Managementul Resurselor Umane - SC Apa Nova Bucuresti SA

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Managementul Resurselor Umane - SC Apa Nova Bucuresti SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 113 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

Capitolul 1- Prezentarea organizatiei S.C.Apa Nova Bucuresti S.A. 3
1.1. Prezentarea obiectului de activitate al S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 3
1.2 Obiectul de activitate al firmei 3
1.3. Structura organizatorică a S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 5
1.4. Analiza SWOT 6
1.5. Elemente de cultura organizationala 8
Capitolul 2- Planificarea resurselor umane 10
Capitolul 3.Analiza posturilor la Apa Nova 26
3.1. Metode de analiza a posturilor 27
3.2. Fisele si evaluarile posturilor 29
Capitolul 4- Recrutarea si selectia resurselor umane 37
4.1. Recrutarea resurselor umane în cadrul firmei 37
4.2. Etapele procesului de recrutare 38
4.3. Planul de recrutare la S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 39
4.4. Metode şi tehnici de recrutare 44
4.5. Conţinutul procesului de selecţie 49
4.6. Particularităţi privind angajarea resurselor umane la S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 59
4.7. Exemplu test de selectie- Ingineri 61
4.8. Model de CV 67
Capitolul 5- Evaluarea performantelor personalului 69
5.1. Modele fise de evaluare 76
Capitolul 6- Formarea, motivarea si recompensarea resurselor umane la S.C. APA NOVA BUCUREŞTI S.A 81
6.1. Formarea şi perfecţionarea profesională a resurselor umane 81
6.2. Motivarea resurselor umane în S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 89
6.4. Promovarea resurselor umane la S.C. Apa Nova Bucureşti S.A 101
6.5. Caracteristicile procesului de recompensare a angajaţilor 105
7. Bibliografie 114

Extras din document

Capitolul 1- Prezentarea organizatiei S.C.Apa Nova Bucuresti S.A.

1.1. Prezentarea obiectului de activitate al S.C. Apa Nova Bucureşti S.A.

Constituire

S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. a preluat furnizarea serviciilor de alimentare cu apa şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti în baza Contractului de concesiune semnat la data de 29.03.2000 între Primaria Municipiului Bucureşti, Regia Generala de Apă Bucureşti şi Apa Nova Bucureşti S.A.

Conform protocolului încheiat la data de 09.11.2000 între Primaria Municipiului Bucureşti, Regia Generala de Apă Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A., Contractul de Concesiune a intrat în vigoare la data de 17.11.2000.

Contractul de Concesiune s-a încheiat între părţile mai sus menţionate pentru o perioadă de 25 de ani.

Sediul

Sediul S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. se află în strada Aristide Demetriade nr. 2, sector 1 şi îşi desfaşoară activitatea în diverse alte clădiri, construcţii sau amenajări, amplasate atât în Municipiul Bucureşti, cât şi pe raza judeţelor Ilfov şi Giurgiu.

Patrimoniul S.C. Apa Nova Bucureşti S.A.

În conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune, S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. administrează patrimoniul public al Primăriei Municipiului Bucureşti, în vederea exercitării obiectului său de activitate.

1.2 Obiectul de activitate al firmei

S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. are ca principal obiect de activitate alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate ale Municipiului Bucureşti, în care scop:

- Captează din surse de suprafaţă şi subterane cantităţile de apă necesare;

- Tratează apa pentru a-i asigura calitatea impusă de normativele şi standardele în vigoare;

- Asigură transportul apei de la sursă şi staţii de tratare până la rezervoarele de înmagazinare;

- Asigură ridicarea presiunii în reţeaua de distribuţie a apei potabile prin intermediul staţiilor de pompare, staţiilor de repompare şi a staţiilor de hidrofor;

- Asigură capacitatea de pompare a apei industriale;

- Asigură distribuţia apei potabile pentru populaţie şi industrie şi a apei industriale prin reţeaua de artere şi conducte;

- Asigură, prin reţeaua de canalizare, colectarea, transportul şi evacuarea apelor de canalizare (ape uzate menajere şi industriale, ape meteorice, unele ape subterane şi de suprafaţă) de pe întreg teritoriul Municipiului Bucureşti;

- Evacuează apele de canalizare din zonele depresionare ale oraşului;

- Asigură epurarea apelor uzate colectate în reţeaua de canalizare a Municipiului Bucureşti (actualmente se asigură epurarea în treaptă mecanică, urmând ca pe viitor, odată cu finalizarea lucrărilor de construcţie, să se asigure epurarea apei şi în treapta biologică).

De asemenea, S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. mai execută următoarele activitaţi:

- Asigură asistenţă şi consultanţă tehnică pentru realizarea obiectivelor de investiţii;

- Execută studii şi proiecte privind sistemele exploatate;

- Asigură cercetarea aplicată pentru tratarea apei;

- Prestează servicii specifice pentru persoane fizice sau juridice, în domeniul alimentării cu apă şi canalizării, analize apă, depistări pierderi apă, vidanjări, curăţiri canale etc.);

- Asigură prestări în construcţii în domeniul de activitate (reparaţii conducte şi canale, montări contori etc.).

1.3. Structura organizatorică a S.C. Apa Nova Bucureşti S.A.

Activitatea de bază a S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. constă în prestarea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pentru locuitorii Municipiului Bucureşti şi întreţinerea bunurilor publice aferente.

Organizarea trebuie în primul rând să servească acestei activităţi de bază.

În noua organizare, activitatea de bază, producţia, este desfăşurată în unităţi de bază asistate de unităţi de suport având ca scop serviciul pentru clienţi.

Unităţile de bază sunt în mod clar individualizate. Teoretic, acestea exclud toate funcţiile care necesită calificări superioare sau inferioare celor necesare pentru executarea sarcinilor cerute de marea majoritate a clienţilor.

Suportul pentru activităţile de baza este organizat în următoarele Direcţii centrale:

• Direcţia Secretariat General;

• Direcţia Logistică;

• Direcţia Calitatea şi Protecţia Mediului;

• Direcţia Resurse Umane;

• Direcţia Gestiune Contractuală şi Juridică:

• Direcţia Tehnică;

• Direcţia Investiţii;

• Direcţia Financiară;

• Direcţia Comercială;

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Resurselor Umane - SC Apa Nova Bucuresti SA.docx

Bibliografie

1.http://www.apanovabucuresti.ro/
2. A. Manolescu – „Managementul resurselor umane” Editura R.A.I., Bucureşti 1998
3. R. Mathis, P.C. Nica, C. Rusu–„Managementul resurselor umane” – Editura Economică, Bucureşti 1998
4. http://www.apubb.ro/wp-content/uploads/2011/03/Managementul_resurselor_umane.pdf
5.http://www.hrclub.ro/portalhrclub/bibliotecavirtuala/1.%20Manual_bune_practici_HR_Club_Editia_1_2010.pdf