Managementul Patrimoniului Istoric si Cultural - Patrimoniu Industrial Uzina Mecanica Plopeni

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Managementul Patrimoniului Istoric si Cultural - Patrimoniu Industrial Uzina Mecanica Plopeni.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Ciobanu Cristian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

Patrimoniul reprezentat de fostele baze militare trecute in circuitul civil este unul din instrumentele administraţiei publice locale, pe care acesta trebuie sã-l foloseasca in interesul comunitãţilor pentru a le aduce un plus de valoare.

În acest context, analizãm cazul reprezentat de Uzina Mecanicã Plopeni.

Uzina Mecanicã Plopeni a fost o fabricã de armament înfiinţatã în 1937 ṣi naţionalizatã în 1948. Aici s-au produs muniţii pentru artilerie, aruncãtoare de grenade, instalaţii pentru crearea culoarelor în câmpurile de mine ṣi diverse sisteme pirotehnice.

Uzina Mecanica Plopeni a asimilat in productie grenade pentru acest tip de arma

Aruncator de grenade 40 mm

Începând cu anul 1990, dupa desfiinţarea Tratatului de la Varṣovia, in contextul aderãrii ţãrii noastre la NATO, când strategia militarã s-a modificat, unitatea de la Plopeni din cauza pierderii unei pieţe, inclusiv cele din Asia si Africa ṣi-a redus treptat producţia ṣi implicit personalul. Astfel, dacã în 1990 fabrica avea 20.000 angajaţi, în 2003 mai avea 5.000, iar în 2010, 150 de angajaţi.

Pe fundalul acestei situaţii, prin hotãrârea Guvernului 1473/12.12.2002, s-a dispus divizarea Uzinii Mecanice Plopeni, cea mai mare parte a acesteia, inclusiv terenul aferent (35 ha) trecând sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova, în vederea constituirii unui parc industrial.

Prin hotãrârea CJ Prahova, s-a înfiinţat SC. Plopeni Industrial Park S.A., societate administratã, a patrimoniului preluat de la Uzina Mecanicã Plopeni. Obiectivul societãţii a fost acela de a creea condiţii pentru desfãṣurarea unor activitãţi de cãtre firme, în vederea absorbţiei unei pãrţi din forţa de muncã disponibilizatã masiv de la Uzina Mecanicã Plopeni.

Prin înfiinţarea parcului, a fost asigurat accesul rapid la infrastructura (drumuri, utilitãţi) ṣi s-au pus bazele colaborãrii între administraţia publicã localã ṣi operatorii economici.

Pânã în prezent, s-au parcurs urmatoarele etape în dezvoltarea parcului:

1. S-au închiriat/vândut activele parcului în proporţie de 100%.

2. S-au închiriat/vândut terenurile aferente construcţiilor în proporţie de 100%, reprezentând 5% din suprafaţa totalã a parcului, restul suprafeţei de teren constituind-o platformele, cãile de acces ṣi suprafaţa ocupatã de pãdure.

3. S-a asigurat alimentarea cu gaz, apã ṣi canalizare pentru toate societãţile din parc.

În prezent, în Parcul Industrial Plopeni îṣi desfãṣoarã activitatea 33 de societãţi comerciale, cu circa 850 de angajaţi, activitãţile care se desfãṣoarã în parc fiind urmãtoarele:

prelucrãri mecanice, comerţ, inspecţii auto, distribuţie mãrfuri, turnãtorie neferoasã, construcţii garduri ṣi pavele, mobilier din lemn masiv ṣi pal melaminat, prelucrarea primarã a lemnului, reparaţii auto, transport persoane, tâmplãrie PVC ṣi aluminiu,

croitorie, depozite materiale de construcţii, asamblare tablouri electrice, servicii hoteliere.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Patrimoniului Istoric si Cultural - Patrimoniu Industrial Uzina Mecanica Plopeni.doc

Alte informatii

Universitatea Bucureṣti Geobiologie Aplicatã în Conservarea Patrimoniului Natural ṣi Cultural