Marfurile periculoase

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Marfurile periculoase.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

Introducere.4
CAPITOLUL I
GENERALITĂȚI PRIVIND MĂRFURILE PERICULOASE.6
1.1 Structura claselor de mărfuri periculoase.8
1.1.1 Determinarea caracteristicilor mărfurilor periculoase.9
1.2 Numărul de identificare al substanței.11
1.3 Semnificația grupelor de ambalaj.11

Extras din document

Introducere

Ca urmare a dezvoltării economiei mondiale şi a progresului tehnic din acest ultim secol, a crescut şi nivelul transporturilor de mărfuri periculoase.

Transportul internaţional de mărfuri periculoase este reglementat de acorduri internaţionale.

În vederea protejării de evenimentele nedorite care s-ar putea produce, au fost elaborate la nivelul ONU, o serie de măsuri severe, cu caracter tehnic şi legislativ, care se aplică în traficul intern şi internaţional.

Măsurile se referă la ambalare, manipularea mărfurilor, încărcare în mijloacele de transport şi folosirea tehnologiilor moderne de transport (containerizare, paletizare si pachetizare) iar respectarea acestor măsuri face posibil transportul în siguranţă al mărfurilor periculoase în traficul feroviar, rutier, naval, aerian, multimodal. Aceste norme sunt aprobate de către organizaţiile internaţionale şi sunt actualizate periodic, pentru a se ţine seama de progresul tehnic şi de a îmbunătăţi siguranţa.

În Europa a fost încheiat Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), la Geneva la 30 septembrie 1957. Tratatul de la Maastricht a stabilit competenţa Comunităţii Europene pentru a se ocupa de siguranţa transporturilor. Utilizarea substanţelor chimice a rezultat din necesitatea rezolvării unor probleme ale umanităţii, dar făra însă a cunoaşte consecinţele sau preţul ce va trebui plătit ulterior pentru degradarea mediului sau a diminuării sănătăţii populaţiei.

Astăzi, în mod clar se ştie că multe din substanţele chimice sintetice sunt suspectate că generează daune mediului înconjurător şi sănătăţii populaţiei, ele regăsindu-se în numeroase produse pe care le consumăm zilnic sau fiind prezente în mediul în care trăim.

În această lucrare sunt expuse câteva din cele mai importante elemente privind mărfurile periculoase, segment deosebit de problematic în contextul globalizării relaţiilor comerciale şi a promovării principiului circulaţiei libere a bunurilor.

Odată cu expansiunea comerţului internaţional, a avut loc o amplă extindere şi diversificare a transportului de materii prime, semiproduse, şi produse finite.

În multitudinea mărfurilor care fac obiectul comerţului o mare parte din ele sunt caracterizate de riscuri proprii cum sunt: riscul de incendiu, de toxicitate, de explozie, de oxidare, de iradiere etc.

Riscurile amintite pot deveni posibile în condiţii necorespunzătoare de manipulare, depozitare şi transport, iar efectele lor reprezintă un pericol imediat asupra organismelor vii cât şi asupra mediului înconjurător. Asemenea mărfuri au căpătat denumirea de mărfuri periculoase.

Transportul de mărfuri periculoase a cunoscut o dezvoltare impetuoasă după cel de-al doilea război mondial, când o mare parte din statele lumii au trecut pe calea dezvoltării economice.

În conformitate cu unele studii, între 40 şi 50% din marfa transportată poate fi clasificată drept periculoasă pentru oameni, proprietate, sau potenţial dăunătoare pentru mediu.

Problematica mărfurilor reprezintă una din cele mai acute probleme ale comerţului contemporan, implicaţiile acestei problematici interesând deopotrivă structuri economice largi, dar şi administraţia publică, securitatea socială etc.

Implicaţiile problematicii mărfurilor periculoase au caracter transfrontalier, fapt evidenţiat de coerenţa intervenţiilor organismelor specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale Uniunii Europene şi nota comună a conţinutului reglementărilor naţionale în domeniu.

Transportatorul de mărfuri periculoase trebuie să ia măsurile adecvate, conform naturii şi importanţei riscurilor previzibile, pentru a evita producerea de daune sau prejudicii şi, dacă este cazul, a reduce la minimum efectele acestora.

Atunci când siguranţa publică riscă să fie pusă în pericol, trebuie să avizeze imediat forţele de intervenţie şi de siguranţă şi trebuie să pună la dispoziţia acestora informaţiile necesare pentru acţiunea lor.

Transportatorul este dotat cu o trusă ADR care conţine mijloacele necesare pentru "faza de intervenţie iniţială" în caz de incident/accident.

Zona producerii unui incident/accident care implică mărfuri periculoase trebuie atent monitorizată pentru determinarea rapidă a pericolelor şi luarea tuturor măsurilor de îndepărtare a acestora precum şi protejarea mediului înconjurător şi a vieţii oamenilor in timpul primei faze de intervenţie, imediat după respectivul incident.

Fisiere in arhiva (1):

  • Marfurile periculoase.doc