia artistică, crearea unei viziuni deschise de abordare interdisciplinară a fenomenelor naturale.

Fie într-o formă organizată sau într-una neorganizată (activităţi extradidactice), dialogul interdisciplinar se realizează continuu. Această politică a libertaţii face ca graniţlele între discipline şi culturi să dispară. Efectul globalizării poate fi redus doar prin valorificarea diversităţii.

Alegerea conceptului „Lumina” are la bază imposibilitatea elevilor din anii de studiu IX-XI în urma unor discuţii libere pe baza unui set de întrebări, de a face distincţia clară între conceptul “lumină” privit din perspectiva mai multor disciplie: fizică, chimie, biologie şi religie. Dacă din perspective obiectului fizică ei au reuşit să afirme că lumina naturală este o radiaţie proventită de la Soare, iar cea artificiaăl este produsă de un circuit electric închis, din perspective biologiei, lumina este indispensabilă procesului de fotosinteză, din perspective chimiei eu au reuşit să afirme că reprezeintă mediul de desfăşurare a unor reacţii chimie, din perspective religiei ei au afirmat că lumina este viaţa, calea spre Dumnezeu.

ÎNTREBARE: Este eficientă valorificarea activităţilor diferenţiate în dezvoltarea competenţelor de înţelegere a conceptului “lumina”?

GRUP ŢINTĂ: În cadrul cercetării se va utiliza un grup de 36 elevi ai claselor IX – XI din cadrul Liceului Tehnologic „Sf. Ioan de la Salle” – Pildeşti. Cercetare o vom desfăşura în lunile octombrie 2013 – ianuarie 2014.

OBIECTIVE:

1. Identificarea potenţialului de muncă independentă al elevilor şi stabilirea performanţei şcolarea individuale.

2. Urmărirea progreselor înregistrate de elevi pe linia activităţilor independente şi diferenţiate.

3. Optimizarea randamentului elevilor.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

O1: să cunoască aplicabilitatea practică a luminii;

O2: să-şi dezvolte capacitatea de receptare a noţiunilor prezentate;

O3: să ofere soluţii practice de utilizare în practică a luminii pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă;

O4: să înţeleagă şi să-şi explice mecanismul producerii şi perceperii luminii din punct de vedere fizic – chimic şi biologic

Plan de acţiune/ lună:

1. Discuţii libere pe baza unui set de 3 întrebări. – octombrie 2013

2. Activităţi de învăţare – octombrie, noiembrie 2013

3. Fişe de evaluare – decembrie 2013

4. Realizarea minieseului şi a PPT– ianuarie 2014.

Instrumente de cercetare:

1. Grilă de autoevaluare a colaborării în grup.

2. Grile de observaţii.

3. Grilă de evaluare a prezentărilor în grup.

4. Grilă de evaluare a comunicării orale.

5. Fişe de reflecţie.

Activităţi de învăţare:

- Observarea dezvoltării plantelor în absenţa luminii.

- Observarea dispersiei luminii printr-o prismă optică – program Crocodile.

- Obţinerea imaginilor unui obiect pe retina ochiului - program Crocodile.

- Vizionarea unor filme cu eclipse de Soare.

- Vizionarea unor filmuleţe cu procesul de fotosinteză.

- Prezentarea şi explicarea unor reacţii fotochimice – PPT

- Organizarea unei lecţii demonstrative

- Documentarea pe baza unor texte biblice a afirmaţiei „Lumina, calea spre Dumnezeu”.

MODALITĂŢI DE EVALUARE

- Realizarea unui PPT care să redea modul de evoluţie a plantelor în lipsa luminii.

- Întocmirea unui minieseu pornind de câteva cuvinte cheie.

Fisiere in arhiva (1):

  • Lumina.docx

Alte informatii

Este un proiect de cercetare interdisciplinar